Księgowość 4 października 2023

Numer REGON – czym jest i jak go uzyskać?

Przedsiębiorca, który decyduje się otworzyć firmę w Polsce musi pamiętać, by wpisać ją do właściwego rejestru (np. CDIG lub KRS). Obowiązkiem jest również, by każda działalność gospodarcza działająca w Polsce posiadała numer NIP i numer identyfikacyjny REGON. Dzięki takiemu rozwiązaniu, każdy z nas ma możliwość identyfikacji firmy (obok jej nazwy i adresu). Ważne jest, by te elementy były uwzględnianie przy podpisywaniu umowy z kontrahentami. Co oznacza numer REGON? Czym jest rejestr REGON i jak z niego korzystać? Kto nadaje REGON i kto może go otrzymać? Kto musi posiadać numer REGON i jak go uzyskać? Jaką rolę ma numer REGON? Na te wszystkie pytania znajdziesz odpowiedź w naszym artykule.

SPIS TREŚCI


Czym jest numer REGON ?

REGON jest indywidualnym numerem identyfikacyjnym jednostki, który nadaje się podmiotowi wpisanemu do rejestru. Słowo wywodzi się od oficjalnej nazwy Rejestru Gospodarki Narodowej. Rejestr ten jest prowadzony przez GUS (Główny Urząd Statystyczny), a dokładniej przez jego Prezesa Głównego. Wobec powyższego REGON to numer identyfikacyjny przedsiębiorcy. Na podstawie takiego rejestru tworzy się bazy danych wszystkich działających podmiotów gospodarczych, które działają na terenie kraju. Ponadto dzięki niemu można sporządzić dane statystyczne, które pozwolą dokonać charakterystyki rynku.


Czy REGON jest obowiązkowy?

Wpis REGON jest obowiązkowy dla:

 • osób prawnych
 • osób fizycznych prowadzących gospodarstwa rolne i prowadzących działalność gospodarczą
 • jednostek organizacyjnych, które niemających osobowości prawnej
 • jednostek lokalnych określonych podmiotów gospodarki narodowej

Nadanie REGON następuje również automatycznie i nie ma potrzeby złożenia dodatkowego wniosku. Dzieje się tak w następujących przypadkach:

 • podczas rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej
 • jeżeli podmiot został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego

Numer REGON – jak wygląda?

Ile cyfr ma REGON? W standardowych przypadkach numer REGON składa się z dziewięciu cyfr, z których każda ma konkretne znaczenie. Zdarzają się również podmioty gospodarki narodowej, których numer składa się z 14 cyfr.

Podmioty gospodarki narodowej mają numer 9 cyfrowy. Pierwsze 8 cyfr to liczba porządkowa (numer seryjny), ostatnia liczba to cyfra kontrolna i stanowi stanowi ostatnią liczbę numeru REGON. Dwie pierwsze cyfry oznaczają identyfikator województwa (czyli oznaczenie terytorialne).

Są podmioty gospodarki, które posiadają 14 cyfrowy regon. Nadaje się je jednostkom organizacyjnym, które swoje siedziby mają w różnych województwach (działają pod innym adresem niż główna siedziba firmy). Pierwsze 9 cyfr REGON-u pokrywa się z REGON-em jednostki macierzystej, 4 kolejne to liczba porządkowa, a ostatnia liczba kontrolna stanowi ostatnią liczbę numeru REGON.

Numer REGON działalności gospodarczej stanowi informację do celów statystycznych. Służy do gromadzenia następujących danych odnośnie podmiotów gospodarki narodowej:

 • lokalizacja
 • forma prawna
 • wielkość firmy.

Teoretycznie przy pomocy dwóch pierwszych cyfr numeru REGON można określić, gdzie została dokonana rejestracja lub mniej więcej ocenić, kiedy miała ona miejsce.


Jak i gdzie złożyć wniosek o nadanie REGON?

Aby uzyskać numer regon danej firmy należy złożyć wniosek do Głównego Urzędu Statystycznego. Pismo, które składa się o nadanie numeru, automatycznie jest przekierowane do GUS-u w momencie rejestracji firmy w CEIDG lub KRS. Dotyczy to również założenia działalności gospodarczej przez bankowość elektroniczną. Warto zaznaczyć, że jeśli podmiot gospodarcze (wspólnoty mieszkaniowe, spółki kapitałowe czy osobowy prowadzące działalność rolniczą), które nie są wpisane do powyższych instytucji wszystkich spraw formalnych są zobowiązane dokonać samodzielnie.


Ile kosztuje nadanie numeru REGON?

Numer ten nadawany jest całkowicie bezpłatnie.

Jeśli zaciekawił Cię ten artykuł lub inne treści dostępne na naszym blogu, zapisz się do newslettera, a będziesz na bieżąco ze wszystkimi zmianami, jakie zachodzą w prawie podatkowym i w prawie pracy!

Zapisz się do newslettera!


Jak uzyskać numer REGON krok po kroku?

Jak uzyskać numer identyfikacyjny? Kto nadaje REGON?

Złożenie wniosku o przyznanie numeru REGON zależy przede wszystkim od formy prawnej podmioty, który się zgłasza. Poniżej dokładnie opisujemy, jak wygląda proces otrzymania numeru regon w danym przypadku.

Czytaj też: RODO – ochrona danych osobowych


Kto nadaje numer REGON?

Nadanie numeru REGON dla osób fizycznych będących przedsiębiorcami

W celu otrzymania REGON podmioty te nie są zobowiązane do składania żadnych dodatkowych wniosków. Jedynym warunkiem jest wypełnienie specjalnego formularza do rejestracji firmy w CEIDG. Dane, które są do tego niezbędne zostaną z automatu przesłane do Głównego Urzędu Statystycznego, który jest inicjatorem procedury przypisania numeru.

Nadanie numeru REGON firmom wpisanym do KRS

Firmy, które są wpisane do KRS nie są zobligowane do wypełniania i wysyłania wniosków. To do obowiązków KRS należy przesłanie wniosku do właściwego urzędu statystycznego, maksymalnie do 3 dni roboczych od wpisu w KRS. Dalsza procedura przebiega dokładnie tak jak w poprzednim przypadku.

Nadanie numeru REGON podmiotom bez wpisu w CEIDG i KRS

Jeśli należysz do grupy podmiotów, które nie muszą mieć wpisu do KRS i CEIDG, możesz samodzielnie składać wniosek o przyznanie numeru REGON. W takiej sytuacji możesz wybrać jeden z następujących druków:

 • RG-OP – przeznaczony dla osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej
 • RG-OF – dotyczy osób fizycznych, które prowadzą działalność nie ujętą w CEIDG, czyli przede wszystkim rolników.

Gotowy wniosek należy złożyć do urzędu statystycznego, jaki jest właściwy dla naszego miejsca zamieszkania oraz prowadzonej przez nas działalności. Złożenie wniosku nie podlega żadnym opłatom. Numer regon otrzymuje się po upływie kilku dni.


Jakie informacje zawiera baza REGON?

Każdy podmiot gospodarki, który został ujęty w rejestrze REGON w pierwszej kolejności jest opisywany w jednej z takich kategorii jak:

 • osoba prawna
 • jednostka organizacyjna
 • osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.

W zależności od rodzaju podmiotu, każdy wpis do REGON różni się układem oraz występowaniem następujących sekcji:

 • informacje podstawowe
 • adres siedziby
 • daty związane z działalnością podmiotu
 • dane kontaktowe.

Informacje podstawowe

W sekcji tej znajdziemy takie treści jak numery, numery NIO, status NIP, nazwę podmiotu, a także kody i nazwy dla: podstawowej formy prawnej, szczególnej formy prawnej i formy własności. Uzupełnieniem tej sekcji jest nazwa organu rejestrowego, rodzaj rejestru lub ewidencji oraz numer w tym rejestrze.

Adres siedziby

W dziale adres siedziby znajdziemy szczegółowy adres, województwo w którym się znajduje, jej powiat i gminę. Jak widać jest to bardzo szczegółowo rozpisane, w razie gdyby znalezienie firmy stanowiło pewnego rodzaju problem. Znajdzie się tu także miejsce dla pozycji „nietypowe miejsce lokalizacji”, które pomoże określić dokładnie miejsce siedziby (na przykład, gdy kilka firm zajmuje jeden adres lub gdy mowa o kiosku czy innym obiekcie nieposiadającym własnego adresu).

Data związana z działalnością podmiotu publicznego

Sekcja ta zawiera wszystkie ważne daty, tj. data powstania podmiotu, rozpoczęcia działalności, zakończenia działalności, data wpisu do rejestru lub ewidencji czy wpisu do REGON. Znajdziemy tu również pozycje Informujące o datach skreślenia z REGON, orzeczenia o ogłoszeniu upadłości czy zakończenia postępowania upadłościowego.

Dane kontaktowe

Dane kontaktowe są ostatnią sekcją, która zawiera numery telefonów, faksu, adres e-mail oraz adres strony internetowej (jeżeli dotyczy).

Na samym końcu wpisu o podmiocie znajdziemy rozwijalną listę kodów PKD, obejmującą prowadzone przez podmiot działalności, z podziałem na działalność przeważającą oraz pozostałe.


Wyszukiwarka REGON – jak skorzystać i co w niej znajdziemy?

Sprawdzenie REGON-u dla konkretnej firmy wcale nie jest trudne. Wystarczy wejść na stronę wyszukiwarki REGON, a następnie w okno wyszukiwania po lewej stronie wpisać przynajmniej jeden z trzech numerów: REGON, NIP lub KRS. Po wprowadzeniu odpowiedniej danej, otrzymamy wynik – tabelę z informacjami na temat podmiotu.


Jak sprawdzić numer REGON kontrahenta?

Sprawdzanie REGON nie należy do trudnych zadań. By ułatwić to innym podmiotom została stworzona specjalna baza internetowa REGON. Dzięki temu za pomocą 4 parametrów możemy znaleźć takie informacje jak:

 • interesujący podmiot
 • numeru NIP
 • numeru KRS
 • adres

Po wpisaniu danych wyszukiwarka pokaże wszystkie informacje o szukanym kontrahencie.

Skontaktuj się z ekspertem!

Chcesz uzyskać poradę od naszego eksperta? Skontaktuj się z nami już teraz i otrzymaj fachowe wsparcie! Nasi eksperci są gotowi pomóc Ci rozwiązać Twoje problemy i osiągnąć sukces.

Główna Księgowa