Księgowość 8 lutego 2024

Jak rozliczyć korektę pit 37?

Jak rozliczyć korektę PIT? To pytanie na pewno zadaje sobie większość z nas, gdy dostanie informację z Urzędu Skarbowego o błędzie w naszym formularzu PIT. Wypełnienie i złożenie korekty PIT wydaje się kwestią skomplikowaną. Wiele osób obawia się, że korygowanie deklaracji będzie wiązało się z negatywnymi konsekwencjami finansowymi czy tłumaczeniem się przed Urzędem Skarbowym. W jakim celu korygować PIT? Jak zrobić korektę PIT? Na kim i kiedy ciąży obowiązek złożenia deklaracji? Sprawdźmy!

SPIS TREŚCI

Korekta rozliczenia PIT-37

Gdy płatnik lub podatnik popełni błąd w złożonym zeznaniu podatkowym, ma prawo do korygowania deklaracji. Nie ma znaczenia, czy błąd w PIT wynika z wyliczeń, czy pomyłki we wpisanych danych. Każdy ma prawo do ponownego wypełnienia tego samego formularza PIT, zaznaczając że jest to korekta.

Jednakże istnieje wyjątek, gdy przeciwko podatnikowi toczy się postępowanie lub kontrola skarbowa. W takiej sytuacji możliwe będzie dokonanie korekty dopiero po zakończeniu czynności przeprowadzanych przez Urząd Skarbowy.

Chcesz mieć najważniejsze terminy kadrowo-płacowe zawsze pod ręką ? Pobierz nasz planner na 2024r.


Jak rozliczyć korektę PIT 37? Na czym polega korekta PIT?

Korekta w zeznaniu PIT (czyli korekta do rozliczenia podatkowego) to nic innego, jak poprawa wcześniej złożonej deklaracji PIT. Zgodnie z art. 81 § 1 ordynacji podatkowej, każdy podatnik ma możliwość korekty zeznania w przypadku, jeśli pojawi się jakikolwiek błąd w pit. Jeżeli podatnik w złożonej deklaracji popełni błąd formalny lub błąd rachunkowy ma prawo korygować zeznanie.

Wiąże się to z ponownym wypełnieniem deklaracji rocznej (np. PIT 37) i zaznaczenie, że jest to korekta zeznania rocznego, czyli po prostu korekta rozliczenia PIT 37. Wbrew ogólnemu przekonaniu, korekta do rozliczenia podatkowego nie ogranicza się wyłącznie do poprawy błędu, jaki został spostrzeżony na złożonej deklaracji. W celu skutecznego skorygowania formularza PIT należy mieć na uwadze treść art. 81 § 2 Ordynacji podatkowej. W świetle przywołanego przepisu “skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji”. Oznacza to, że nawet w sytuacji, gdy podatnik ma potrzebę aktualizacji lub sporządzenia korekty na zakończonym rozliczeniu PIT, powinien tego dokonać sporządzając deklarację podatkową od nowa.

Zobacz: Do kiedy rozliczyć PIT w 2024 r.?


Przyczyny składania korekty deklaracji

Jaki błąd w zeznaniu powoduje, że koniecznie jest sporządzenie korekty? Otóż najczęściej popełniane błędy w zeznaniu podatkowym dzielimy na 2 grupy:

Błędy formalne

Błędy formalne, czyli:

 • złożenie zeznania podatkowego na nieaktualnym druku,
 • wpisanie nieprawidłowego identyfikatora podatkowego (NIP/numer PESEL podatnika),
 • nieprawidłowe dane osobowe podatnika i/lub współmałżonka,
 • błąd w adresie lub nazwie urzędu skarbowego,
 • niedołączenie wymaganych załączników.

Błędy kwotowe

Błędy kwotowe to nieścisłości w kwotach, które wskazane zostały w deklaracji PIT (jak np. zaokrąglone sumy, nie wypełnienie potrzebnych rubryk). Takie pomyłki wiążą się nawet z otrzymaniem kary za popełnienie przestępstwa skarbowego. Warto pamiętać, że w przypadku zaniżania kwot lub niewpisywania wszystkich dochodów tylko szybkie doręczenie do Urzędu Skarbowego i szybka forma korekty zeznania pozwoli uniknąć kary.

Chcesz mieć najważniejsze terminy kadrowo-płacowe zawsze pod ręką ? Pobierz nasz planner na 2024r.


Korekta w zeznaniu PIT – do kiedy złożyć?

Jaki jest termin złożenia korekty? Możliwość korekty zeznania jest związana z terminem przedawnienia naszego zobowiązania wobec US. Każdy podatnik ma prawo złożyć korektę PIT w ciągu 5 lat od przekazania urzędowi błędnie wypełnionej deklaracji podatkowej. Okres ten liczymy od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

Przykład:

Osoba zatrudniona na umowie o pracę rozliczyła się przed właściwym dla niej urzędem skarbowym z PIT za 2022 rok. Mając na uwadze, iż ostateczny termin płatności podatku przypadał na 2 maja 2023 roku, to korektę zeznania podatkowego będzie mogła zostać złożona do końca 2028 roku.

Pamiętajmy, że przepisy nie ustanowiły żadnego limitu korygowania deklaracji. W związku z tym korektę podatku PIT możemy dokonywać kilka razy w ciągu tych 5 lat. Ważną informacją jest również to, że jeśli podatnik popełni błąd w zeznaniu na niekorzyść Urzędu Skarbowego to złożenie korekty do rozliczenia podatkowego w terminie 6 miesięcy od momentu złożenia zeznania podatkowego pozwoli uzyskać obniżenie odsetek za zwłokę o połowę.


Jak zrobić korektę PIT, czyli błąd w PIT.

Jak złożyć korektę PIT? W każdym formularzu podatkowym możemy znaleźć tabelę oznaczoną jako ” A. Miejsce i cel składania zeznania” , w której podatnik może zaznaczyć właściwy kwadrat. Jeśli chciałby on korygować zeznanie PIT powinien wybrać kwadrat oznaczony jako “2. korekta zeznania” . Korekta deklaracji podatkowej musi być sporządzona na formularzu obowiązującym w tym samym roku co złożony wcześniej PIT. Co ważne, w korekcie deklaracji nie wystarczy tylko poprawić tylko tych danych w których widnieje błąd. Korekta PIT-37 oznacza uzupełnienie całego dokumentu, jak w przypadku złożenia właściwej deklaracji.

Jak złożyć korektę PIT? Korekta do rozliczenia podatkowego można złożyć:

 • złożona bezpośrednio w Urzędzie Skarbowym
 • wysłać pocztą
 • przesłać w formie elektronicznej.

Nie ma znaczenia w tym przypadku sposób złożenia deklaracji podatkowej. Korekta nie musi być złożona w takim samym trybie. Jedną z istotniejszych czynników jest podpis pod deklaracją korygującą. Tak jak w przypadku pierwotnej wersji deklaracji podatkowej, tylko podpisany formularz zostanie uznany za poprawny. W przypadku składania korekty PIT przez Internet, podpis dokumentu stanowią dane uwierzytelniające (np. kwota przychodu z zeszłego roku).


Dlaczego warto złożyć korektę PIT?

Złożenie korekty podatku PIT może być złożone z wielu przyczyn. Nie każdy składa korektę deklaracji tylko dlatego, że pojawił się w niej błąd. Skorygować zeznanie może również w sytuacji, jeśli we wcześniejszych latach w deklaracji nie wskazano ulgi podatkowej, a została przekazana darowizna np. na rzecz fundacji. Należy tylko pamiętać, że do korekty zeznania należy dołączyć:

 • druk PIT/O (załącznik do PIT 36, PIT 37, PIT 28) lub
 • druk PIT /D (załącznik do PIT 37, PIT 36, PIT 28 dla osób, które rozliczają nabyte w latach ubiegłych ulgi budowlane)
 • podatnik również jest zobowiązany posiadać faktury lub dokumenty potwierdzające dokonanie wydatków, które powinny być zgodne z warunkami stosowania danej ulgi.

Ulgi podatkowe, które można odliczyć w zeznaniu podatkowym i w korekcie PIT dzielą się na:

 • ulgi o charakterze rodzinnym – np. za wydatki związane z wychowaniem dziecka,
 • ulgi za koszty poniesione z tytułu egzystencji podatnika – np. ula na termomodernizację,
 • ulgi o charakterze stymulacyjnym – np. darowizny na rzecz organizacji pożytku publicznego,
 • ulgi z tytułu poniesionych kosztów związanych z uzyskaniem przychodu – np. odliczenie od dochodu zapłaconych składek ZUS,
 • ulgi za zwrot nienależnych świadczeń – np. odliczenie od dochodu uzyskanych opodatkowanych świadczeń, które zostały zwrócone płatnikowi.

Więcej na temat ulg podatkowych znajdziesz tutaj: Ulgi od podatku. Sprawdź, jak obniżyć swój podatek!


Uzasadnienie korekty deklaracji

Czy uzasadnienie korekty zeznania jest ważne, gdy chcemy korygować zeznanie? Obecnie nie ma takiej potrzeby. Do końca 2015 r. istniał obowiązek złożenia uzasadnienia korekty. W chwili obecnej nie ma potrzeby zawierać powodu, dlaczego chcemy dokonać korekty zeznania rocznego. Jednakże brak ustawowego zobowiązania nie do końca wyklucza możliwość złożenia uzasadnienia korekty względem Urzędu Skarbowego. Wyjaśnienie przyczyn korekty jest zalecanym działaniem, gdyż pozwala na uniknięcie wezwań urzędu skarbowego i skuteczne zakończenie procesu rozliczenia PIT.


Korekta Twój e-PIT

Aby złożyć korektę zeznania rocznego warto skorzystać z bezpłatnej usługi e-PIT Ministerstwa Finansów. Możesz zalogować się przez:

 • Profil Zaufany,
 • e-Dowód,
 • bankowość elektroniczną,
 • aplikację mObywatel.

Zobacz, czym jest Profil Zaufany.

Jeśli decydowaliśmy się rozliczyć PIT warto wziąć pod uwagę program e – pity. Gdy złożymy pit w ten sposób mamy możliwość sprawdzenia, czy deklaracja może być dla nas korzystniejsza. Rozliczenie elektroniczne pozwala nam zweryfikować odliczone ulgi podatkowe, wykazać wszystkie koszty podatkowe lub przekazane darowizny.

Skontaktuj się z ekspertem!

Chcesz uzyskać poradę od naszego eksperta? Skontaktuj się z nami już teraz i otrzymaj fachowe wsparcie! Nasi eksperci są gotowi pomóc Ci rozwiązać Twoje problemy i osiągnąć sukces.

Specjalista ds.kadr i płac