Księgowość 16 lutego 2024

Podatek PIT – Jaka kara za brak rozliczenia pit

Obowiązkiem każdego podatnika jest złożenie deklaracji podatkowej za rok poprzedni. Niezłożenie deklaracji w terminie lub całkowity brak zeznania podatkowego może nieść różne konsekwencje. Jaka kara grozi osobom, które nie złożą deklaracji PIT w terminie? Co zrobić, jeśli nie rozliczyłeś PIT na czas? Jaka jest kara za brak rozliczenia PIT?

jaka kara za brak rozliczenia pit

SPIS TREŚCI

Terminy rozliczenia podatku PIT

Jaki jest termin rozliczenia PIT? Wszystko zależy od tego, jaki rodzaj deklaracji składa podatnik. Biorąc pod uwagę rozliczenia roczne należy pamiętać, by nie przekraczać określonych terminów złożenia deklaracji. Generalnie przekazanie deklaracji podatkowej do urzędu może odbyć się w dowolnym terminie – najważniejsze by nie przekroczyć 30 kwietnia 2024 r.

Do kiedy PIT?

 • do 30 kwietnia 2024 r. – na złożenie PIT-28, PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38 oraz PIT-39 
 • do 30 kwietnia 2024 r. na zapłatę podatku z PIT-28, PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38 oraz PIT-39

Mówiąc o terminach rozliczenia PITu w terminie, warto także wspomnieć o korekcie zeznania. Korekta zeznania podatkowego nie będzie możliwa, jeśli Urząd Skarbowy rozpoczął już kontrolę względem podatnika. Dlatego w tym przypadku również warto pamiętać, że na korektę jest 5 lat – licząc od końca roku kalendarzowego, w którym składamy podatek (i jednocześnie upłynął termin zapłaty podatku).

Chcesz wiedzieć więcej na temat Jak rozliczyć korektę PIT 37? Sprawdź!


PIT po terminie – jakie są konsekwencje za niezłożenie pitu w terminie?

Zgodnie z regulacjami zawartymi w Kodeksie karnym skarbowym za niezłożenie zeznania rocznego lub niezłożenie go w terminie podatnik podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

Kary z kodeksu karnego skarbowego

Jakie są kary za niezłożenie deklaracji podatkowej lub spóźnione rozliczenie podatkowe?

 • kara pieniężna — zależy od wysokości zaległości podatkowej
 • odsetki – w przypadku przeoczenia terminu i rozliczenia podatku w innym terminie naliczenie odsetek następuje za każdy dzień zwłoki na podstawie stopy procentowej określonej przez Ministerstwo Finansów
 • kontrola podatkowa – nieterminowe złożenia deklaracji rocznej może spowodować przeprowadzenie kontroli podatkowej
 • sankcje karno – skarbowe – jeśli organy podatkowe wykryją błędy w deklaracji podatkowej, podatnik może być ukarany różnymi sankcjami, takimi jak kary pieniężne, kara grzywny lub nawet kara więzienia
 • ograniczenie prawa do odliczeń — W przypadku złożenia zeznania podatkowego po terminie, podatnik może stracić prawo do odliczenia części wydatków.

Chcesz mieć najważniejsze terminy kadrowo-płacowe zawsze pod ręką ? Pobierz nasz planner na 2024r.


PIT po terminie a kara za niezłożenie podatku z kodeksu karnego skarbowego

Niezłożenie podatku w terminie powoduje, że podatnik może ponieść z tego tytułu różne konsekwencje. Jaka jest więc kara za brak rozliczenia podatkowego?

Kodeks karno-skarbowy przewiduje konsekwencje za złożenie zaległego zeznania. Wysokość kary zależy od wysokości podatku, jaki jest do zapłaty. Dlatego też:

 • jeżeli kwota, podatku do zapłaty nie przekracza 5-krotności minimalnego wynagrodzenia (aktualnie jest to 17 450 zł), to mamy do czynienia z wykroczeniem skarbowym, zagrożonym karą grzywny od 185 do 37 tys. zł.
 • jeżeli kwota należności przekracza 17 450 zł  to, podatnik może odpowiadać za przestępstwo skarbowe. W tym przypadku kara może wynieść od 616,60 zł do 4 932 800 zł.

Chcesz mieć najważniejsze terminy kadrowo-płacowe zawsze pod ręką ? Pobierz nasz planner na 2024r.

Czym grozi spóźnienie się z rozliczeniem PIT?

Za spóźnienie się z rozliczeniem podatku lub całkowity brak zapłaty podatku grozi odpowiedzialność karno – skarbowa. Kara skarbowa i jej wysokość wynika z zakwalifikowania niezłożenia deklaracji (lub złożenia jej z opóźnieniem) jako wykroczenia lub przestępstwa skarbowego – tego rodzaju sprawy rozpatrywane są indywidualne.

Jeśli kwota niezapłaconego podatku nie przekroczy 5-krotności minimalnego wynagrodzenia – nierozliczenie podatku może zostać potraktowane jako wykroczenie podatkowe.

Podatnicy, którzy unikają opodatkowania lub nie składają deklaracji podatkowej, mogą zostać ukarani karą grzywny do 720 stawek dziennych lub nawet karą pozbawienia wolności, albo oboma karami łącznie.

Stawka dzienna jest zależna od minimalnego wynagrodzenia, które w 2024 roku wzrosło i będzie nadal rosnąć. Warto również pamiętać, że składając deklarację po terminie, tracimy prawo do korzyści podatkowych, takich jak przekazanie 1,5% na rzecz organizacji pożytku publicznego lub wspólne rozliczenie z małżonkiem.


Jaka kara za nierozliczenie w terminie?

Odpowiedzialność karna za niezłożenie PIT-a

Co grozi za brak rozliczenia PIT? Każdy niezapłacony podatek przekształca się w zaległość podatkową. Podobnie wygląda to w przypadku niezłożenia PIT w terminie. Jaka jest kara za nierozliczenie się z podatku? Czy spóźnienie się z rozliczeniem pit rodzi jakieś konsekwencje? W pierwszej kolejności podatnik, który nie ureguluje swoich dotychczasowych zobowiązań podatkowych będzie zobowiązany zapłacić:

 • należność główną – wartość podatku do zapłaty, która wynika z poprawnie sporządzonej deklaracji podatkowej
 • odsetki za zwłokę – stawka odsetek za zwłokę jest równa sumie 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego i 2%
 • karę grzywny – w przypadku uporczywego uchylania się od zapłaty należności podatkowej.

Jak i kiedy złożyć czynny żal?

Kara za niezłożenie deklaracji PIT – czy są jakieś sposoby, w przypadku gdy zapomniałem się rozliczyć z Urzędem Skarbowym? Otóż okazuje, że może pomóc w tym czynny żal. Czynny żal to instytucja prawna, która pozwoli podatnikowi złożyć zeznanie podatkowe po terminie. W przypadku czynnego żalu złożenie zaległego zeznania pozwoli uniknąć nałożenia kary pieniężnej przez podatnika, który ujawnił nieprawidłowości podatkowe zanim organ wszczął postępowanie podatkowe.

Warto jednak pamiętać, że zastosowanie czynnego żalu nie jest automatyczne i wymaga dobrowolnego ujawnienia błędów przed wszczęciem postępowania podatkowego przez organ podatkowy. Ponadto korzystanie z czynnego żalu może wiązać się z koniecznością zapłaty zaległego podatku wraz z odsetkami, co może stanowić istotne obciążenie finansowe dla podatnika.

Zobacz, jak złożyć czynny żal, aby uniknąć kary za nieterminowość rozliczenia PIT!

Skontaktuj się z ekspertem!

Chcesz uzyskać poradę od naszego eksperta? Skontaktuj się z nami już teraz i otrzymaj fachowe wsparcie! Nasi eksperci są gotowi pomóc Ci rozwiązać Twoje problemy i osiągnąć sukces.

Specjalista ds.kadr i płac