Pozostałe 21 marca 2024

Umowa na zastępstwo

Umowa na zastępstwo zawierana jest w celu zastępstwa nieobecnego pracownika. Czas zastępstwa musi mieć określony czas. Dla pracodawcy jest to korzystna sytuacja, ponieważ dzięki zatrudnionemu pracownikowi zostaje zachowana ciągłość pracy w firmie. Jak wygląda rozwiązanie umowy zatrudnienia na zastępstwo? Jaki jest jej okres wypowiedzenia?

umowa na zastępstwo

SPIS TREŚCI

Umowa na zastępstwo

Umowa na zastępstwo, jak wskazuje sama jej nazwa jest zawierana w celu świadczenia pracy za innego, nieobecnego pracownika (zastępstwo pracownika). Umowę o pracę na zastępstwo zawiera się wtedy, gdy inny pracownik nie może wykonywać określnej pracy z usprawiedliwionej nieobecności pracownika. Najczęściej z taką sytuacją mamy do czynienia w przypadku:

 • pracownic, które korzystają z urlopu rodzicielskiego (urlop macierzyński i urlop wychowawczy)
 • gdy pracownik jest nieobecny wskutek choroby lub wypadku.

Często w firmach priorytetem jest utrzymanie płynności pracy. Opóźnienia w realizacji zadań lub niewykonanie pewnych obowiązków z powodu niedostatku pracowników mogą negatywnie odbić się na całej organizacji. Na szczęście polska regulacja prawna przewiduje sytuacje, w których można tymczasowo zastąpić pracownika inną osobą. Umowa zastępcza to korzystne rozwiązanie dla wszystkich zainteresowanych, a od niedawna traktowana jest jako jedna z form umowy o pracę na czas określony, co przyczynia się do jej rosnącej popularności. Czy praca na zastępstwo ma jakieś zalety, skoro jest zawierana tylko na określony czas?

Masz problem ze swoimi pracownikami?

Powierz nam swoje kadry i płace!

Cel zawarcia umowy

Jaki jest cel zawarcia umowy o zastępstwo? Umowa zawierana jest między pracodawcą, a pracownikiem do wykonywania określonej pracy (na czas nieobecności zastępowanego pracownika). Na podstawie umowy zastępowany pracownik nie zostaje zwolniony. W dalszym ciągu jest on w stosunku pracy ze swoim pracodawcą. Umowa o pracę na zastępstwo powinna zawierać dane zastępowanego pracownika; jeżeli ich w niej nie zawarto (ani żadnych dodatkowych informacji sugerujących, że dany pracownik będzie zastępował innego, np. przyczyna, dla której umowa została zawarta, wskazanie stanowiska itp.), umowa traktowana jest jako umowa na czas określony.

Zobaczy, czym jest umowa o pracą zanim się na nią zdecydujesz!

Jaka jest różnica od umowy o pracę? Jedynym kryterium jest okres trwania umowy. Strony umowy podpisują zatrudnienie na zastępstwo w celu zastępstwa pracownika. W przypadku umowy o zastępstwo termin rozwiązania umowy przypada na dzień powrotu zastępowanego pracownika.


Ile może trwać umowa na zastępstwo?

Jaki jest czas trwania umowy? Pracodawca może określić termin trwania umowy na krótszy niż przewidywana nieobecność pracownika. Pamiętajmy, że zgodnie z przepisami prawa umowa o zastępstwo to umowa terminowa. Zatrudnienie pracownika następuje na określony czas, czyli na okres niezdolności do pracy pracownika. Czyli to po prostu zawarcie umowy na czas określony). Jaki jest czas trwania zastępstwa?

Długość jej trwania nie jest uregulowana ani przez kodeks pracy, ani przez żaden inny przepis prawny. Nawet jeśli ustalono czas trwania, nie podlega on przepisom, takim jak art. 25¹ § 1, który ogranicza długość umów na czas określony do 33 miesięcy i maksymalnie 3 umowy. Ponadto, inne regulacje dotyczące umów terminowych nie mają na nią wpływu. Strony mają jednak możliwość przedłużenia umowy na zastępstwo o okres próbny, trwający maksymalnie 3 miesiące.

Chcesz mieć najważniejsze terminy kadrowo-płacowe zawsze pod ręką ? Pobierz nasz planner na 2024r.


Charakter pracy na zastępstwo

Praca na zastępstwo swoim zakresem obejmuje wykonywanie tych samych zadań, co wykonywał zastępowany pracownik. Co istotne, miejsce wykonywania pracy i czas pracy powinny być takie same. Dodatkowo pracodawca nie jest zobowiązany do wypłacania  pracownikowi zatrudnionemu na umowę na zastępstwo tej samej pensji, którą dostawała zastępowana osoba. Praca na zastępstwo podobnie jak umowa na czas określony gwarantuje urlop wypoczynkowy, czy pozostałe przywileje pracownicze. Nieco inaczej sprawa wygląda w przypadku ciąży pracownika na zastępstwo. Zgodnie z przepisami ciężarna pracownica nie może liczyć na to, że jej umowa zostanie automatycznie przedłużona do chwili porodu.


Wypowiedzenie umowy o zastępstwo

Jak wygląda wypowiedzenie umowy na zastępstwo? Każda ze stron zawierającej umowy na prawo do rozwiązania umowy na zastępstwo, zanim zastępowany pracownik powróci na swoje stanowisko pracy. Istnieją 3 opcje rozwiązania umowy:

 • za porozumieniem stron (przez czas trwania umowy)
 • bez wypowiedzenia z winy jednej strony
 • za wypowiedzeniem przez jedną stronę.

Rozwiązanie umowy na zastępstwo

Charakterystycznym elementem tego typu umowy jest zawarcie umowy na czas określony w celu zastępstwa nieobecnego pracownika. W umowie na zastępstwo warto wskazać jaki jest cel wykonywania pracy. Określając cel zatrudniania pracownika pracodawca jest zobowiązany wskazać konieczność zastępstwa innego pracownika podczas jego usprawiedliwionej nieobecności. W przypadku umowy zawartej w celu zastępstwa wystarczy wskazać stanowisko pracy nieobecnego pracownika, bez podawania jego danych osobowych.

Chcesz mieć najważniejsze terminy kadrowo-płacowe zawsze pod ręką ? Pobierz nasz planner na 2024r.

Umowa na zastępstwo okres wypowiedzenia

Umowa o pracę na czas zastępstwa rozwiązuje się automatycznie w momencie, w którym zastępowany pracownik zdecyduje się wrócić do firmy. Można jednak oczywiście zakończyć współpracę zanim to nastąpi. Wypowiedzenie umowy o pracę na zastępstwo może być inicjatywą zarówno podwładnego, jak i pracodawcy. Okres wypowiedzenia wynosi wówczas:

 • 2 tygodnie przy zatrudnieniu krótszym niż 6 miesięcy,
 • 1 miesiąc, jeżeli zatrudnienie trwało przynajmniej 6 miesięcy,
 • 3 miesiące przy zatrudnieniu trwającym minimum przez okres 3 lat.

Rozwiązanie umowy na zastępstwo może także nastąpić za porozumieniem stron. W szczególnych sytuacjach możliwe jest też jej wypowiedzenie ze skutkiem natychmiastowym (dzieje się tak wtedy, gdy winę ponosi pracownik lub pracodawca; nie zachowuje się wówczas okresu wypowiedzenia).


Zalety i wady umowy na zastępstwo

Zalety umowy na zastępstwo

 • idealna praca na start – praca na zastępstwo (na pewien okres zatrudnienia) to świetny wybór dla nowych osób na rynku pracy, umożliwia zdobycie doświadczenia (poznania obowiązków pracownika) bez dużych wymagań, co czyni ją atrakcyjną opcją dla wielu
 • szansa na pracę w nowej branży – to dobre rozwiązanie w przypadku zmiany branży, w ten sposób pracownik może sprawdzić się w nowej roli
 • przywileje (benefity) dla pracowników – pracownik na zastępstwo korzysta z różnych przywilejów, jakie daje Kodeks Pracy (minimalne wynagrodzenie, prawo do urlopu na żądanie, urlop wypoczynkowy, świadczenia socjalne)
 • perspektywa na przyszłość – zastępując pracownika na jego stanowisku pracy poza doświadczeniem można zdobyć szereg referencji, które później wystawi nam pracodawca. Dzięki temu będzie łatwiej nam poszukiwać kolejnej pracy. Z drugiej strony praca na zastępstwo to szansa na przedłużenie umowy lub zatrudnienie na podobnym stanowisku pracy
 • zarobek – umowa na zastępstwo trwająca nawet kilka miesięcy, tygodni lub nawet dni, co często idzie w parze z atrakcyjnymi stawkami Tego rodzaju rozwiązanie może być korzystne, szczególnie gdy potrzebujemy dodatkowego dochodu, a zarobki przewyższają te oferowane na stażu lub w ramach praktyk, które często są niepłatne, dodatkowo umożliwiając nam zdobycie nowych umiejętności.

Twoja umowa na zastępstwo wygasła? Przeczytaj i zobacz, jak sobie poradzić w wyniku utraty pracy!

Wady umowy na zastępstwo

 • zatrudnienie tylko na jakiś czas – z reguły umowa na zastępstwo nie jest pracą stałą, tylko zawartą na czas nieobecności innego pracownika. W momencie powrotu zastępowanego pracownika musimy liczyć się z tym, że umowa się kończy i należy szukać innej pracy
 • brak stabilizacji, niepewność – w przypadku umowy na zastępstwo pracodawca nie zobowiązuje się do podania konkretnego terminu powrotu zastępowanego pracownika, dlatego też nie wiadomo jak długo będziemy pracować
 • brak rozwoju – z jednej strony umowa na zastępstwo pozwoli nam zdobyć doświadczenie i nauczyć się czegoś nowego, natomiast z drugiej strony nie zawsze pracodawca chce powierzyć takiemu pracownikowi pewne sprawy firmy. Niekiedy przy pracy na zastępstwo nie ma szkoleń, co znacznie wpływa na brak rozwoju.

Skontaktuj się z ekspertem!

Chcesz uzyskać poradę od naszego eksperta? Skontaktuj się z nami już teraz i otrzymaj fachowe wsparcie! Nasi eksperci są gotowi pomóc Ci rozwiązać Twoje problemy i osiągnąć sukces.

Specjalista ds.kadr i płac