Podatki 2 lutego 2024

Jak obliczyć zwrot podatku?

Wypełnienie rocznego rozliczenia PIT kończy się uzyskaniem informacji o ewentualnej nadpłacie lub niedopłacie podatku dochodowego. Jeżeli wynika z tego, że mamy do otrzymania zwrotu środków od urzędu skarbowego, zależy nam na tym, aby proces ten przebiegł jak najszybciej. Jak przyspieszyć zwrot podatku z PIT? Co w przypadku nadpłaty podatku? Co zrobić, jeśli Urząd Skarbowy nie ma numeru konta? Jak sprawdzić kiedy dostanę zwrot podatku? Jak obliczyć zwrot podatku?

zwrot podatku

SPIS TREŚCI

Czy można sprawdzić kiedy będzie zwrot podatku?

Aby otrzymać zwrot podatku, podatnik musi uwzględnić kilka kluczowych kwestii:

 • poprawność deklaracji podatkowej: pierwszym warunkiem jest prawidłowe wypełnienie deklaracji podatkowej, unikając błędów, takich jak niepoprawny numer rachunku bankowego. W przypadku konieczności korekty zeznania PIT, zmieniają się również terminy związane ze zwrotem podatku.
 • brak Zaległości: kolejnym warunkiem uzyskania zwrotu środków z tytułu nadpłaty podatku jest brak zaległości finansowych, na przykład w postaci nieuregulowanych mandatów. Zwrot podatku dochodowego może być wstrzymany, jeśli podatnik ma zaległości podatkowe z poprzednich lat lub jest obciążony zajęciami komorniczymi.

Aby otrzymać zwrot podatku nie należy zwlekać z wysłaniem formularza PIT do Urzędu Skarbowego. Im szybsze jest złożenie zeznania podatkowego, tym krótszy czas oczekiwania terminu zwrotu podatku. W przypadku zwrotu podatku urzędnik jest zobowiązany to weryfikacji zwrotu podatku i jego akceptacji.

Od 2022 roku została uruchomiona nowa usługa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), umożliwiająca automatyczny zwrot nadpłaty z rocznego rozliczenia PIT, jeżeli kwota zwrotu nie przekracza 5 tys. zł. Proces ten odbywa się bez konieczności zaangażowania pracowników urzędu skarbowego, co skraca czas obsługi podatnika i znacznie przyspiesza zwrot podatku. Ta inicjatywa obejmuje również zwroty podatku VAT.


Jak sprawdzić kiedy będzie zwrot podatku?

Ważną kwestią jest metoda przesyłania deklaracji PIT do Urzędu Skarbowego. Od kilku lat zachęca się do korzystania z elektronicznej formy rozliczania i składania zeznań PIT online. Wysyłka dokumentów drogą elektroniczną skraca ustawowy czas oczekiwania na zwrot podatku z 3 miesięcy do 45 dni. Co więcej, posiadacze Karty Dużej Rodziny cieszą się dodatkowymi przywilejami, a zwrot nadpłaty z PIT jest realizowany w maksymalnym terminie do 30 dni.


Jak sprawdzić kiedy dostanie się zwrot podatku?

Często wśród podatników słyszy się pytanie “Jak sprawdzić kiedy dostanę zwrot podatku?” Wszelkie należne zwroty podatku zależą od sposobu złożenia deklaracji podatkowej. Pamiętajmy, że w pierwszej kolejności zaliczeniu podlegają należności na poczet bieżących zaległości podatkowych (np. nieopłacone mandaty).

Jeśli podatnik nie ma żadnych zobowiązań podatkowych wobec innych organów, US ma obowiązek zwrócić nadpłatę podatku w takich terminach:

 • 3 miesięcy – od dnia otrzymania PIT drogą tradycyjną (poprzez dostarczenie deklaracji bezpośrednio do biura podawczego urzędu skarbowego lub drogą pocztową),
 • 45 dni – od dnia otrzymania PIT drogą elektroniczną,
 • 5 dni – dotyczy to części deklaracji PIT -37 składanych drogą elektroniczną, których wartość nadpłaty nie przekracza 5 tysięcy złotych.

Chcesz mieć najważniejsze terminy kadrowo-płacowe zawsze pod ręką ? Pobierz nasz planner na 2024r.

Jeżeli wysokość zwrotu podatku nie jest większa niż 16 zł (to jest koszt upomnienia w postępowaniu nadpłaty automatycznie podlegają zaliczeniu na poczet przyszłych zaległości podatkowych.

Zwrot podatku może być nam dostarczony na 3 sposoby:

 • pocztą (na adres wskazany w deklaracji podatkowej),
 • na numer rachunku bankowego (przelewem),
 • osobiście w kasie naszego urzędu skarbowego.

Jeśli deklaracja była wysłana listem poleconym za pośrednictwem poczty lub złożona w US osobiście w wersji papierowej to lub Urząd Skarbowy powinien dokonać zwrotu podatku w ciągu trzech miesięcy od daty wpłynięcia do nich deklaracji, lub jeśli była składana korekta zeznania to w ciągu 3 miesięcy od daty złożenia korekty.

Czy wiesz, jakie są progi podatkowe? Jeśli nie, koniecznie przeczytaj nasz artykuł “Progi podatkowe 2024” i dowiedz się kiedy musisz zapłacić większy podatek!


Zwrot podatku na rachunek bankowy (konto bankowe)

Aby otrzymać zwrot podatku na konto bankowe, konieczne jest złożenie w urzędzie druku ZAP-3 (możliwe osobiście lub drogą pocztową) lub wypełnienie dedykowanej sekcji w rocznym zeznaniu PIT, podając numer rachunku bankowego. Formularz ZAP-3 można złożyć w urzędzie w dowolnym momencie, a wystarczy to zrobić tylko raz, ponieważ numer konta jest pamiętany przez urząd i zwrot jest przesyłany na to konto w kolejnych latach.

W przypadku zmiany numeru konta bankowego, konieczne jest poinformowanie urzędu poprzez ponowne złożenie ZAP-3 lub podanie nowych danych w rocznym zeznaniu PIT. Formularz ZAP-3 może również posłużyć do zrezygnowania z otrzymywania zwrotu na konto bankowe, na przykład gdy wcześniej wybieraliśmy tę formę, a teraz preferujemy zwrot drogą pocztową.


Zwrot podatku pocztą

W sytuacji, gdy urząd nie dysponuje numerem naszego konta bankowego, zwrot podatku zostanie dostarczony drogą pocztową, na adres wskazany w zeznaniu rocznym, np. PIT-37.

Warto zauważyć, że jeśli kwota zwrotu podatku jest niższa niż koszty związane z procesem egzekucyjnym (aktualnie wynoszące równowartość 16 zł), otrzymamy go automatycznie na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych, nie otrzymując fizycznej przesyłki. Natomiast w przypadku, gdy kwota zwrotu przekracza 16 zł, koszty przesyłki pocztowej są odliczane od kwoty nadpłaty, co obejmuje opłatę pocztową w wysokości 1,5% z nadpłaty plus 5,20 zł.

Chcesz mieć najważniejsze terminy kadrowo-płacowe zawsze pod ręką ? Pobierz nasz planner na 2024r.


Zwrot podatku w kasie urzędu

Aby otrzymać zwrot różnicy podatku w kasie urzędu, konieczne jest wcześniejsze poinformowanie fiskusa, a sposób zgłoszenia jest dowolny. Najskuteczniej dokonać tego, wypełniając sekcję informacji uzupełniających podczas składania zeznania PIT. Alternatywnie, możemy złożyć taką dyspozycję za pośrednictwem osobnego pisma lub ustnie, jednak ważne jest, aby zdążyć przed przetworzeniem zwrotu nadpłaty podatku przez nasz urząd skarbowy.

Aby odebrać zwrot podatku w kasie urzędu skarbowego, należy pojawić się w ustalonym dniu i przedstawić dowód potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy itp.). Informacje dotyczące terminu odbioru zostaną przekazane nam za pośrednictwem przesyłki pocztowej.

W kasie możliwe jest odbiór dowolnej kwoty, nawet tej niższej niż 16 zł.


Jak sprawdzić kiedy dostanę zwrot podatku PIT?

Tuż po dokonaniu deklaracji rocznej PIT każdy podatnik czeka, by jak najszybciej otrzymać zwrot (jeśli oczywiście są ku temu podstawy). Czy po wysłaniu deklaracji PIT można sprawdzić, kiedy dostaniemy zwrot podatku? Ile się czeka na zwrot podatku? Jak sprawdzić czy US wysłał zwrot podatku?

Jak sprawdzić ile mam zwrotu podatku? Aby sprawdzić status naszego wniosku najlepiej skorzystać z platformy online. W tym celu należy zalogować się do e-Urzędu Skarbowego i w bardzo łatwy i szybki sposób możemy sprawdzić szczegóły naszej deklaracji. Poza tym jest tam możliwość wprowadzenia zmian oraz dowiedzieć się więcej odnośnie statusu naszego rozliczenia rocznego.
Aby sprawdzić, kiedy dostaniemy zwrot podatku, należy skorzystać z zakładki “Zwroty podatków”.

Przeczytaj koniecznie: Rozliczenie PIT 2024 – do kiedy?


Kalkulator zwrotu podatku

Jak sprawdzić kwotę zwrotu podatku? Jeśli chcemy obliczyć możliwości zwrotu podatku za poprzedni rok podatkowy można w tym celu skorzystać ze specjalnego systemu rozliczeniowego, który jest taką “symulacją” ewentualnego zwrotu podatkowego. Kalkulator zwrotu podatku za poprzedni rok pozwala umożliwić obliczenie należnej kwoty, która powinna być zwrócona po rozliczeniu podatku PIT. Jednakże, by kalkulator działał poprawnie i poprawnie naliczył kwotę zwrotu, należy pamiętać o poprawności wprowadzanych danych.

Najważniejsze informacje, jakie wykorzystuje kalkulator zwrotu podatku:

 • przychód roczny wprowadzany przez podatnika, na podstawie którego kalkulator oblicza dokładną kwotę podatku należną fiskusowi. Jest to podstawowa informacja, bez której niemożliwe jest poprawne obliczenie ewentualnego zwrotu podatku.
 • koszty uzyskania przychodu – wprowadza się do kalkulatora, by można było porównać wysokość wpłaconych zaliczek z faktyczną kwotą, jaka powinna zostać oddana fiskusowi. Na tej podstawie kalkulator zwrotu podatku jest w stanie wstępnie określić wysokość zwrotu lub nadwyżki podatku.
 • Odliczenia od podatku – użytkownik wybiera przysługujące mu ulgi, a kalkulator na podstawie wyboru dolicza należne pieniądze do nadwyżki lub odejmuje je od niedopłaty. W kalkulatorze uwzględnione są ulgi prorodzinne czy rehabilitacyjne, ale też ulgi związane z wiekiem, np. zwolnienie od podatku dla osób poniżej 26. roku życia.
 • Odliczenia od dochodu to parametr umożliwiający precyzyjnie oszacować faktyczny dochód osoby wykonującej obliczenia. W odliczeniach od dochodu uwzględnia się między innymi ubezpieczenie społeczne.

Kalkulator zwrotu podatku to narzędzie, które umożliwia precyzyjne obliczenia oczekiwanej kwoty zwrotu podatku, bazując na aktualnych zasadach rozliczania podatku dochodowego. Aby uzyskać dokładne wyniki, konieczne jest dokładne wprowadzenie danych, aby uniknąć nieprawidłowych obliczeń. To praktyczne narzędzie jest szczególnie pomocne dla osób, które mają prawo do ulg lub odliczeń podatkowych i chcą upewnić się co do przewidywanej wysokości zwrotu podatku.

Skontaktuj się z ekspertem!

Chcesz uzyskać poradę od naszego eksperta? Skontaktuj się z nami już teraz i otrzymaj fachowe wsparcie! Nasi eksperci są gotowi pomóc Ci rozwiązać Twoje problemy i osiągnąć sukces.

Główna Księgowa