Księgowość 31 stycznia 2024

Jak rozliczyć PIT 28?

Podatnik, który decyduje się na rozliczenie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych ma obowiązek sporządzić zeznanie roczne. W takiej sytuacji są zobowiązani do złożenia PIT 28. Co to jest podatek pit 28? Jak wygenerować zeznanie roczne PIT 28? Kto może stosować ryczałt i rozliczać się na PIT? W jakim terminie złożyć PIT 28 w 2024 roku? Podpowiadamy!

PIT 28

SPIS TREŚCI

Dla kogo PIT 28?

Kto składa PIT-28? Formularz PIT 28 wypełniają osoby, który uzyskują przychody z:

 • jednoosobowej działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem,
 • działalności prowadzonej w formie spółki opodatkowanej ryczałtem,
 • najmu prywatnego od nieruchomości położonej w Polsce lub za granicą,
 • sprzedaży własnych produktów rolnych lub zwierzęcych przetworzonych sposobem nieprzemysłowym.

Wynajmujący już nie mają możliwości wyboru formy opodatkowania w zakresie najmu prywatnego. Przychody z tytułu najmu nieprofesjonalnego mogą być rozliczone wyłącznie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Zapisz się do newslettera!


Czego dotyczy PIT 28?

Ja już wiemy, zeznanie podatkowe PIT 28 obowiązuje podatników rozliczających się na podstawie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych.

Różnicą kluczową pomiędzy opodatkowaniem ryczałtowym a rozliczeniem na ogólnych zasadach lub w formie podatku liniowego jest brak możliwości odliczenia od podatku kosztów związanych z działalnością opodatkowaną w tej formie. Istotną cechą ryczałtu jest opodatkowanie całkowitego przychodu, co odróżnia go od bardziej złożonych metod rozliczeń.

Z tej uproszczonej formy opodatkowania mogą skorzystać wszyscy podatnicy rozliczający:

 • jednoosobową działalność gospodarczą,
 • spółkę jawna,
 • spółkę cywilną,
 • osoby opodatkowujące przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy i umów o podobnym charakterze.

Jak i do kiedy zapłacić podatek z PIT 28?

Jaki jest termin złożenia PIT? Do kiedy należy złożyć PIT? Wszystkie podmioty, które mają obowiązek wypełnić PIT 28 powinny to zrobić w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia następującego po roku, którego zeznanie roczne dotyczy, czyli zeznanie za 2023 rok należy złożyć w terminie do 30 kwietnia 2024 roku. Przedsiębiorca opłaca natomiast zaliczkę za grudzień lub IV kwartał 2022 roku do 22 stycznia 2024 roku (bowiem 20 stycznia przypada w dzień wolny).


Do kiedy rozliczenie PIT 28 za 2023?

Do 30 kwietnia należy uregulować zobowiązania podatkowe wynikające z deklaracji PIT 28. Nie jest wymagane jednoczesne dokonywanie płatności podatku przy składaniu lub przesyłaniu deklaracji do urzędu skarbowego. Możemy złożyć PIT 28 na przykład 15 lutego, a termin płatności podatku przypada najpóźniej 30 kwietnia 2024 r. Wtedy najpóźniej należy zapłacić podatek.

Podatek możemy uiścić za pomocą mikrorachunku podatkowego. Poprawny numer rachunku podatkowego można znaleźć za pomocą generatora dostępnego na oficjalnej stronie rządowej lub otrzymać go w dowolnym Urzędzie Skarbowym.


Jakie ulgi mogę rozliczyć na PIT 28?

Jakie ulgi mogę rozliczyć przy zeznaniu rocznym pit 28? Otóż rozliczenie PIT 28 obejmuje możliwość skorzystania z różnego rodzaju ulg podatkowych. Osoby, które składają PIT 28 mogą odliczyć:

 • ulgę internetową,
 • darowizny przekazane na cele publiczne,
 • darowizny przekazane na cele kultu religijnego,
 • darowizny przekazane na działalność charytatywno-opiekuńczą Kościoła, 
 • darowizny przekazane szkołom na cele kształcenia ustawicznego (na edukację),
 • z tytułu oddania krwi,
 • wydatki rehabilitacyjne,
 • ulgę termomodernizacyjną,
 • wpłaty na IKZE.

Więcej na temat ulg podatkowych przeczytasz tutaj: Ulgi podatkowe – sprawdź co możesz odliczyć!

Wszelkie rodzaju ulgi podczas składania deklaracji wykazuje się w PIT O, który dołączamy do PIT-28. Ponadto podczas rozliczenia ryczałtu podatnik może uwzględnić:

 • ulgę odsetkową (z tytułu spłaty odsetek od kredytu mieszkaniowego)
 • ulgę z tytułu oszczędzania na kasie mieszkaniowej
 • wydatki mieszkaniowe z poprzednich lat, które nie znalazły pokrycia w dochodzie lub podatku. Podatek był za mały, aby móc odliczyć całą wysokość ulgi
 • odliczenie składki zdrowotnej – nie więcej niż 50% zapłaconych składek zdrowotnych w ciągu roku podatkowego (odliczenie od przychodu);
 • ulgę na terminal płatniczy.

Chcesz mieć najważniejsze terminy kadrowo-płacowe zawsze pod ręką ? Pobierz nasz planner na 2024r.


Załączniki do PIT 28

Załącznikami do PIT-28 są:

 • PIT 28B – w którym wykazuje się dochody z działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki cywilnej lub jawnej.
 • PIT O – w którym wykazuje się należne ulgi 
 • PIT D – w którym wykazuje się należne ulgi w związku z wydatkami mieszkaniowym.
 • PIT 2K – należy go złożyć, gdy po raz pierwszy rozlicza się ulgę odsetkową. To oświadczenie o wysokości poniesionych wydatków związanych z inwestycją mieszkaniową. Jest to załącznik do PIT D.
 • PIT WZR – należy go złożyć, jeśli korzysta się z tzw. ulgi na złe długi.

Informacje podawane na ww. załącznikach są również niezbędne do prawidłowego wypełnienia deklaracji PIT 28.

Sprawdź jakie są terminy na rozliczenie PIT 2024!


Stawki ryczałtu 2023/2024rozliczenie pit ryczałt

Jak kształtują się stawki ryczałtu rozliczane w deklaracji pit 28?

 • 17% przychodów osiąganych w ramach wolnych zawodów,
 • 15% przychodów ze świadczenia niektórych usług niematerialnych pośrednictwa w handlu hurtowym, hoteli, wynajmu samochodów osobowych,
 • 14% przychodów ze świadczenia usług w zakresie opieki zdrowotnej, architektonicznych i inżynierskich, usług badań i analiz technicznych czy w zakresie specjalistycznego projektowania,
 • 12,5% od przychodów z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze od nadwyżki przychodów ponad 100 000 zł,
 • 12% dla przychodów osiąganych w związku ze świadczeniem niektórych usług w obszarze IT (dotychczas objętych stawką 15%), które są związane głównie z wydawaniem oprogramowania komputerowego (z wyłączeniem pobierania oprogramowania w trybie on-line) oraz z doradztwem w płaszczyźnie informatycznej,
 • 10% przychodów ze świadczenia usług w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek,
  8,5% od przychodów z działalności usługowej, w tym od przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%; od przychodów z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze do kwoty 100 000 zł,
 • 5,5% od przychodów z działalności wytwórczej, robót budowlanych,
 • 3% od przychodów z działalności usługowej w zakresie handlu oraz z działalności gastronomicznej, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości powyżej 1,5% alkoholu, ze świadczenia usług związanych z produkcją zwierzęcą,
 • 2% od przychodów ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu.

Zmienione stawki ryczałtu obejmują wiele grup zawodowych. Z obniżonej stawki podatku mogą skorzystać między innymi osoby świadczące niektóre usługi z dziedziny IT.


Kiedy i jak dostanę zwrot podatku?

Urząd Skarbowy od momentu złożenia pit 28 ma 45 dni na zwrot podatku, jeśli zdecydujemy się złożyć go w elektronicznie (online rozliczenie). Z kolej jeśli zdecydujemy się złożyć formularz PIT 28 w tradycyjnej, papierowej formie Urząd Skarbowy ma 3 miesiące na zwrot podatku. Nawet jeśli złożymy swój PIT wcześniej, to termin zwrotu nadpłaty będzie liczony od 15 lutego.

Zwrot podatku otrzymamy albo na wskazany przez nas rachunek bankowy albo pocztą na adres wskazany w PIT.


Podsumowanie

Roczną deklarację PIT-28 składają podatnicy, których główną formą opodatkowania jest ryczałt dla przychodów ewidencjonowanych, uzyskanych z:

 • pozarolniczej działalności gospodarczej (działalność indywidualna, spółka cywilna, spółka jawna),
 • umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze – jeżeli umowy te nie były zawierane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej,
 • sprzedaży przetworzonych produktów rolnych pochodzących z własnych upraw, hodowli lub chowu w ramach rolniczego handlu detalicznego.

Skontaktuj się z ekspertem!

Chcesz uzyskać poradę od naszego eksperta? Skontaktuj się z nami już teraz i otrzymaj fachowe wsparcie! Nasi eksperci są gotowi pomóc Ci rozwiązać Twoje problemy i osiągnąć sukces.

Specjalista ds.kadr i płac