Podatki 18 stycznia 2024

Brak PIT-11 – co zrobić, jeśli pracodawca nie wysłał PIT-11?

Do końca lutego pracodawca jest zobowiązany dostarczyć pracownikowi formularz PIT za poprzedni rok podatkowy. Dokument ten zawiera imienne informacje dotyczące dochodów i zaliczek na podatek dochodowy, które zostały pobrane przez pracodawcę. Co zrobić, jeśli po upływie tego terminu pracownik nie otrzymał jeszcze wymaganej deklaracji? Oczekiwanie na działania pracodawcy nie jest odpowiedzią. Co zrobić w przypadku braku informacji pit? Jak się rozliczyć jeśli nie masz pit-11? Czy podatnik musi się rozliczyć mimo braku deklaracji podatkowej PIT-11?

brak pit-11

SPIS TREŚCI

Czym jest PIT 11 ?

PIT-11 to dokument, który pracodawca ma obowiązek przekazać pracownikowi oraz do Urzędu Skarbowego do końca stycznia każdego roku.

W PIT-11 znajdziemy następujące informacje:

 • dane podatnika – imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL
 • dane płatnika – nazwa i adres pracodawcy, NIP oraz REGON
 • informacje o dochodach – kwota przychodów uzyskanych przez podatnika w danym roku podatkowym, wysokość potrąceń na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne, a także kwota podatku dochodowego pobranego przez pracodawcę
 • informacje o kosztach uzyskania przychodów – Kwota kosztów uzyskania przychodów, które podatnik może odliczyć od swoich dochodów.

Na podstawie otrzymanej informacji rocznej PIT-11, podatnik może wypełnić swoje roczne zeznanie podatkowe. Jeśli jednak nie masz informacji PIT-11, warto zgłosić ten fakt pracodawcy i poprosić o jej wystawienie. W przypadku braku informacji PIT-11, rozliczenie podatku może być utrudnione, a podatnik może narazić się na konsekwencje związane z nieprawidłowym rozliczeniem.

Więcej informacji o tym, czym jest podatek PIT 11 znajdziesz tutaj: PIT-11, czym jest i jak go rozliczyć?


Od kogo powinniśmy otrzymać informację PIT-11?

PIT 11 zawiera informacje o dochodach uzyskanych przez pracownika w danym roku podatkowym oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. Dzięki informacji pit-11, podatnik może prawidłowo wypełnić formularz PIT-11 i rozliczyć się z fiskusem. Obowiązek dostarczenia pracownikowi informacji o dochodach i potrąceniach w formie PIT-11 to jeden z podstawowych obowiązków pracodawcy. Znaczenie informacji PIT-11 dla podatnika jest kluczowe, ponieważ pozwala na dokonanie właściwego rozliczenia podatkowego. Bez tego dokumentu, podatnik może mieć trudności z ustaleniem, jakie kwoty wpisać w poszczególnych rubrykach formularza PIT. W przypadku braku PIT-11, podatnik może zgłosić ten fakt do urzędu skarbowego, który może nałożyć na pracodawcę odpowiednie sankcje.


Jaki jest czas na rozliczenie PIT 11?

Każdy pracodawca zatrudniający pracowników ma obowiązek sporządzić i dostarczyć informację o dochodach i pobieranych zaliczkach na podatek dochodowy. Te wszystkie dane zawarte są w formularzu pit-11. Pracodawca (lub zleceniodawca) ma 2 terminy na złożenie deklaracji:

 • ostatni dzień stycznia 2024 r. – konieczność złożenia informacji PIT-11 do właściwego urzędu skarbowego,
 • ostatni dzień lutego 2024 r. – konieczność doręczenia PIT-11 rozliczanemu pracownikowi.

Chcesz mieć najważniejsze terminy kadrowo-płacowe zawsze pod ręką ? Pobierz nasz planner na 2024r.


Jaką drogą otrzymamy PIT 11?

Jeśli ostatniego dnia lutego nie mamy od naszego pracodawcy formularza PIT-11, nie ma powodu do niepokoju. Jeżeli pracodawca korzysta z wysyłki pocztowej, ważna jest data stempla pocztowego na dokumencie. W praktyce wielu pracodawców decyduje się na wysyłkę na ostatnią chwilę, co oznacza, że pracownik faktycznie otrzymuje dokument nieco później. Zanim więc zaczniemy się martwić, warto skontaktować się z działem kadrowo-płacowym i zapytać, czy PIT-11 został wysłany.


Jak rozliczyć PIT-37 jeśli nie otrzymaliśmy od pracodawcy PIT-11?

Czy podatnik musi się rozliczyć w przypadku braku pit 11? W sytuacji, gdy nie otrzymaliśmy PIT-11 od swojego pracodawcy, istnieją inne sposoby, aby się rozliczyć. Warto pamiętać, że odpowiedzialność za prawidłowe rozliczenie PIT spoczywa na podatniku, dlatego warto zgłosić brak PIT-11 do Urzędu Skarbowego, aby uniknąć ewentualnych problemów związanych z nieprawidłowym rozliczeniem. W przypadku braku posiadania informacji pit, roczne rozliczenie podatku będzie nieco bardziej skomplikowane. Niestety, w takiej sytuacji podatnik jest zobowiązany rozliczyć się samodzielnie z pozyskania danych podatkowych.

Zobaczy też: Rozliczenie PIT-37

Istnieje kilka możliwości rozliczenia deklaracji podatkowej bez posiadania PIT-11.

Sposoby rozliczenia bez PIT-11:

 1. należy skorzystać z informacji zawartych na swoich wyciągach bankowych, aby ustalić wysokość zarobków oraz potrąceń na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.
 2. w przypadku rozliczenia PIT-37, można skorzystać z danych z poprzedniego roku, jeśli sytuacja finansowa nie uległa znaczącej zmianie.
 3. posiadając umowę o pracę, można poprosić pracodawcę o wydanie zaświadczenia o zarobkach, które będzie zawierało informacje potrzebne do rozliczenia.

Rozliczenie podatku dochodowego może być bardziej czasochłonne, ale jest możliwy do przeprowadzenia. Warto jednak pamiętać, że w przypadku braku PIT-11, warto najpierw skontaktować się z pracodawcą, aby wyjaśnić sytuację. Jeśli to nie przyniesie rezultatów, należy zgłosić brak PIT-11 do urzędu skarbowego, który może wszcząć postępowanie kontrolne w celu sprawdzenia, czy pracodawca dopełnił swojego obowiązku.


Dlaczego mogłeś nie otrzymać PIT-11?

Brak PIT-11 może wynikać z kilku przyczyn. Warto zrozumieć, dlaczego pracodawca nie wysłał PIT-11 oraz jakie są konsekwencje dla podatnika. W tym celu omówimy możliwe przyczyny braku PIT-11, sytuacje, gdy pracodawca nie wysłał PIT-11, konsekwencje braku PIT-11 dla podatnika oraz różnice między brakiem PIT i brakiem PIT-11.

Możliwe przyczyny braku PIT-11:

 • opóźnienie w przekazaniu informacji przez pracodawcę
 • błąd w adresie e-mail lub pocztowym
 • pracodawca nie ma obowiązku przekazania PIT-11 (np. umowa zlecenie zryczałtowanym podatkiem)
 • pracodawca nie zdaje sobie sprawy z obowiązku przekazania PIT-11

Sytuacje, gdy pracodawca nie wysłał PIT-11:

 • pracodawca zbankrutował lub zlikwidował działalność
 • pracodawca celowo unika przekazania PIT-11, aby ukryć nieprawidłowości w rozliczeniach
 • pracodawca nie posiada aktualnych danych kontaktowych podatnika.

Zapisz się do newslettera!


Co zrobić, jeśli brakuje PIT-11? Zgłoszenie braku PIT-u

Zgłoszenie braku pit-u można podjąć na kilka sposobów. W pierwszej kolejności warto skontaktować się z pracodawcą, aby wyjaśnić przyczynę braku PIT-11. W przypadku, gdy nie przyniesie to rezultatów, można zgłosić brak PIT-11 do urzędu skarbowego. Poniżej przedstawiamy szczegółowy opis procedury zgłaszania braku PIT-11 oraz odpowiedzialności pracodawcy w tej kwestii. W konsekwencji urząd skarbowy ma prawo wszcząć postępowanie kontrolne w celu sprawdzenia, czy pracodawca dopełnił obowiązek przekazania deklaracji pit .


Jaka kara dla pracodawcy za brak PIT-11?

Odpowiedzialność pracodawcy za brak PIT-11 polega na tym, że pracodawca ma obowiązek przekazać PIT-11 swoim pracownikom. W przypadku nieprzekazania PIT-11, pracodawca może zostać ukarany grzywną.

Czy wiesz, co to jest kwota wolna od podatku? Jeśli nie, koniecznie przeczytaj artykuł!


Co zrobić, gdy otrzymasz PIT-11 po terminie?

Otrzymanie PIT-11 po terminie może wynikać z różnych powodów. W przypadku, gdy opóźnienie wynika z błędu pracodawcy, to on ponosi odpowiedzialność za ewentualne konsekwencje. Jeśli jednak opóźnienie wynika z błędu pracownika, np. nieaktualnego adresu zamieszkania, warto jak najszybciej zgłosić ten fakt do pracodawcy i urzędu skarbowego, aby uniknąć ewentualnych problemów.

W sytuacji, gdy otrzymanie informacji PIT po terminie spowoduje opóźnienie w złożeniu rocznego zeznania podatkowego, warto pamiętać, że urząd skarbowy może nałożyć na podatnika karę za opóźnienie.

Jeśli otrzymamy PIT-11 po terminie, czyli po końcu lutego, warto wiedzieć, jak postępować w takiej sytuacji. Oto kilka kroków, które warto podjąć:

 • zgłosić opóźnienie – warto zgłosić ten fakt do pracodawcy oraz do urzędu skarbowego. Może to pomóc wyjaśnić sytuację i uniknąć ewentualnych konsekwencji.
 • przygotować się do rozliczenia – mimo opóźnienia, warto jak najszybciej otrzymać informację PIT-11 i przygotować się do rozliczenia podatkowego. Pamiętaj, że termin na złożenie zeznania podatkowego upływa 30 kwietnia.
 • skonsultuj się z doradcą podatkowym – w przypadku wątpliwości co do prawidłowości otrzymanego PIT-11, warto skonsultować się z doradcą podatkowym lub księgowym, który pomoże rozwiać wszelkie wątpliwości.

Jakie są konsekwencje braku PIT-11?

Brak PIT-11 może prowadzić do różnych konsekwencji, w zależności od sytuacji. Warto zwrócić uwagę na 3 główne aspekty:

 • konsekwencje błędnego zeznania PIT – jeśli złożymy błędne zeznanie pit z powodu braku informacji możemy narazić się na konieczność korekty zeznania oraz ewentualne kary finansowe. Dlatego warto upewnić się, że nasze zeznanie podatkowe jest prawidłowe, nawet jeśli nie otrzymaliśmy PIT-11 od pracodawcy.
 • konsekwencje zaległego PIT – jeśli z powodu braku PIT-11 złożymy zaległy pit, możemy zostać obciążeni karą za opóźnienie. Warto jednak pamiętać, że w przypadku opóźnienia wynikającego z błędu pracodawcy, to on ponosi odpowiedzialność za ewentualne konsekwencje.
 • konsekwencje niewypełnienia obowiązku podatkowego – brak PIT-11 może prowadzić do sytuacji, w której nie wypełnimy naszego tax obligation (obowiązku podatkowego) w terminie. W takim przypadku, urząd skarbowy może nałożyć na nas karę za opóźnienie. Dlatego ważne jest, aby jak najszybciej zareagować na brak PIT-11 i zgłosić ten fakt do odpowiednich instytucji.

Roczne rozliczenie PIT: kiedy i jak je złożyć?

Obowiązek złożenia deklaracji PIT dotyczy każdego podatnika, który w danym roku podatkowym uzyskał dochody podlegające opodatkowaniu. Roczna deklaracja PIT jest dokumentem, który należy przekazać odpowiedniemu urzędowi skarbowemu podatnika w celu rozliczenia się z fiskusem. Warto zatem wiedzieć, jak prawidłowo złożyć deklarację oraz jakie są terminy związane z rozliczeniem rocznym.

 • terminy złożenia rocznej deklaracji PIT – Zgodnie z przepisami, obowiązek rocznego rozliczenia należy spełnić do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Oznacza to, że na przykład za rok podatkowy 2021 deklarację należy przekazać do 30 kwietnia 2022 roku. Warto jednak pamiętać, że w przypadku opóźnienia grozi nam kara za zaległość podatkową.
 • proces złożenia deklaracji PIT -aby złożyć deklarację, należy wypełnić odpowiedni formularz PIT, który jest dostępny na stronie Ministerstwa Finansów lub w programach do rozliczeń podatkowych. W deklaracji należy uwzględnić wszystkie dochody uzyskane w danym roku podatkowym oraz odliczenia i ulgi, do których mamy prawo. Następnie deklarację należy przekazać do urzędu skarbowego, co można zrobić elektronicznie (np. za pomocą e-Deklaracji) lub osobiście w urzędzie.
 • jak złożyć deklarację PIT – w przypadku wątpliwości co do wypełnienia deklaracji, warto skorzystać z pomocy doradcy podatkowego, księgowego lub programów do rozliczeń podatkowych, które automatycznie wypełniają formularz na podstawie wprowadzonych danych. Dzięki temu unikniemy błędów, które mogą prowadzić do konieczności korekty zeznania oraz ewentualnych kar finansowych.

Znasz termin rozliczenia podatku w 2024r.? Jeśli nie to sprawdź tutaj: Rozliczenie pit 2024


Jak sprawdzić, czy PIT-11 został wysłany?

Jeśli chcesz sprawdzić, czy twój pracodawca wysłał pit do urzędu skarbowego, istnieją dwa sposoby, aby to zrobić. Warto wiedzieć, jak się dowiedzieć, czy pracodawca dostarczy pit, aby uniknąć ewentualnych problemów związanych z brakiem tego dokumentu podczas rozliczenia rocznego.

 • kontakt z pracodawcą – najprostszym sposobem sprawdzenia, czy PIT-11 został wysłany, jest bezpośredni kontakt z pracodawcą lub działem księgowości. Można zapytać, czy dokument został przekazany do urzędu skarbowego oraz ewentualnie poprosić o potwierdzenie tego faktu.
 • elektroniczne konto podatkowe – drugim sposobem jest sprawdzenie swojego elektronicznego konta podatkowego (e-Deklaracje) na stronie Ministerstwa Finansów. Po zalogowaniu się na swoje konto, można sprawdzić, czy PIT-11 został zarejestrowany przez Urząd Skarbowy. Jeśli dokument jest dostępny, oznacza to, że pracodawca przekazał go do urzędu.

Skontaktuj się z ekspertem!

Chcesz uzyskać poradę od naszego eksperta? Skontaktuj się z nami już teraz i otrzymaj fachowe wsparcie! Nasi eksperci są gotowi pomóc Ci rozwiązać Twoje problemy i osiągnąć sukces.

Dyrektor Finansowa