Księgowość 2 lutego 2024

Rodzaje Pitów, czyli rodzaje zeznań formularzy PIT

Okres pierwszych rozliczeń podatkowych w Polsce przypada na połowę lutego i początek marca. Podatnicy od swoich pracodawców otrzymują wszystkie informacje na dokumencie PIT- 11. Na jego podstawie mogą wypełnić właściwy dla nich PIT. Ze względu na różne rodzaje nie każdy wie, jaki formularz podatkowy należy wybrać. Czy rozliczyć się na PIT 36 czy na PIT-37. Jaki formularz podatek PIT wypełnić? Jakie są podstawowe rodzaje PIT-ów w Polsce? Jakie załączniki do druków? Co zrobić w przypadku rozliczenia PIT po terminie?

rodzaje pitów

SPIS TREŚCI


Rodzaje Pitów: jaki podatek PIT wybrać?

Rozliczając PIT 2023 w 2024 roku warto mieć na uwadze, że Urząd Skarbowy przewidział wiele różnych rodzajów zeznań podatkowych. Są one uzależnione od osiąganych dochodów przez podatnika. Warto pamiętać, że niektóre rodzaje deklaracji składa się dużo wcześniej niż klasyczny PIT-37. Warto pamiętać, że nie wszystkie rodzaje formularzy mają ten sam termin rozliczenia.


Dostałeś od pracodawcy PIT 11 i nie wiesz co z nim zrobić? Przeczytaj co to jest PIT – 11 i jak się rozliczyć!


Deklaracja podatkowa

Zanim przedstawimy jakie są rodzaje pitów należy wspomnieć o deklaracji podatkowej. Zgodnie z rozumieniem ustawy ordynacji podatkowej deklaracjami podatkowymi oprócz zeznań rocznych są również różne wykazy, zestawienia, sprawozdania i inne informacje, do których składania zobowiązują podatników przepisy prawa. Oprócz deklaracji podatkowej ważne są także załączniki deklaracji. Pity nie są jedynymi dokumentami, które jest zobowiązany złożyć podatnik, by się samodzielnie rozliczyć. Należy pamiętać o załącznikach takich jak: PIT/B, PIT/D, PIT/M, PIT/O, PIT/ZG, PIT/BR, PIT/DS, PIT/MIT, PIT/IP, PIT/PM, PIT/NZI, PIT/Z, PIT/WZ, PIT/SE, PIT-2K, SSE-R oraz certyfikat rezydencji. Kluczowe znaczenie ma także PIT/B, który muszą wypełnić osoby uzyskujące przychód z działalności gospodarczej.

Zapisz się do newslettera!


Rodzaje formularzy podatkowych – który PIT dla kogo?

Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów można dostrzec dużą liczbę formularzy, które są oznaczone jako “PIT”. Rodzaje pitów, które są wykorzystywane przez Urząd Skarbowy są dość spore, co niestety ma wpływ na polski system podatkowy, który uznawany jest za skomplikowany i zawiły. Niestety, ale niezapłacenie podatku dochodowego lub innego podatku wiąże się z wieloma konsekwencjami, które ponosi podatnik. Konsekwencje są zazwyczaj nakładane przez organy podatkowe. Za niezapłacenie podatków grożą poważne konsekwencje, dlatego warto pamiętać i dokładnie sprawdzać czy wszystkie deklaracje podatkowe, które składa podatnik są prawidłowe.

Jeśli nie wiesz, czy musisz rozliczyćPIT36 czy inny i mniej popularny rodzaj zeznania podatkowego – sprawdź naszą listę najpopularniejszych formularzy:

 • PIT-2 – oświadczenie pracownika upoważniające pracodawcę do pomniejszenia miesięcznej zaliczki podatku dochodowego o kwotę zmniejszającą, więcej znajdziesz tutaj PIT-2
 • PIT-6 – deklaracja dla rolników prowadzących tak zwane działy specjalne produkcji rolnej, na podstawie której otrzymują oni potem decyzję o wysokości zaliczek PIT.
 • PIT-8C – wystawiony przez instytucję finansową formularz, który informuje urząd skarbowy i podatnika o rocznej wysokości dochodów kapitałowych
 • PIT-11 – formularz przekazywany przez płatnika, który informuje zatrudnionego oraz urząd skarbowy o wysokości przychodów, kosztów, dochodów oraz zaliczek na podatek dochodowy w danym roku
 • PIT-16 – formularz zawierający wniosek o zastosowanie rozliczeń w formie karty podatkowej
 • PIT-16A – deklaracja informująca fiskusa po zakończeniu roku o wysokości składki zdrowotnej, która została zapłacona i odliczona od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach
 • PIT-28 – zeznanie podatkowe dla osób rozliczających się w ramach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 • PIT-36 – zeznanie podatkowe dla rozliczających się w ramach skali podatkowej przedsiębiorców oraz innych osób, które są zobowiązane do samodzielnego opłacania zaliczek na PIT przynajmniej od części dochodów
 • PIT-36L – wariant zeznania PIT36, który muszą wypełnić osoby zobowiązane do samodzielnego opłacania składek w ramach podatku liniowego
 • PIT-37 – najpopularniejsze zeznanie, które wypełniają osoby opłacające zaliczki PIT za pośrednictwem płatnika (najczęściej pracownicy etatowi i zleceniobiorcy).
 • PIT-38 – zeznanie służące do rozliczenia dochodów kapitałowych (np. ze zbycia papierów wartościowych)
 • PIT-39 sprzedaż nieruchomości – zeznanie podatkowe, które muszą wypełnić osoby uzyskujące przychód z prywatnej sprzedaży nieruchomości lub spółdzielczego własnościowego prawa do mieszkania
 • PIT-OP – oświadczenie dotyczące przekazania 1% podatku organizacji pożytku publicznego.

Warto wiedzieć, że istnieją także specjalne, dodatkowe rodzaje PIT. Mowa o formularzach PIT-36SPIT-36LS PIT-28S. Są one wariantem zwykłych zeznań podatkowych (PIT-28PIT-36 PIT-36L), które może złożyć osoba porządkująca rozliczenia po zmarłym przedsiębiorcy.

Sprawdź do kiedy należy rozliczyć PIT w 2024 roku!

Niektóre z nich omawiane są szerzej:

 • PIT 37 to podatek dochodowy dotyczący osób, które osiągają dochody za pośrednictwem płatnika składek. To rodzaj zeznania podatkowego przeznaczonych dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia. PIT37 jest przeznaczony również dla podatników, którzy osiągają przychody z wykonywanej działalności (np. kontrakt menadżerski, zasiadanie w radzie nadzorczej, działalność sportowa), emerytom i rencistom, osobom pobierającym zasiłek, stypendystom, a także ludziom objętym umową aktywizacyjną.

Więcej informacji znajdziesz tutaj: Rozliczenie PIT- 37

 • PIT36, to na podstawie podatku PIT 36 rozliczają się przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą i rozliczają się na zasadzie skali podatkowej (forma opodatkowania) Ten rodzaj formularzu dotyczy osób, które uzyskały dochody z tytułu najmu, ze źródeł znajdujących się poza granicami kraju, a także (opodatkowanymi w ten sam sposób) specjalnymi działami produkcji rolnej. W formularzu PIT-36 można rozliczyć zarówno przychody z działalności, jak i umowy o pracę.
 • PIT-36L dotyczy przedsiębiorców, którzy są opodatkowania podatkiem liniowym (czyli właściciele działalności gospodarczej, którzy nie rozliczają się za pomocą skali podatkowej, a podatku liniowego). W przeciwieństwie do rozliczenia PIT-36, w formularzu PIT-36L można zawrzeć tylko dochody z działalności gospodarczej. Jeśli podatnik wykonuje też umowę o pracę – powinien dodatkowo wypełnić PIT-37.

PIT-28/28A – taki rodzaj formularza wybiorą osoby, które osiągnęły przychód opodatkowany zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych z tytułu umowy najmu, podnajmu dzierżawy i pozarolniczej działalności gospodarczej (opodatkowanej na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego).

Chcesz mieć najważniejsze terminy kadrowo-płacowe zawsze pod ręką ? Pobierz nasz planner na 2024r.


Jakie inne rodzaje można wymienić?

 • PIT-19A, czyli deklaracja dla osób duchownych. Mimo rozliczenia na podstawie ryczałtu, w formularzu 19A powinni wykazać wysokość odliczonych składek na ubezpieczenie zdrowotne.
 • PIT-6, to oddzielny rodzaj PIT-ów dla osób zajmujących się produkcją rolną. Dla szczególnych działów produkcji należy rozliczać się z rodzajów i rozmiarów zamierzonej produkcji rolnej w roku podatkowym. 
 • PIT-38, to jeden z rodzajów PIT-ów do rozliczenia, którym muszą się zainteresować osoby osiągające zyski (lub straty) z tytułu obrotu papierami wartościowymi, udziałów w spółkach mających osobowość prawną lub wkładu w spółdzielniach.
 • PIT-39, to formularz, który muszą złożyć osoby generujące zyski z pozagospodarczej sprzedaży nieruchomości lub przychody z tytułu zamiany nieruchomości. 

Chcesz rozliczyć PIT i nie wiesz jak to zrobić? Biuro rachunkowe Eurokadra Expert zrobi to za Ciebie! Skontaktuj się z nam i dostarcz nam właściwe dokumenty. Rozliczymy Twój PIT a Ty będziesz mógł cieszyć się spokojem!


Do kiedy rozliczyć podatek PIT w 2024 r. ?

Jakie są terminy składania deklaracji podatkowych w 2024 r. ? Ostatecznym terminem złożenia deklaracji PIT-28 PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 przypada na 30.04. 2024 r. Jeśli podatnik spóźni się z zapłatą podatku – naliczone zostaną odsetki podatkowe za zwłokę.

Skontaktuj się z ekspertem!

Chcesz uzyskać poradę od naszego eksperta? Skontaktuj się z nami już teraz i otrzymaj fachowe wsparcie! Nasi eksperci są gotowi pomóc Ci rozwiązać Twoje problemy i osiągnąć sukces.

Główna Księgowa