Podatki 23 stycznia 2024

Co to jest PIT 36?

PIT-36 to deklaracja podatkowa, którą składają podatnicy, generujący dochody podlegające opodatkowaniu według skali podatkowej wynoszącej 18 % lub 32 % w poprzednim roku kalendarzowym. Ważne jest, aby zaznaczyć, że część tych dochodów została osiągnięta bez udziału płatnika, czyli pracodawcy. Kto musi złożyć PIT-36? Do kiedy należy rozliczyć PIT-36 za 2023 rok? Kiedy wybrać PIT-36?

pit-36

SPIS TREŚCI

Co to jest PIT – 36?

Deklaracja PIT 36 to jedna z najpopularniejszych deklaracji podatkowych. Formularz PIT 36 jest skierowany dla podatników, którzy w danym roku podatkowym zdecydowali się na prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, która była opodatkowana na zasadach ogólnych (zachowując skalę podatkową). Deklaracja ta obejmuje również produkcję rolną opodatkowaną na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej. 


Kto składa PIT-36? Kto powinien go złożyć?

Deklarację PIT-36 składają osoby, które:

 • prowadzą działalność gospodarczą,
 • doliczają straty z lat wcześniejszych,
 • doliczająprzychody małoletnich do własnych przychodów, 
 • odliczają w swojej deklaracji podatek minimalny(od posiadanych środków trwałych).

Na podstawie obowiązujących przepisów deklaracja PIT 36 skierowana jest do każdej osoby, która prowadziła pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej (między 12 % a 32%).

Zapisz się do newslettera!

PIT-36 składają również podatnicy, którzy:

 • korzystają z tzw. kredytu podatkowego (czyli zwolnienia w oparciu o art. 44 ust. 7a ustawy o PIT z obowiązku płacenia zaliczek na podatek i podatku rocznego w związku z rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej – w roku bezpośrednio następującym po roku rozpoczęcia działalności gospodarczej lub w roku przypadającym na dwa lata po tym roku,
 • są obowiązani dokonać doliczeniaw oparciu o art. 44 ust. 7f ustawy nieopłacanych wcześniej zaliczek na podatek, w związku ze stosowaniem kredytu podatkowego – w zeznaniach o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) składanych za pięć kolejnych lat następujących bezpośrednio po roku, w którym podatnik korzystał ze zwolnienia – w wysokości 20% tego dochodu w każdym z tych lat,
 • prowadzili działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej
 • rozliczają podatek minimalny (od środków trwałych)
 • prowadzą najem, podnajem, dzierżawę, poddzierżawę
 • wykonują pracę zarobkową za granicą
 • wykazują należny zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych którym mowa w art. 29, 30 i 30a ustawy o PIT
 • prowadzą działalność niezarejestrowaną
 • zawierają umowy uaktywniające niani.

Kto nie rozliczy się na pit-36 ?

Rozliczenie pit 36 nie dotyczy każdego podatnika. Warto pamiętać, że druk pit-36 nie dotyczy:

 • osób, które prowadzą działalność rozliczaną ryczałtem ewidencjonowanym. Chyba że w tej sytuacji osoba fizyczna prowadzi 2 działalności: jedną opodatkowaną skalą podatkową ( formularz PIT 36)a druga ryczałtem (PIT 28). W tym przypadku złożą oni dwie deklaracje podatkowe – dla każdej działalności odrębnie.
 • podatnika, który rozlicza swoją działalność prowadzoną liniowo (w tej sytuacji rozliczenie liniowe dotyczy całości przychodów z firmy, w związku z czym nie można łączyć opodatkowania firmy podatkiem liniowym i według skali).

PIT-36 a wspólne rozliczenie z małżonkiem

Osoby, które mają obowiązek rozliczenia podatku PIT 36 mogą to zrobić indywidualnie lub wspólnie z małżonkiem. Jeżeli jeden z małżonków rozlicza się przez złożenie PIT-37 (np. z tytułu umowy o pracę), zaś drugi PIT-36 (działalność gospodarcza) – powinni rozliczyć się wspólnie na deklaracji PIT-36. Natomiast w sytuacji, w której jeden z małżonków rozlicza się na zasadach podatku liniowego, ryczałtu ewidencjonowanego bądź podatku tonażowego, małżonkowie muszą rozliczyć się oddzielnie.


PIT-36 a osoba samotnie wychowująca dziecko

Jak wygląda sprawa podatnika, który samotnie wychowuje dziecko? Czy on także musi złożyć PIT-36? Jeśli taka osoba nie pozostaje w związku małżeńskim i posiada status osoby wolnej, panny/kawalera, czy rozwódki/rozwodnik, czy wdowca/wdowy jest zobowiązania ro rozliczenia deklaracji jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

Warto zauważyć, że deklarację PIT-36 mogą rozliczyć podatnicy będący w związku małżeńskim, jeśli małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich, odbywa karę pozbawienia wolności lub dla małżonków sądownie orzeczono separację – może rozliczyć się formularzem deklaracji PIT-36 jako osoba samotnie wychowująca dziecko.


Terminy rozliczenia PIT-36

Ostatecznym terminem złożenia i rozliczenia podatku PIT 36 w 2024 r. to 30 kwietnia 2024 r. Z reguły termin rozliczenia podatku pit 36 to ostatni dzień kwietnia. W tym roku mamy dzień pracujący (czyli zwykły dzień roboczy, więc termin rozliczenie pita – 36 przypada właśnie na ten dzień).


Chcesz mieć najważniejsze terminy kadrowo-płacowe zawsze pod ręką ? Pobierz nasz planner na 2024r.

3 sposoby rozliczenia deklaracji PIT 36

Deklarację PIT-36 można złożyć na 3 sposoby:

 • osobiście -w Urzędzie Skarbowym poprzez samodzielnie wypełnienie papierowej deklaracji PIT-36
 • online – poprzez elektroniczne złożenie deklaracji druk PIT 36 (rozliczenie przez internet)
 • poprzez specjalnych programów do rozliczeń podatkowych PIT

Najprostszym i najszybszym sposobem pozostaje jednak wysyłka formularza PIT 36 przez internet.


Jak wypełnić PIT-36 przez Internet?

Od 15 lutego 2024 r. w usłudze Twój e-PIT będzie możliwość rozliczenia deklaracji za ubiegły rok. Zgodnie z informacją od Ministerstwa Finansów po raz pierwszy zostaną udostępnione wstępnie przygotowane rozliczenia dla osób fizycznych, które prowadzą działalność gospodarczą.

Rozliczasz PIT 37? Zobacz jak to zrobić! PIT-37 – jak wypełnić i jak go rozliczyć?


PIT 36 w formie elektronicznej

Jak wypełnić PIT-36? Kto składa pit-36? Rozliczenie PIT-36 można sprawnie i szybko wysłać korzystając z usług internetowych przez elektroniczny formularz pit 36. Osoby składające deklarację podatkową mają teraz wybór między ofertami stron rządowych (e-deklaracje) a prywatnymi programami do rozliczeń podatku PIT. W tym kontekście, zespół redakcyjny PIT.pl zaleca szczególnie program e-pity. Dzięki łatwemu w obsłudze kreatorowi, podatnik jest prowadzony krok po kroku przy wypełnianiu PIT-36, co pozwala uniknąć błędów w rozliczeniu. To jednak nie wszystko. Składanie deklaracji PIT 36 przez bezpłatną aplikację wspomaga także w rozliczeniu przysługujących ulg i odliczeń, a także umożliwia przekazanie 1,5% kwoty podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego (OPP).


Ulgi i załączniki w deklaracji PIT 36

Podatnicy, którzy chcą rozliczyć PIT-36 mają możliwość również rozliczyć się z innych swoich przychodów, które mogły być rozliczanie w oparciu o skalę podatkową (np. umowy o pracę, umowę o dzieło, umowę zlecenie). Jak wspominaliśmy nieco wyżej, podatnik który rozliczy się na pit-36 może rozliczyć się jako osoba samotnie wychowująca dziecko lub pozwolić sobie na rozliczenie wspólne ze swoim małżonkiem.

Wypełnianie PIT-36 pozwala podatnikom skorzystać również z ulg podatkowych. najpopularniejszymi ulgami podatkowymi, z których korzystają podatnicy podczas rozliczenia podatkowego (lub złożenie zeznania rocznego) to:

 • ulga z tytułu krwiodawstwa – maksymalne odliczenie w wysokości 6% dochodu,
 • ulga z tytułu darowizny na cele walki z COVID-19,
 • ulga z tytułu darowizny na cele edukacji zawodowej,
 • ulga rehabilitacyjna
 • ulga na dzieci
 • ulga na internet – maksymalne odliczenie 760 zł, w przypadku wspólnego rozliczenia małżonków 1 520 zł,
 • ulga prorodzinna – roczne odliczenie od podatku wynosi 1 112,04 zł na pierwsze i drugie dziecko, 2 000,04 zł na trzecie, 2 700 zł na czwarte i kolejne.

O ulgach podatkowych zobacz szerzej tutaj: Ulgi od podatku. Jak obniżyć podatek?

Małżonkowie wychowujący jedno dziecko nie mają prawa do ulgi, gdy ich łączny dochód przekracza 112 000 zł.


PIT-36 – jakie ulgi i załączniki?

 • PIT/B – rozliczamy na nim przychody lub straty z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej
 • PIT/BR – rozliczamy na nim ulgę badawczo-rozwojową
 • PIT/D – składają osoby, które dokonują odliczeń z tytułu wydatków mieszkaniowych (w tym z tytułu spłaty odsetek od kredytu lub pożyczki zaciągniętych na cele mieszkaniowe – tzw. ulga odsetkowa). Małżonkowie – przypadku wspólnego rozliczenia, składają jeden załącznik PIT/D, a rozliczający się indywidualnie – załącznik dołączają do zeznania jednego z nich. W sytuacji, gdy podatnik po raz pierwszy rozlicza ulgę odsetkową (w ramach ulgi mieszkaniowej), oprócz załącznika PIT/D będzie musiał wypełnić również załącznik PIT/K2
 • PIT/DS – składają podatnicy rozliczający dochody/straty z działów specjalnych produkcji rolnej
 • PIT/M – informujący o dochodach małoletnich dzieci, podlegających łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców
 • PIT/O – składają ci, którzy dokonują odliczeń od dochodu lub podatku
 • PIT/Z składają podatnicy korzystający z tzw. kredytu podatkowego
 • PIT/ZG – tu wykazujemy dochody uzyskane za granicą i zapłacone tam podatki.

Skontaktuj się z ekspertem!

Chcesz uzyskać poradę od naszego eksperta? Skontaktuj się z nami już teraz i otrzymaj fachowe wsparcie! Nasi eksperci są gotowi pomóc Ci rozwiązać Twoje problemy i osiągnąć sukces.

Specjalista ds.kadr i płac