Pozostałe 28 grudnia 2023

Niezgłoszenie darowizny od rodziców

Darowizna od rodziców to najpopularniejsza forma finansowego wsparcia od rodziców względem dzieci. Zgodnie z przepisami prawa każda darowizna podlega opodatkowaniu. Co w wypadku darowizn przekazanych dzieciom? Ile wynosi kwota wolna od podatku przy darowiźnie otrzymanej od rodziców? Jakie są kary za niezgłoszenie faktu otrzymania darowizny? Czy legalne jest niezgłoszenie darowizny od rodziców? Podpowiadamy!

niezgłoszenie darowizny od rodziców

SPIS TREŚCI


Darowizna od rodziców – definicja i podstawa prawna opodatkowania

Darowizna jest terminem, którego znaczenie można odnaleźć w przepisach kodeksu cywilnego. To nieodpłatne przekazanie składnika majątku przez darczyńcę, czyli osobę przekazującą darowiznę na rzecz innej osoby, będącej w tym przypadku obdarowanym.

Przedmiotem darowizny mogą być:

  • środki pieniężne,
  • nieruchomości oraz
  • rzeczy ruchome, w tym samochody.

Podatek od darowizny wynika z przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn. Należy go zapłacić, gdy mamy do czynienia zarówno z otrzymaniem spadku jak i otrzymaniem darowizny. Koszt podatku od darowizny zależy od stopnia bliskości obdarowanego i darczyńcy.

Otrzymana darowizna podlega opodatkowywaniu podatkiem od spadków i darowizn. Obowiązek jego zapłaty spoczywa na obdarowanym. Ustawodawca przewidział jednak w tym zakresie pewne zwolnienia, za sprawą których nie każda darowizna, w tym darowizna rodziców na rzecz dziecka, skutkować będzie obowiązkiem zapłaty podatku od darowizny.

Zobacz: Księgi wieczyste


Udokumentowanie darowizny, czyli jak rozliczyć darowiznę pieniężną od rodziców?

Jeżeli przekazywane środki pieniężne przekroczą kwotę 10.434 zł ważne jest udokumentowanie otrzymania darowizny w formie:

  • dowodu przekazania na rachunek płatniczy nabywcy,
  • przekazu pocztowego,
  • na rachunek prowadzony w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej.

Do formularza SD-Z2 powinno dołączyć się potwierdzenie, w tym wydruki z rachunku bankowego. Jedynie właściwe udokumentowanie zgłoszenia przekazania pieniędzy uprawnia do zwolnienie z podatku od darowizn. 

Opodatkowaniu podlegają więc darowizny od rodziców w gotówce, które trudno należycie udokumentować. By uniknąć dodatkowych kosztów, warto więc zastąpić je datkami w formie przelewu lub wpłaty gotówki w placówce banku czy poczty. Wówczas znacznie łatwiej będzie zgłosić darowiznę do właściwego urzędu skarbowego.


Niezgłoszenie darowizny od rodziców – konsekwencje.

W praktyce większość osób uważa, że w przypadku darowizny pieniężnej w najbliższej rodzinie nie trzeba opłacać podatku od spadków i darowizn. Nie każdy wie, że są przypadki, aby zwolnienie przysługiwało, należy dopełnić pewnych formalności w urzędzie skarbowym.

Niezgłoszenie darowizny od rodziców powoduje, że jest ona opodatkowana na zasadach ogólnych. W takiej sytuacji darowizna rodziców powoduje obowiązek podatkowy w związku z czym należy złożyć deklarację oraz zapłacić podatek od darowizny.

W praktyce zdarza się, że rodzice kupują mieszkanie dziecku. Obdarowany (czyli dziecko) jest zobowiązana zgłosić ten fakt do urzędu skarbowego na formularzu SD­-Z2 w terminie 6 miesięcy od otrzymania mieszkania. W innym wypadku darowizna od rodziców jest opodatkowana podatkiem od spadków i darowizn. Termin złożenia darowizna dla dziecka ma charakter materialny, dlatego nie może być on przywrócony. Co oznacza, że podatnik nie ma możliwości skorzystania ze zwolnienia od podatku.

Przeczytaj: Kontrola skarbowa u przedsiębiorcy

Jeżeli wyżej przekazana darowizna nie zostanie zgłoszona do Urzędu Skarbowego, a po pewnym czasie okaże się osoba obdarowany otrzymała darowiznę – zostanie ona opodatkowana na zasadach ogólnych. W zależności od stanowiska urzędu skarbowego może się to wiązać również z karą za niedotrzymanie obowiązku zgłoszeniowego. Czy zatem za brak zgłoszenia darowizny od rodziców grozi odpowiedzialność karna? Czy uniknięcie kary jest możliwe?

Zapisz się do newslettera!

Niezgłoszenie darowizny od rodziców traktuje się jako oszustwo. Wysokość podatku wynosi od 3% do 20%. W zależności jaka jest kwota nadwyżki ponad limit kwoty wolnej od podatku oraz powiązania osoby obdarowanej i obdarowującego.

W tym przypadku bardzo ważną kwestią jest wykazanie przez obdarowywaną osobą źródła pochodzenia pieniędzy na zakup mieszkania (co zasadniczo zakup mieszkania wiąże się z dużym wydatkiem). Wydatek, który ponosi obdarowujący powinien mieć dokładne pokrycie w osiąganych przez niego dochodach. Jego brak skutkuje dodatkową zapłatą podatku od nieujawnionych dochodów.

Warto mieć również na uwadze, że przed konsekwencjami nie uchroni podatnika czynny żal, bowiem w tym zakresie nie jest on skuteczny.

Jak wygląda wzór niezbędny do zgłoszenia darowizny?

Zgłoszenie darowizny – wzór


Kara za niezgłoszenie darowizny od rodziców

W momencie, gdy darowizna od rodziców nie będzie zgłoszona, wartość przekazanej darowizny będzie opodatkowana na zasadach ogólnych. Wtedy należy złożyć deklarację i zapłacić właściwy podatek. Osoba obdarowana w ciągu 6 miesięcy ma obowiązek zgłosić fakt otrzymania darowizny. Nieświadomość obowiązku zgłoszenia darowizny nie zwalnia z tych działań. Wysokość kwoty podatku wynosi od 3 % do 20%. Jest to zależne od nadwyżki kwoty ponad limit, która jest zwolniona z podatku ze względu na powiązania jakie występują pomiędzy darczyńcą a osobą obdarowywaną.

Czy wiesz co to jest Profil Zaufany i jak go założyć?


Przekazanie otrzymanej darowizny od rodziców do majątku firmy 

W przypadku 0 grupy podatkowej każda darowizna, niezależnie od jej wartości może być zwolniona od podatku. Otrzymanie darowizny od osób należących do tej grupy podatkowej wymaga zgłoszenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowemu. Osoba fizyczna ma na to 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego – na druku SD-Z2. Obowiązek zgłoszenia powstaje po przekroczeniu kwoty wolnej od podatku, która dla grupy 1 (w tym grupy 0) wynosi 36 120 zł.

Na wniosku SD-Z2 wykazuje się nadwyżkę darowanej kwoty przekraczającą limit wolny od podatku od spadków i darowizn. Wzór z omówieniem wypełniania wniosku opisuje artykuł Formularz SD Z2 – zgłoszenie o darowiźnie do urzędu – wzór z omówieniem

Chcesz mieć najważniejsze terminy kadrowo-płacowe zawsze pod ręką ? Pobierz nasz planner na 2024r.

Darowizny od rodziców o wartości mniejszej niż 36 120 zł nie trzeba zgłaszać do urzędu skarbowego. Czyli krótko mówiąc – mamy w tym przypadku do czynienia ze zwolnieniem od podatku. Natomiast jeśli darowizna przekroczy kwotę 36 120 zł należy ją zgłosić do Urzędu Skarbowego na specjalnym formularzu.


Podatek od darowizny – ile zapłacimy podatku za niezgłoszenie darowizny od rodziców w terminie 6 miesięcy?

Zgodnie z treścią art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn, jeśli podatnik nie zamierza skorzystać ze zwolnienia od podatku o którym mowa w powyższym artykule – jest zobowiązany zapłacić podatek od darowizn na zasadach określonych dla nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej.

Jak wygląda skala podatku dla I grupy podatkowej?

Skala podatku od darowizn dla I grupy podatkowej (tj. małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha i teściowie) przedstawia się następująco:

  • do kwoty 10 278 PLN – 3%
  • od kwoty 10 278 do kwoty 20 556  – 308 zł 30 gr i 5% nadwyżki ponad 10 278 zł
  • od kwoty 20 556 – 822 zł 20 gr i 7% nadwyżki ponad 20 556 zł

Kwota wolna od podatku dla darowizn, jakie otrzymuje się w ramach tej grupy podatkowej to kwota 9.637 zł. W przypadku otrzymania darowizny od obojga rodziców kwota wolna od podatku przysługuje odrębnie w stosunku do każdego z rodziców. Krótko mówiąc – łączna kwota wolna od podatku w przypadku otrzymania darowizny od obojga rodziców wynosi 19.274 zł.

Przykład

Darowizna: 200 000 zł otrzymana od obojga rodziców

Jeśli darowizna została otrzymana od obojga rodziców to kwota wolna od podatku wynosi 19.274 zł (2 x 9.637 zł). Zatem podstawa opodatkowania to kwota 180.726 zł (200.000 zł– 19.274 zł).

Podatek będzie wynosił: 822,20 zł + 7% (nadwyżki ponad 20.556 zł tj. 180.726-20.556 zł) = 822,20 + 7% x 160.170 = 12.034,10 zł.

Konsekwencją nie skorzystania z powyżej opisanego zwolnienia jest obowiązek zapłaty podatku od darowizn. W przedstawionym przypadku zamiast skorzystać ze zwolnienia z zapłaty podatku od darowizny środków pieniężnych w wysokości 200.000 zł, i w rzeczywistości nie płacić w ogóle podatku, konieczna jest zapłata podatku od darowizn w wysokości, aż 12.034,10 zł.

Skontaktuj się z ekspertem!

Chcesz uzyskać poradę od naszego eksperta? Skontaktuj się z nami już teraz i otrzymaj fachowe wsparcie! Nasi eksperci są gotowi pomóc Ci rozwiązać Twoje problemy i osiągnąć sukces.

Dyrektor Finansowa