Pozostałe 24 lutego 2024

Komu przysługuje najniższa emerytura w Polsce?

Ile wynosi najniższa emerytura w Polsce? To pytanie, które sobie zadaje każda osoba zbliżająca się do wieku emerytalnego. System emerytalny w Polsce nie należy to najprostszych. Jest regulowany przepisami prawnymi, które możemy znaleźć w różnych aktach prawnych. Zbyt często zachodzące zmiany nie ułatwiają Polakom zrozumienia całego systemu emerytalnego. Ile wynosi najniższa emerytura w Polsce? Jaka jest minimalna emerytura netto?

najniższa emerytura w Polsce

SPIS TREŚCI

Czym jest emerytura?

Emerytura jest świadczeniem pieniężnym, jakie wypłaca Fundusz Ubezpieczeń Społecznych. Emerytura należy się osobom, które po osiągnięciu określonego wieku emerytalnego zdecydowały się na zaprzestanie aktywności zawodowej. Podstawowym celem tego świadczenia jest zabezpieczenie bytu na dalsze lata. Emeryturę przyznaje się po złożeniu odpowiedniego wniosku lub w określonych sytuacjach (wtedy emerytura przyznawana jest z urzędu). Ile powinna wynosić minimalna emerytura?

Zobacz także: Kiedy płacić składki ZUS?


Ile wynosi najniższa emerytura w Polsce w 2024 roku?

Najniższa emerytura w Polsce w 2024 roku (od 1 marca 2023 do końca lutego 2024) wynosi 1 588,44 zł brutto.

Według ZUS-u kwoty najniższych świadczeń obecnie wynoszą:

 • emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renta rodzinna – 1 588,44 zł
 • renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy – 1 191,33 zł
 • renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową i renta rodzinna wypadkowa – 1 906,13 zł
 • renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową – 1 429,60 zł
 • kwota świadczenia przedemerytalnego – 1 600,70 zł.

Więcej na temat wieku emerytalnego w Polsce przeczytasz tutaj: Wiek emerytalny w Polsce!


Jaka emerytura dla osoby która nigdy nie pracowała?

Jeśli osoba nigdy nie podjęła żadnej pracy lub pracowała tylko na podstawie umowy o dzieło i nie zgromadziła żadnych składek emerytalnych na swoim koncie, niestety nie ma prawa do emerytury.

Emerytura dla osoby, która nigdy nie pracowała, jest możliwa, tylko w wyjątkowych okolicznościach. W takim przypadku może zostać przyznana emerytura specjalna.

Chcesz mieć najważniejsze terminy kadrowo-płacowe zawsze pod ręką ? Pobierz nasz planner na 2024r.


Komu przysługuje najniższa emerytura w Polsce?

Według ZUS-u emerytura z urzędu przysługuje osobom, które:

 • pobierają rentę z tytułu niezdolności do pracy (w tym również rentę przyznaną w drodze wyjątku przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych)
 • osiągnęły wiek emerytalny (od 1 października 2017 r. jest to 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn).

Emerytura z urzędu przyznawana jest niezależnie od długości stażu ubezpieczeniowego. Aby ją otrzymać, nie ma potrzeby składania żadnego wniosku.

Warto wiedzieć, że od 1 stycznia 2015 r. emerytura z urzędu wypłacana jest tylko na kapitałowych zasadach i dotyczy osób urodzonych po 31 grudnia 1948r. W związku z tym wylicza się ją przez podzielenie zgromadzonej (na koncie osoby ubezpieczonej) sumy składek na ubezpieczenie emerytalne (uwzględniając waloryzację).

Sprawdź, czy należy Ci się odprawa emerytalna!

Kiedy emerytura nie została przyznana z urzędu, a chcielibyśmy dostać najniższą emeryturę w Polsce, należy spełnić pewne warunki:

 • osiągnąć wymagany wiek (60 lat dla kobiet, 65 dla mężczyzn),
 • mieć odpowiedni staż pracy (od października 2017 roku reformy emerytalnej wymagają 20 lat stażu dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn).

Jeśli staż nie został osiągnięty, ZUS nie wypłaci najniższej emerytury. W takiej sytuacji należy się tylko świadczenie zależne od sumy, jaka została wpłacona na nasze konto emerytalne.

Ważne!

Nawet jeżeli osoba osiągnie wiek emerytalny i ma wystarczający staż, składki które wpłaciła do ZUS-u, mogą być zbyt niskie, aby zagwarantować sobie emeryturę minimalną. W takim przypadku, zgodnie z ustawą, emerytura automatycznie zostanie podniesiona do najniższego poziomu.

Ta sytuacja dotyczy zwłaszcza pracowników z najniższymi zarobkami i osób prowadzących firmę. Większość z nich płaci minimalne składki do ZUS-u. Chociaż minimalna podstawa składek wynosi obecnie 3553,20 zł (60% przewidywanego średniego wynagrodzenia miesięcznego, używanego do określenia rocznej podstawy wymiaru składek), to jest to zbyt mało, aby dostać najniższą emeryturę. ZUS automatycznie podniesie emeryturę przedsiębiorcy do najniższego poziomu obowiązującej emerytury minimalnej.


Czy minimalna emerytura gwarantowana jest zawsze?

Niestety, ale w Polsce nadal wiele osób otrzymuje emeryturę niższą niż minimalna emerytura w Polsce. Dotyczy to osób, które “sporadycznie” pracowały na podstawie umowy o pracę lub pracowały na podstawie umowy o dzieło (od której nie odprowadza się składek emerytalno-rentowych).

Chcesz mieć najważniejsze terminy kadrowo-płacowe zawsze pod ręką ? Pobierz nasz planner na 2024r.

Na emeryturę poniżej minimalnej muszą liczyć również osoby, które miały dłuższe przerwy w pracy albo długo chorowały (od zasiłków chorobowych nie odprowadza się składek), również kobiety, które przez wiele lat zajmowały się dziećmi oraz osoby pracujące przez większość okresu składkowego na czarno.

Mimo ustanowienia systemu, gdzie najniższa emerytura w założeniu nie może wynosić mniej niż określona w ustawie kwota, wciąż wiele osób w Polsce otrzymuje emeryturę poniżej tej kwoty, a wielu przyszłych emerytów nie spełni kryteriów wymaganych do otrzymywania emerytury minimalnej i będzie otrzymywać co miesiąc niższe świadczenie.


Ile wynosi minimalna emerytura z ZUS?

Emerytura minimalna w okres od 1 marca 2023 r. do 29 lutego 2024 r. wynosi 1588,44 zł zł brutto.

Ile wynosi najniższa emerytura w Polsce na rękę?

Minimalna emerytura na rękę obowiązująca od marca 2023 r. do lutego 2024 r. wynosi 1445,48 zł netto, czyli tyle emeryt otrzyma “na rękę”.

Ile lat trzeba przepracować do najniższej emerytury?

Aby mieć prawo do minimalnej emerytury należy spełnić dwa warunki:

 • osiągnąć wiek: kobiety – 60 lat, mężczyźni 65 lat,
 • posiadać okres składkowy: kobiety – 20 lat, mężczyźni 25 lat.

Jakie dokumenty należy złożyć starając się o najniższą emeryturę?

Osoby, które starają się o najniższą emeryturę powinny dostarczyć do ZUS takie dokumenty jak:

 • wypełnione formularze (wniosek EMP oraz informację ERP-6)
 • dokumenty potwierdzające przebyty czas zatrudnienia i wysokość wynagrodzeń

Formularze, które są wymagane do uzyskania najniższej emerytury możesz pobrać z oficjalnej strony www.zus.pl lub w najbliższej jednostce ZUS. Formularze ZUS znajdziesz również tutaj: wniosek EMP oraz Informacja ERP-6.


Limit dorabiania na emeryturze? Jak można dodatkowo dorabiać?

Osoba będąca na rencie lub na emeryturze ma prawo do dodatkowej pracy (w celach zarobkowych). W tym aspekcie ważny jest limit przychodów. Po jego przekroczeniu, świadczenia mogą być zmniejszone lub nawet całkowicie zawieszone. Limity zarobków dla emerytur i rent są powiązane z wysokością przeciętnego wynagrodzenia i podawane przez Prezesa GUS.

Emeryt lub rencista do 29 lutego 2024 roku może dodatkowo dorobić:

 • nie więcej niż 5 035,50 zł/mc – po przekroczeniu tej kwoty pobierane świadczenie zostanie zmniejszone. Jest to tzw. pierwszy próg przychodu – 70% przeciętnego wynagrodzenia. Jeżeli zarobki seniora z działalności dodatkowej nie przekraczają tej kwoty, niezmniejszona pozostanie jego emerytura bądź renta (wyjątek stanowi renta socjalna, która po przekroczeniu pierwszego progu zostaje zawieszona – za ostatni miesiąc);
 • nie więcej niż 9 353,50 zł/mc – po przekroczeniu tej kwoty pobierane świadczenie zostanie całkowicie zawieszone. Drugi próg przychodu wynosi 130% przeciętnego wynagrodzenia. Po jego przekroczeniu następuje zawieszenie wypłaty przez ZUS za wybrany miesiąc.

Powyższe limity nie dotyczą osób, które osiągnęły wiek emerytalny (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn). osoby te mogą dorabiać sobie bez żadnych przeszkód. Inaczej to wygląda wśród osób, które nie spełniają np. kryterium wieku. Dlatego też są oni zobowiązani do monitorowana kwoty swoich dodatkowych zarobków.

Skontaktuj się z ekspertem!

Chcesz uzyskać poradę od naszego eksperta? Skontaktuj się z nami już teraz i otrzymaj fachowe wsparcie! Nasi eksperci są gotowi pomóc Ci rozwiązać Twoje problemy i osiągnąć sukces.

Specjalista ds.kadr i płac