Podatki 4 sierpnia 2023

PIT 37 – jak wypełnić i rozliczyć PIT?

Deklaracja PIT 37 jest jednym z dokumentów, które podatnicy muszą wypełnić i złożyć co roku. Jest używany przez osoby fizyczne do rozliczenia się z podatkiem od dochodu osiągniętego w danym roku. Podatnikom może być trudno ustalić, jak prawidłowo wypełnić i rozliczyć taki formularz. Istnieje kilka rozwiązań, które można podjąć, aby skutecznie i bezbłędnie rozliczyć swoje PIT 37.

rozliczenie PIT-37

SPIS TREŚCI:

Co to jest PIT 37 ?

Druk PIT-37 jest najczęściej składanym pitem w Urzędzie Skarbowym. Druk ten, jest wypełniany przez osoby, które w ubiegłym roku uzyskały dochody ze stosunku pracy. 

PIT-37 wypełnia się na podstawie:

 • PIT-11 (dochody z umowy o pracę, umów cywilnoprawnych, działalności gospodarczej, czy praw autorskich)
 • PIT-40A/11A (dochody z emerytur, rent, zasiłków pieniężnych)
 • PIT-R (dochody z tytułu pełnienia obowiązków obywatelskich i społecznych).

PIT 37 jest dokumentem, potrzebnym do rozliczenia przychodów takich umów jak: umowa o pracę, umowa zlecenie, czy umowa o dzieło. Wypełniają go podatnicy, którzy uzyskują przychody opodatkowane na zasadach ogólnych. Podatek ten rozlicza się tylko w Polsce i za pośrednictwem płatnika. Zeznanie PIT-37 obejmuje takie przychody pochodzące z:

 • pracy, stosunku służbowego, pracy nakładczej
 • emerytur lub rent krajowych, świadczeń przedemerytalnych
 • zasiłków przedemerytalnych, należności z tytułu członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych
 • zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego (np. zasiłek chorobowy)
 • działalności wykonywanej osobiście (np. z umów zlecenia)
 • świadczeń wypłaconych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
 • praw autorskich i innych praw majątkowych.

Kto wypełnia i składa PIT 37

PIT 37 to druk składany przez:

 • pracowników,
 • zleceniobiorców
 • inne osoby, które rozliczają za pomocą skali podatkowej. 

Podatnik wypełnia formularz na podstawie otrzymanego od swojego pracodawcy druku PIT-11. W ten sposób wykazuje kwoty oraz ulgi i odliczenia w danym roku podatkowym. To najpopularniejszy druk, wypełniany co roku przez osoby, które osiągają dochody (wynagrodzenie) z tytułu stosunku pracy. 

Od 2023 roku, PIT 37 jest właściwy dla osób, które nie są płatnikami. Obejmują również osoby, które same przekazały PIT-11. Chodzi o przychody z 2022 roku z pracy przy zbiorach, zasiłki z tytułu umowy zlecenie wypłacane przez zleceniobiorcę lub z umów aktywizacyjnych. 

Sprawdź też: PIT-11 czym jest i jak go rozliczyć?


Jak złożyć PIT-37?

Deklarację PIT-37 można złożyć na kilka sposobów. Osoby, które nie mają programu do tworzenia deklaracji PIT 37, mogą skorzystać z darmowych platform internetowych, umożliwiających wypełnienie i przesłanie formularza. Można też wysłać go pocztą lub złożyć osobiście w oddziale Urzędu Skarbowego.

Jeśli chcesz, możesz skorzystać z usługi biur rachunkowych. W ten sposób polegasz na profesjonalnym doradztwie podatkowym. Jeśli decydujesz się samodzielnie wypełnić PIT-37, musisz zebrać wszystkie potrzebne informacje. Takim biurem rachunkowym jest Eurokadra Expert. Warto skorzystać z tej możliwości. Dla wielu osób będzie to na pewno duże ułatwienie i zajmie na pewno dużo mniej czasu. Dzięki temu można liczyć na szybszy zwrot podatku, jeśli nam oczywiście to przysługuje. 

Podsumowując, deklarację można złożyć:

 • osobiście
 • pocztą (listem poleconym)
 • drogą elektroniczną
 • innymi sposobami (urząd konsularny, areszt śledczy, administracja w zakładzie karnym lub w dowództwie jednostki).

Podobają Ci się nasze artykuły? Chcesz otrzymywać powiadomienia o nowościach na naszym blogu?

Zapisz się do newslettera!

Do kiedy należy składać PIT-37?

Ostatecznym terminem złożenia deklaracji PIT-37 w 2023 roku przypada na 2 maja 2023 r. 

Warto nadmienić, że od 2022 r. wszystkie druki PIT składa się do 30 kwietnia następnego roku podatkowego. W 2023 r. wygląda to nieco inaczej. Dlaczego? Ostatni dzień kwietnia przypada na dzień wolny od pracy (niedziela). Dlatego też czas na złożenie PIT się wydłużył do następnego dnia roboczego po tym terminie. Data ta przypada na 2 maja 2023 r. 

Do tej daty należy rozliczyć deklaracje:  PIT-37, PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-38 i PIT-39 oraz zapłatę podatku wynikającą z zeznania. Druku PIT nie trzeba składać razem z zapłatą podatku. Zeznanie można złożyć w marcu, a podatek zapłacić do 2 maja 2023 r. 


Co można odliczyć w PIT?

Deklaracja PIT-37 pozwala nam uwzględnić większość ulg podatkowych. Jedynym warunkiem jest spełnienie wymagań, jakie odnoszą się do poszczególnych odliczeń. W 2023 roku z druku PIT-37 można skorzystać z takich odliczeń jak:

 • ulga dla klasy średniej
 • ulga na zabytki
 • ulga na internet
 • ulga na dzieci
 • ulga dla rodzin wielodzietnych
 • ulga rehabilitacyjna
 • ulga na samochód
 • ulga na leki
 • darowizny na organizację pożytku publicznego
 • darowizny na cele kultu religijnego
 • darowizna krwiodawców
 • darowizna na cele charytatywno – opiekuńcze kościołów
 • składki na IKZE
 • darowizna na cele walki z COVID-19
 • ulga termomodernizacyjna
 • darowizna komputerów przenośnych
 • ulga dla młodych. 

Co można rozliczyć w ramach PIT 37?

Rozliczenie PIT-37 pozwala również uzyskać dodatkowe oszczędności. Za 2022 r. można skorzystać z rozliczenia:

 • jako osoba samotnie wychowująca dziecko
 • wspólnie z małżonkiem.

Ulga dla samotnego rodzica 

Zgodnie z ustawą o podatkach dochodowych od osób fizycznych osoby samotnie wychowujące dziecko mogą skorzystać z ulgi na dzieci. Ulga ta polega na tym, że samotny rodzic może odliczyć kwotę 1200 zł od opodatkowanego dochodu. Taka kwota powinna być przeznaczona na niezbędne wydatki związane ze wspieraniem i edukacją dziecka. 

Z rozliczenia PIT 37 z dzieckiem, może skorzystać rodzic, który jest:

 • panną/kawalerem
 • wdową/wdowcem
 • rozwódką/rozwodnikiem
 • osobą, w stosunku do której orzeczono separację,
 • osobą, której małżonek jest pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności. 

Aby skorzystać z ulgi i rozliczyć PIT-37 należy spełnić określone warunki. Dziecko powinno być:

 • małoletnie
 • pełnoletnie (jeśli otrzymuje zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną)
 • pełnoletnie do ukończenia 25. roku życia, jeśli się uczy w szkole.

Rozliczenie PIT wspólnie z małżonkiem 

Możliwość złożenia wspólnego zeznania podatkowego PIT 37 odnosi się w przypadku małżeństw, pozostających w związku małżeńskim:

 • przez cały rok podatkowy
 • od dnia zawarcia małżeństwa do ostatniego dnia roku podatkowego. 

Zmiany podatkowe, jakie wprowadzono przez Polski Ład, umożliwiają małżeństwom na wspólne rozliczenie także za rok, w którym to małżeństwo zawarli. Zgodnie z nowymi zasadami, mogą się rozliczyć także pary, które wzięły ślub w 2021 r., składając deklarację do 2 maja 2022 r. 

Skontaktuj się z ekspertem!

Chcesz uzyskać poradę od naszego eksperta? Skontaktuj się z nami już teraz i otrzymaj fachowe wsparcie! Nasi eksperci są gotowi pomóc Ci rozwiązać Twoje problemy i osiągnąć sukces.

Specjalista ds.kadr i płac