Podatki 25 kwietnia 2023

PUE ZUS

Platforma Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS) to narzędzie, które ułatwia dostęp do usług świadczonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jednym z jego najważniejszych elementów jest portal PUE, dzięki któremu załatwisz większość spraw przez internet.

SPIS TREŚCI


PUE ZUS – co to jest i dla kogo?

Platforma Usług Elektronicznych to platforma, na której znajdziemy szereg usług elektronicznych skierowanych do wszystkich klientów ZUS. Najważniejszym elementem jest portal internetowy pue.zus.pl Profil ten pozwala na szybki kontakt z ZUS. Można na nim zrealizować większość spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi. Nie wymaga to wychodzenia z domu. Platforma Usług umożliwia klientom Zakładu uzyskać takie informacje jak:

 • informację o ubezpieczeniach, świadczeniach i płatnościach,
 • sprawdzenie swoich danych zamieszczonych na koncie w ZUS, 
 • złożenie oraz odebranie niezbędnych dokumentów,
 • rozliczenie składki.

Na portalu jest dostępny tzw. Wirtualny Doradca. Ma na celu służyć pomocą każdemu zainteresowanemu. Posiada on dużą wiedzę odnośnie systemu ubezpieczeń społecznych, ZUS lub samego PUE ZUS. 

zus pue

Aby korzystać z usług platformy należy pierw zarejestrować się na portalu: pue.zus.pl. Podczas samej rejestracji otrzymujemy login oraz wybieramy dogodne dla siebie hasło do własnego profilu. Dla zachowania bezpieczeństwa danych należy jeszcze potwierdzić swoją tożsamość. Dopiero wtedy następuje aktywacja profilu na PUE ZUS. W tym celu należy osobiście odwiedzić jednostkę ZUS. Klienci, którzy posiadają profil zaufany ePUAP lub certyfikat kwalifikowany, mogą dokonać potwierdzenia tożsamości już podczas rejestracji na portalu pue.zus.pl bez konieczności wizyty w ZUS.

Z portalu mogą skorzystać zarówno osoby:

 • ubezpieczone (pracownicy, zleceniobiorcy
 • przedsiębiorcy (płatnicy składek)
 • świadczeniobiorcy (emeryci, renciści)

Platformę Usług Elektronicznych może zostać spersonalizować, zgodnie z potrzebami osoby. Każda grupa klientów ma utworzony specjalny panel, na który można załatwić wybraną przez nich sprawę. 


Jak się zalogować do PUE ZUS? 

Założyć profil mogą osoby, które ukończyły 18 lat. Kolejnym warunkiem jest utworzenie konta na platformie usług elektronicznych. Jednym z najważniejszych warunków jest potwierdzenie swojej tożsamości. Konto zakładamy na stronie internetowej ZUS (opcja “zarejestruj profil”). Kolejnym etapem jest potwierdzenie tożsamości (osobiście w placówce ZUS, elektronicznie – jeśli posiadamy podpis elektroniczny lub za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej jeśli posiadamy konto w banku, który podpisał porozumienie z ZUS). 

Po rejestracji na stronie internetowej i uwierzytelnieniu naszego profilu każdy użytkownik może:

 • sprawdzić swoje dane zapisane na indywidualnym koncie w ZUS,
 • śledzić stan swoich spraw i otrzymywać powiadomienia e-mail lub SMS,
 • wysyłać elektroniczne wnioski i otrzymywać odpowiedzi,
 • rezerwować wizyty w placówce ZUS.

Jak odzyskać login PUE ZUS?

Jeśli zdarzy Ci się zapomnieć hasła, by się zalogować – jest możliwość ustawienia nowego przez wygenerowanie nowego hasła. W tym celu należy kliknąć przycisk “Nie pamiętasz hasła?”. Jeśli chcesz odzyskać login, wtedy należy udać się do najbliższej placówki ZUS. Na miejscu pracownicy pomogą ci rozwiązać problem z loginem. Odblokują Twój profil i ustalą nowe dane do logowania. Korzystając z metody logowania trzeba mieć na uwadze, że trzykrotne błędne podanie hasła spowoduje zablokowanie profilu PUE ZUS. Możliwość samodzielnego odblokowania dostępna jest dla użytkowników dysponujących bezpiecznym podpisem elektronicznym.


Jakie możliwości daje PUE?

Strona internetowa udostępnia szereg usług, jakie są świadczone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Za pomocą platformy możliwe jest:

 • szybkie przekazywanie dokumentów ubezpieczeniowych (pomoże w tym aplikacja ePłatnik, za pośrednictwem której przedsiębiorca może m.in. dokonać zgłoszenia pracownika do ZUS, czy też rozliczyć składki za siebie lub pracownika),
 • sprawny wgląd do danych zgromadzonych przez ZUS (jeśli jesteś pracownikiem możesz sprawdzić swoje dane zapisane na koncie ZUS, jego stan, obliczyć swoją przyszłą emeryturę, czy też skontrolować wystawione na Ciebie zwolnienia lekarskie),
 • składanie różnego rodzaju wniosków do ZUS oraz otrzymywanie odpowiedzi
 • pobieranie potrzebnych dokumentów (w przypadku świadczeniobiorców – np. ZUS ZLA, czy też PIT do rozliczeń z urzędem skarbowym),
 • umawianie się na wizyty w jednostkach ZUS (platforma podpowie adres jednostki zgodnej z Twoim adresem zamieszkania).

Zapisz się do newslettera!


Więcej o profilu PUE ZUS

Platformę Usług Elektronicznych uruchomiono, by usprawnić komunikację z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Jest to największy w Polsce e-urząd działający od 2012 roku. 

Dzięki platformie można sprawdzić naszego pracodawcę. A dokładniej, czy spełnia od w stosunku do Nas takie obowiązki jak:

 • zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych (jeśli tego nie ma, w przyszłości może nastąpić problem z otrzymaniem świadczeń z ZUS)
 • odprowadzenie składek od właściwej podstawy 
 • zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego  – brak zgłoszenia uniemożliwi skorzystanie z publicznej opieki zdrowotnej i otrzymanie recept na refundowane leki.

Na platformie PUE ZUS można również dowiedzieć się wszystkich informacji o naszej przyszłej emeryturze. Znajdziemy tam takie informacje jak:

 • kalkulator emerytalny – służy do obliczenia prognozowanej wysokości emerytury
 • OFE – informację na temat członkostwa w OFE i kwoty comiesięcznych składek
 • możliwość złożenia oświadczenia online, które zmieni decyzje w zakresie przekazana części składki emerytalnej – przez ZUS można złożyć specjalne oświadczenie i zdecydować, czy część składki musi być przekazana do OFE, czy na subkonto ZUS
 • świadczenie z ZUS – dzięki temu mamy dostęp do PIT, czy możemy sprawdzić wysokość emerytury, renty, zasiłku, czy innego świadczenia. 

Platforma Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest również wygodna dla przedsiębiorcy. Za jej pomocą przedsiębiorca:

 • może rozliczyć się z ZUS przez bezpłatną aplikację ePłatnik
 • uzyskać online zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek
 • samodzielne utworzenie potwierdzenia z danymi z ZUS. 

Wysyłanie i odbieranie z ZUS większości wniosków, pism i wszelkich innych dokumentów potrzebny jest podpis elektroniczny, czyli certyfikat kwalifikowany lub podpis zaufany możliwy do otrzymania w ramach Profilu zaufanego. Uzyskanie podpisu zaufanego jest bezpłatne.