Podatki 28 kwietnia 2023

Ulgi od podatku. Jak obniżyć podatek?

Ulga podatkowa jest dobrym rozwiązaniem na obniżenie podatku. Polski system podatkowy zawiera wiele rozwiązań które pozwolą zmniejszyć zobowiązanie podatkowe. Wypełniając PIT 2023, należy zwrócić uwagę na przysługujące nam ulgi i odliczenia. Zasadniczo ulgi od podatku dzielimy na takie, które można odliczyć od dochodu, oraz te które liczymy od podatku. W połowie lutego każdy z podatników rozpoczyna składać zeznania podatkowe. Jakie ulgi PIT należą się w tym roku rozliczeniowym? Z jakich można skorzystać?

SPIS TREŚCI

ulgi od podatku

Co to jest ulga podatkowa?

Ulgi od podatku to ulgi, które mają na celu obniżyć podstawę opodatkowania lub wysokość należnego podatku. Przyjmuje postać odliczenia, obniżki, zwolnienia lub zmniejszenia. Zwolnienie z całości lub części danego rodzaju podatku możliwe jest wyłącznie w ściśle określonych ustawowo sytuacjach. 

1 stycznia 2021 r. w prawie podatkowym weszły liczne zmiany. Niektóre z nich odnoszą się do sposobu rozliczenia podatku ze skarbówką, a inne dotyczą tylko i wyłącznie samych ulg. Każda ulga podatkowa przysługuje podatnikowi dopiero po spełnieniu ściśle określonych kryteriów. Warto mieć świadomość, jakie warunki obowiązują przy konkretnych ulgach, by wiedzieć, z której z nich można skorzystać, przygotowując deklarację PIT.


Komu przysługuje ulga podatkowa?

Ulgi od podatku przysługują podatnikowi, który otrzymuje:

 • dochody opodatkowane według skali podatkowej (na podstawie stawki 12% lub 32%),
 • dochody opodatkowane podatkiem liniowym (czyli stawką 19%) lub zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych (ryczałt ewidencjonowany).

Polskie prawo z każdym rokiem wprowadza wiele nowych ulg, by nawet w najmniejszym stopnie pomóc obywatelom. Może z nich korzystać szeroka grupa obywateli. Każdy znajdzie coś dla siebie. Począwszy od ulgi na zabytki, przez ulgę na internet a skończywszy na wspólnym rozliczeniu z małżonkiem. Niektóre rodzaje ulg wspierają biznes (jak np. ulga związana z inwestowaniem w ASI). Dzięki takiemu rozwiązaniu ustawodawca stara się wpływać na kształtowanie pewnych postaw wśród podatników. 


Rodzaje ulg podatkowych

Większość rodzajów ulg były znane już wcześniej.  Część z nich została znowelizowana, w tym wspólne rozliczenie rodzica, który samotnie wychowuje dziecko, czy ulga rehabilitacyjna. Większość ulg obowiązuje jednak od niedawna, dlatego postaramy się je krótko scharakteryzować. 


Jakie ulgi odliczyć od dochodu?

Ulgi od dochodu, są to ulgi pozwalające zmniejszyć uzyskany dochód o określone wydatki. Wpływa to również na wysokość podatku. Takim przykładem jest ulga rehabilitacyjna. 

W 2023 r. od dochodu odliczymy takie ulgi od podatku jak:

 • ulgę internetową
 • ulgę rehabilitacyjną
 • darowizny
 • zwrot nienależnie pobranych świadczeń
 • wydatki na nowe technologie
 • ulgę z tytułu wpłat na IKZE (Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego). 

Jakie ulgi odliczyć od podatku?

Są to ulgi, które pozwalają obniżyć podatek. Dzięki takim ulgom możemy na przykład otrzymać zwrot jego nadpłaty. Należy do nich między innymi ulga rodzinna na dzieci. Na ogół, polskie przepisy prawa dają możliwość podatnikom zmniejszyć daninę wobec fiskusa wynikającej z rocznego odliczenia. Wśród takich odliczeń, wyróżniamy takie odliczenia jak :

 • odliczenie paliwa
 • odliczenie kosztów remontu 
 • ulga na dziecko
 • ulga dla rodziców 4+
 • ulga dla młodych 
 • ulga dla pracujących seniorów 
 • ulga na powrót
 • ulga abolicyjną (praca za granicą)
 • składki zdrowotne

Podobają Ci się nasze artykuły? Chcesz otrzymywać powiadomienia o nowościach na naszym blogu?

Zapisz się do newslettera!


Najpopularniejsze ulgi od podatku 2022

Ulga na dziecko

Ulga prorodzinna jest ulgą, z której korzysta największa liczba podatników w Polsce. Rodzice dziecka mogą odliczyć ulgę łącznie. Sytuacja jest nieco bardziej skomplikowana, jeśli opiekunowie dziecka nie mogą znaleźć porozumienia w zakresie rozliczenia ulgi. W większości przypadku odliczenie pełnej kwoty ulgi przysługuje osobie, u którego mieszka dziecko. 

Z ulgi na dziecko korzystają:

 • rodzice dziecka,
 • opiekunowie prawni dziecka
 • rodzina zastępcza.

Ważne!

Jeśli rodzice stracili władzę rodzicielską, nie mają prawa do tej ulgi od podatku.

Więcej na ten temat przeczytasz tutaj: Ulga na dziecko


Ulga dla samotnych rodziców

Ulga dla samotnych rodziców została wprowadzona przez Polski Ład. Jest dość “nową” ulgą. Ta ulga podatkowa pozwala otrzymać 1500 zł, niezależnie od wysokości dochodu. Jest przyznawana wszystkim osobom, które samotnie wychowują dziecko. By z niej skorzystać, niezbędny jest akt urodzenia i prawo do opieki nad dzieckiem.


Ulga na internet

Ulga na internet jest przywilejem, z którego korzysta wiele osób, jeśli ponoszą wydatki z tego tytułu. Warunek jest jeden. Nie może być wyższa, niż poniesione koszty. Do jej rozliczenia należy przygotować dokumenty, które potwierdzają poniesione wydatki. Dokument powinien zawierać informacje takie jak:

 • imię i nazwisko
 • dane osoby
 • rodzaj usługi
 • kwota do zapłaty. 

Pamiętaj!

Jeśli małżeństwo rozlicza wspólnie ulgę na internet, na fakturze powinny się znaleźć dane 2 stron. Ulga na internet maksymalnie wynosi 760 zł. Z ulgi można korzystać jedynie przez 2 następujące po sobie lata podatkowe.


Ulga na powrót

Ulga na powrót została wprowadzona w 2022 roku. Jest przeznaczona dla osób powracających z zagranicy. Jej wprowadzenie miało na celu zachęcić Polaków mieszkających za granicą Polski do powrotu. Z ulgi na powrót korzystają osoby, które ostatnie 3 lata nie posiadały miejsca zamieszkania w Polsce. Ulga na powrót, polega na niewykazywaniu przychodów nią objętych przez 4 lata po powrocie do kraju.

Ile wynosi ulga na powrót?

Osoby, które mogą skorzystać z tej ulgi, mogą liczyć na PIT zerowy przez 4 lata po powrocie do kraju. Oznacza to zwolnienie z podatku przy przychodach, których wysokość nie przekracza kwoty 85 528 zł w danym roku podatkowym.


Ulga rehabilitacyjna

Ulga rehabilitacyjna jest przeznaczona dla osób niepełnosprawnych lub ich opiekunów, jeśli ponoszą wydatki z tytułu utrzymania. Warunek jest tak, że roczny dochód osoby niepełnosprawnej jest niższy niż 14 tys. zł. 

Przy odliczeniu można uwzględnić koszty:

 • leczenia
 • rehabilitacji
 • zakupionych leków
 • środków higienicznych
 • turnusów leczniczych
 • przystosowania mieszkania
 • przystosowania samochodu do potrzeby osoby niepełnosprawnej
 • opłacenie usług domowej pielęgniarki
 • opłacenie tłumacza języka migowego, czy szkolenie psa przewodnika. 

 Część kosztów podlega pełnemu odliczeniu, inne natomiast są limitowane.


Ulga termomodernizacyjna

Ulga ta jest przeznaczona dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych. Dotyczy zarówno budynków w zabudowie szeregowej, czy bliźniaczej. Jedynym warunkiem jest prowadzenie prac termomodernizacyjnych w domu i ponoszenia wydatków. 

Ulga termomodernizacyjna ma na celu zmniejszenie kosztów działania, które przyczyniają się do ograniczenia zużycia energii cieplnej w gospodarstwach domowych. Może to być m.in.:

 • montaż paneli fotowoltaicznych, 
 • pompy ciepła 
 • kolektora słonecznego, 
 • remont mieszkania, mający na celu wymianę stolarki okiennej, 
 • wymiana pieca
 • demontaż źródła ciepła na paliwa stałe.

Ulga podatkowa dla młodych

Ulga dla młodych to tak zwany podatek zerowy. Mogą z niej skorzystać osoby poniżej 26 roku życia zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej. Osoby te są zwolnione z podatku dochodowego, jeśli ich dochód roczny nie przekroczy 85 528 zł. 

Zgodnie z Polskim Ładem ulga dla młodych przysługuje również osobom osiągającym dochody z tytułu odbywania staży i praktyk szkolnych lub studenckich, pod warunkiem że spełniają kryterium wiekowe.


Odliczenie na emeryturę – IKZE

Wpłaty na IKZE, czyli Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego są opodatkowane w rozliczeniach podatku za rok 2022. Poza składkami ZUS podatnik może gromadzić dodatkowe zasoby na swoją emeryturę na 2 sposoby:

 1. na Indywidualnym Koncie Emerytalnym (IKE) – po osiągnięciu określonego wieku można wypłacić zgromadzone finanse, które są zwolnione z podatku 
 2. na Indywidualnym Koncie Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) – środki w momencie wypłaty uważa się za przychód, co powoduje naliczenie podatku. 

Dokumenty, a ulgi od podatku

Gromadzenie konkretnych dokumentów nie jest koniecznością. W związku z tym nie trzeb dołączać ich do zeznania podatkowego, jakie składamy w urzędzie skarbowym. Urząd może jedynie nakazać ich przedstawienie. Oprócz faktur ulgę podatkową potwierdza się innymi dokumentami. Jedynie co, mają one spełniać wymagania określane przepis przepisy. Mówimy tu głównie o rachunkach, czy wyciągach bankowych.

Jeśli zdecydujemy się skorzystać z ulgi, a w momencie kontroli nie przedstawimy dokumentów niezbędnych do zniżek, urząd ma prawo zakwestionować nasze odliczenie. Konsekwencją tego, jest konieczność zwrotu ulgi i zapłaty wszystkich zaległości podatkowych. 

Nieco inaczej sytuacja wygląda w przypadku osób niepełnosprawnych. Warto pamiętać, że nie wszystkie wydatki dotyczące osób niepełnosprawnych uprawniają do odliczeń w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Jest jeden warunek. Muszą mieć związek z celami rehabilitacji lub ułatwiać osobom niepełnosprawnych wykonywanie czynności życiowych. 

Skontaktuj się z ekspertem!

Chcesz uzyskać poradę od naszego eksperta? Skontaktuj się z nami już teraz i otrzymaj fachowe wsparcie! Nasi eksperci są gotowi pomóc Ci rozwiązać Twoje problemy i osiągnąć sukces.

Specjalista ds.kadr i płac