Kadry i Płace 28 kwietnia 2023

Staż pracy – co się na niego składa?

Każdy pracownik powinien mieć świadomość, czym jest staż pracy. Ta informacja jest niezbędna do wyliczenia długości naszego urlopu, emerytury, czy dodatkowego wynagrodzenia za pracę. Niewiele osób wie, że należy do niego wliczyć nie tylko wszystkie okresy, w jakich byliśmy zatrudnieni. Wlicza się do niego również niektóre okresu nauki. Czym jest dokładnie staż pracy ? Ile powinien trwać? Jakie okresy należy do niego zaliczyć?

Przeczytaj nasz artykuł, a znajdziesz odpowiedzi na wszystkie Twoje wątpliwości. 


SPIS TREŚCI

Co to znaczy staż pracy?

Staż pracy to suma długości okresów zatrudnienia pracownika. Nie bierze się pod uwagę przerw, jakie występowały podczas trwania zatrudnienia. W kodeksie pracy nie ma jednoznacznej definicji, czym jest staż pracy oraz co w niego wchodzi. Przyjmuje się, że staż pracy jest okresem, w którym pracownik wykonuje pracę na podstawie:

 • umowy o pracę,
 • powołania,
 • mianowania, wyboru
 • spółdzielczej umowy o pracę. 

Długość stażu pracy ma przede wszystkim realny wpływ na:

 • prawo do urlopu
 • prawo do emerytury
 • prawo do nagrody jubileuszowej
 • prawo do dłuższego okresu wypowiedzenia
 • prawo do odprawy.

Co się składa na staż pracy?

Do okresów, jakie wliczają się do lat pracy, wchodzą:

 • okres pracy poza granicami kraju
 • okres czynnej i zawodowej służby wojskowej
 • okres, gdzie sąd przyznał pracownikowi przywróconemu do pracy wynagrodzenie, gdy ten podjął pracę,
 • okres, gdzie pracownik został zwolniony z przyczyn, które leżą po stronie pracodawcy, gdzie pracownikowi przyznano odszkodowanie
 • okres, gdzie współmałżonek prowadzi indywidualne gospodarstwo rolne,
 • okres studiów doktoranckich (jednak nie więcej niż 4 lata i uzyskanie tytułu doktora)
 • okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium, jakie otrzymuje osoba bezrobotna podczas szkoleni

Ważne!

Do stażu pracy wlicza się również okres nauki na studiach. Ma to jednak wpływ tylko i wyłącznie na wymiar urlopu wypoczynkowego.


Okres edukacji, a staż pracy

Czy studia wliczają się do stażu pracy? Co ze szkołą? To jedno z najbardziej popularnych pytań, jakie pojawiają się od studentów. Niektóre etapy edukacji wlicza się do lat pracy. Oczywiście, nie mamy tu na myśli szkoły podstawowej. Zgodnie z obowiązującym prawem, do lat pracy wlicza się następujący rodzaj edukacji:

 • liceum ogólnokształcące – 4 lata
 • szkoła branżowa (zawodowa) – 3 lata
 • szkoła branżowa II stopnia – 5 lat
 • szkoła policealna – 6 lat
 • studia wyższe – 8 lat (uzyskanie tytułu naukowego). 

Coraz częściej się zdarza, że uczniowie szkół wyższych, podczas swojej edukacji podejmują pracę. Co w takiej sytuacji? Wtedy liczy się albo czas studiów, albo okres zatrudnienia. Pod uwagę bierze się z reguły wariant, który będzie dużo korzystniejszy dla pracownika. Należy podkreślić, że okresy edukacji nie są sumowane.

W przypadku osoby kończącej liceum oraz studia wyższe –  staż pracy nie wynosi 12 lat (8+4). Bierze się pod uwagę tylko i wyłącznie ukończenie szkoły wyższej.

Może Cię również zainteresować: Podanie o pracę – wzór, jak napisać?


Staż pracy – jak liczyć?

Każdy pracownik na pewnym etapie swojej kariery będzie potrzebował informacji, odnośnie jego stażu pracy. Aby dowiedzieć się o łączną długość okresów pracy należy dokładnie sprawdzić, które okresy zaliczane do stażu pracowniczego dotyczą naszej kariery. Jeśli już będziemy je znać, należy je wszystkie zsumować (dodać do siebie).  Należy pamiętać, że z tytułu ukończenia kilku szkół możesz wybrać tylko jedną, która dodaje najwięcej lat do okresu zatrudnienia. Ponadto, jeśli byłeś zatrudniony w danym okresie na podstawie więcej niż jednego stosunku pracy, do stażu pracy zaliczasz wyłącznie jeden z nich. Do okresu zatrudnienia wlicza się wszystkie okresy poprzedniego zatrudnienia, a nie tylko ten aktualny. 

W sieci można znaleźć darmowy kalkulator stażu pracy. Pozwoli on na łatwe i szybkie przeliczenie łącznego okresy zatrudnienia. Jedną z zalet takiego kalkulatora jest ograniczenie pomyłek. 


Jak sprawdzić staż pracy?

Chcąc sprawdzić, czy mamy właściwy staż pracy (do emerytury, czy innych uprawnień) powinniśmy zweryfikować odpowiednie dokumenty. W tym celu należy zebrać :

 • zaświadczenia wydawane przez pracodawców
 • świadectwa pracy
 • legitymacje ubezpieczeniowe ze wpisami o zatrudnieniu.

Staż pracy, jaki sobie wypracowaliśmy możemy sprawdzić w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Ważne jest, by w tym celu dostarczyć nasze świadectwa pracy. Jeśli ich nie mamy, warto zgłosić się po nie do naszego pracodawcy. Jego obowiązkiem jest zachować dokumenty przez 10 lat od zakończenia stosunku pracy. 

Jeśli zakład zostanie zlikwidowany, mamy prawo skierować się do przedsiębiorstwa, które przejęło upadłą spółkę. Ostatecznym rozwiązaniem pozostaje nam skierować się do ZUS z prośbą o pomoc. Pracownicy pomogą znaleźć miejsce, do której powinniśmy się zgłosić po swoje dokumenty. 

Czytaj też: PUE ZUS


Kalkulator stażu pracy

Kalkulator stażu pracy został stworzony, by dokładnie i precyzyjnie obliczyć nasz łączny, przepracowany czas. Pod uwagę bierze się 3 najważniejsze wartości: lata, miesiące, dni.

Kalkulator jest niezbędnym narzędziem do wyliczenia stażu pracy. Pozwala nam obliczyć parametry do wielu stanowisko. Z reguły są podawane w chronologicznej kolejności. W sieci znajdziemy wiele kalkulatorów czasu pracy. Po wypełnieniu jednego z nich, automatycznie jest nam wyliczany nasz przepracowany czas. Warto wiedzieć, co bierze się pod uwagę oraz jakich okresów nie wlicza się do lat pracy. Dzięki tym informacjom szybciej określimy nasz czas pracy. 

Skontaktuj się z ekspertem!

Chcesz uzyskać poradę od naszego eksperta? Skontaktuj się z nami już teraz i otrzymaj fachowe wsparcie! Nasi eksperci są gotowi pomóc Ci rozwiązać Twoje problemy i osiągnąć sukces.

Specjalista ds.kadr i płac