Podatki 28 kwietnia 2023

Ulga na dziecko 

Ulga na dziecko to forma zwolnienia z podatku, przysługująca rodzicom dziecka. To jeden z przywilejów podatkowych, które pozwalają rodzicom, czy opiekunom odliczyć kwotę od podatku dochodowego. Wysokość ulgi może się różnić. Zależy od państwa oraz indywidualnych okoliczności. Ulga na dziecko jest rozliczana dopiero po zakończeniu roku podatkowego.
W składanym zeznaniu rocznym. Aby z niej skorzystać, należy spełnić określone warunki. Co warto wiedzieć o uldze? Komu przysługuje, a komu nie

SPIS TREŚCI

ulga na dziecko

Kto może skorzystać z ulgi?

Na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z ulgi może skorzystać podatnik, który:

 • posiada władzę rodzicielską
 • jest opiekunem prawnym dziecka (jeśli ono z nim zamieszkuje)
 • sprawuje opiekę w formie rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą
 • wybrał formę opodatkowania na zasadach ogólnych.

Ulga prorodzinna przysługuje osobom, które osiągają dochody opodatkowane na zasadach ogólnych. Przyjmuje się, że powinny się rozliczyć na formularzach PIT-36 i PIT-37. Prawo do odliczenia od podatku dochodowego kwoty ulgi przysługuje na:

 • dziecko do 18 roku życia,
 • dziecko do ukończenia 25 roku. życia (jeśli dziecko się uczy, studiuje i jest na utrzymaniu rodziców)
 • każde dziecko, które otrzymuje zasiłek lub rentę socjalną (bez względu na wiek).

Może się zdarzyć, że organy podatkowe zażądają od podatnika dokumentów, niezbędnych do ustalenia prawa do ulgi. Mogą być nimi:

 • odpis aktu urodzenia dziecka
 • odpis orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej lub umowę zawartą między rodziną zastępczą
  a starostą
 • zaświadzenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka
 • zaświadczenie o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły.

Ulga na 1 dziecko

W przypadku posiadania jednego dziecka, ważną rolę odgrywa kwota dochodów, jakie uzyskał w danym roku podatkowym.

Ulga na pierwsze dziecko wynosi 92,67 zł/ miesiąc pod warunkiem, że dochody podatnika:

 • pozostającego przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim i jego małżonka nie przekroczyły kwoty 112.000 zł,
 • niepozostającego w związku małżeńskim, w tym również przez część roku podatkowego, nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 56.000 zł, za wyjątkiem podatnika samotnie wychowującego dziecko (w tym przypadku limit wynosi 112.000 zł, jak w przypadku małżeństw)

Aby podatnika został uznany za samotnie wychowującego dziecko, czyli aby mógł on podlegać limitowi dochodów 112.000 zł, musi on faktycznie samotnie wychowywać dziecko. Jednocześnie będąc:

 • panną/kawalerem,
 • wdową/wdowcem,
 • rozwódką/rozwodnikiem,
 • osobą, której małżonek przebywa w więzieniu lub nie ma praw rodzicielskich.
 • osobą, w stosunku do której sąd orzekł separację w rozumieniu odrębnych przepisów.

Kwotę dochodu, która wpływa na możliwość skorzystania z ulgi na jedno dziecko, należy obliczać, sumując:

 • dochody opodatkowane według skali podatkowej (12% i 32%),
 • dochody opodatkowane podatkiem liniowym 19% – podatnicy rozliczający się z tych dochodów na PIT-36 nie mają prawa do skorzystania z ulgi, natomiast należy je uwzględnić w momencie wyliczania kwoty dochodu uprawniającej do skorzystania z ulgi),
 • dochody wykazywane na rocznej deklaracji PIT-38, czyli dotyczące m.in.: zbycia udziałów lub akcji w spółkach oraz pochodnych papierów wartościowych.

Podobają Ci się nasze artykuły? Chcesz otrzymywać powiadomienia o nowościach na naszym blogu?

Zapisz się do newslettera!


Ulga na 2 lub więcej dzieci 

W przypadku, kiedy podatnik posiada dwójkę lub więcej dzieci, maksymalne kwoty do odliczenia wynoszą:

 • pierwsze dziecko – 92,67 zł/miesiąc = 1.112,04 zł/rok
 • drugie dziecko – 92,67 zł/miesiąc = 1.112,04 zł/rok
 • trzecie dziecko – 166,67 zł/miesiąc = 2.000,04 zł/rok
 • czwarte i każde kolejne dziecko – 225,00 zł/miesiąc = 2700,00 zł/rok.
ulga na dziecko 2023

Komu nie może skorzystać z ulgi prorodzinnej?

Ulga na dziecko jest pewnego rodzaju przywilejem. Aby móc z niej skorzystać, należy spełnić ściśle określone warunki. Należy wiedzieć, że nie jest to takie łatwe.  Ulga na dziecko nie należy się podatnikom, którzy prowadzą działalność gospodarczą opodatkowaną:

 • podatkiem liniowym
 • ryczałtem ewidencjonowanym
 • kartką podatkową. 

Jeśli rodzice uzyskają dochody rozliczane w zeznaniu rocznym PIT-37, np. z tytułu umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej, zasiłku czy emerytury, to wówczas będą mieć możliwość rozliczenia ulgi.


Ulga prorodzinna na pełnoletnie dziecko 

Istnieją inne warunki ulgi podatkowej dla dzieci pełnoletnich. Jednym z nich jest limit dochodu dla dzieci uczących się poniżej 25 roku życia, który w poprzednim brzmieniu przepisów nie mógł przekroczyć 3089 zł – aby nie utracono prawa do ulgi. Ograniczenie kwotowe zostało w ramach Polskiego Ładu 2.0. zwiększone i obecnie wynosi w 2022 roku 16 061,28 zł (limit ten będzie się zmieniać co roku).


Ulga na dziecko a ulga 4+

Ulga dla rodziny 4+ została wprowadzona w 2022 roku przepisami Polskiego Ładu. Zgodnie z przepisami, podatnicy którzy wychowują co najmniej 4 dzieci nie płacą podatku PIT. Jest to tak zwany PIT-0 dla rodzin 4+.  Korzystanie z ulgi w żaden sposób nie wyklucza możliwości skorzystania z ulgi na dzieci. Jednak warto pamiętać, że wysokość ulgi na dzieci nie może przekroczyć kwoty zapłaconych przez podatnika składek. 


Jaki dochód uprawnia do ulgi na dziecko?

Z ulgi na dziecko może skorzystać podatnik PIT za rok ubiegły rok podatkowy 2022, który:

1. osiągnął dochody opodatkowane wg skali podatkowej

2. wychowywał 1 dziecko – pod warunkiem, że jego dochody nie przekroczyły kwoty:

 • 112.000 zł – w przypadku podatnika, który pozostawał przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim (sumuje się dochody podatnika i małżonka)
 • 112.000 zł – w przypadku podatnika będącego osobą samotnie wychowującą dziecko
 • 56.000 zł  – w przypadku podatnika nie pozostającego w związku małżeńskim 

3. wychowywał 2 lub więcej dzieci – bez względu na wysokość uzyskanych przez niego dochodów

4. podlegał w roku podatkowym, za który dokonuje rozliczenia, nieograniczonemu lub ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (ulga dotyczy zarówno polskich rezydentów podatkowych, jak
i nierezydentów).

Czytaj też: Podatek dochodowy


Ulga na dziecko w 2023 roku

Ulga na dziecko jest jednym z najpopularniejszych odliczeń podatkowych, podczas rozliczania PIT.
W zeznaniu za ubiegły rok, można nie tylko odliczyć tę ulgę, ale również starać się o zwrot niewykorzystanej ulgi.
Jednym z warunków muszą być niskie zarobki, które nie pozwoliły podatnikowi z niej skorzystać. 

W 2023 roku nadal jest możliwość uwzględnienia ulgi na dziecko w rozliczeniu rocznym za rok ubiegły. Oprócz tego rodzic, czy opiekun prawny może uzyskać zwrot z ulgi prorodzinnej, której podatnik nie odliczył np. z powodu niskich zarobków. Polski Ład wprowadził do ulgi prorodzinnej kryterium dochodowe. Nie jest to dobra wiadomość dla wszystkich. Oznacza to, że niektórzy będą mogli skorzystać z odliczenia, a niektórzy niestety nie. Limit zarobków został dokładnie określony. Prawo do ulgi przysługuje:

 • małżeństwom o dochodach od 30 tys. zł do 120 tys. zł (brutto miesięcznie od 2500 do 9333 zł)
 • samotnym rodzicom o dochodach od 30 tys. zł do 56 tys. zł (brutto miesięcznie od 2500 do 4666,66 zł).

Kryteria te dotyczą rodziców (opiekunów), którzy mają tylko 1 dziecko. Przy większej liczbie dzieci one nie obowiązują. Osoby zarabiające najniższą krajową nie mogą skorzystać z ulgi na dzieci. Zgodnie z ustawą są one zwolnione z podatków, nie ma więc z czego odliczać zwrotu. 

Czytaj też: Rozliczenie PIT 2023

Skontaktuj się z ekspertem!

Chcesz uzyskać poradę od naszego eksperta? Skontaktuj się z nami już teraz i otrzymaj fachowe wsparcie! Nasi eksperci są gotowi pomóc Ci rozwiązać Twoje problemy i osiągnąć sukces.

Specjalista ds.kadr i płac