Księgowość 29 grudnia 2023

Składki ZUS: kiedy płacić ZUS w 2024 r.

Konieczność rozliczania z ZUS-em jest jednym z najbardziej uciążliwych obowiązków dla przedsiębiorców. Co miesiąc każdy właściciel firmy jest zobowiązany opłacić składki ZUS nie tylko za siebie, ale również za swoich pracowników. Te same terminy obowiązują na przekazanie do ZUS-u deklaracji rozliczeniowej DRA i ewentualnie raportów imiennych (RCA, RSA, RPA). Jaki jest termin zapłaty ZUS? Kiedy trzeba zapłacić?

kiedy płacić zus

SPIS TREŚCI

Jakie składki ZUS należy opłacać? Kiedy płacić ZUS?

Opłacanie składek ZUS (pomijając składkę chorobową) jest obowiązkowe nie tylko w przypadku osób samozatrudnionych (prowadzących jednoosobową działalność) ale także dla firm zatrudniających pracowników. Zasady podlegania obowiązkowi ubezpieczeniowemu oraz dokładne regulacje z tym związane opisane są głównie w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych.

Zapisz się do newslettera!

Każdy przedsiębiorca ma prawny obowiązek opłacania składek ZUS z podziałem na:

Składki społeczne ZUS obowiązkowe:

 • ubezpieczenie emerytalne
 • ubezpieczenie rentowe
 • ubezpieczenie wypadkowe
 • ubezpieczenie zdrowotne
 • Fundusz Pracy – opłacany tylko w określonych warunkach

Ubezpieczenia te są obowiązkowe i nie można z nich zrezygnować. W świetle prawa można natomiast spotkać się z sytuacjami, kiedy przedsiębiorca może zostać zwolniony z ich opłacenia.

Składki ZUS dobrowolne

 • ubezpieczenie chorobowe

Składka na ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolna. Każda osoba fizyczna sama decyduje, czy chce ją opłacić. Warto jednak pamiętać, że podlegając pod ubezpieczenie chorobowe przysługuje nam prawo do zasiłku chorobowego na czas choroby.

Zobacz, ile zapłaci przedsiębiorca w 2024 r. za składki społeczne!


Terminy opłacania składek ZUS od 2022 r.

1 stycznia 2022 r. nastąpiły zmiany terminów opłacania składek. Zatem, do kiedy należy zapłacić ZUS?

Przepisy prawa określają dokładnie 3 ważne terminy, do kiedy przedsiębiorcy muszą płacić składki:

 • do 5. dnia następnego miesiąca – dla jednostek i zakładów budżetowych
 • do 15. dnia następnego miesiąca – dla płatników posiadających osobowość prawną, dotyczy to spółek akcyjnych, spółek z o.o., spółdzielni, stowarzyszeń i fundacji
 • do 20. dnia następnego miesiąca – dla pozostałych płatników składek, chodzi tu o przedsiębiorców opłacających wyłącznie składki na własne ubezpieczenia, przedsiębiorców i inne podmioty nieposiadające osobowości prawnej zatrudniające innych ubezpieczonych, w tym spółki osobowe (spółka: cywilna, jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna, jednoosobowa spółka z o.o.).

Chcesz mieć najważniejsze terminy kadrowo-płacowe zawsze pod ręką ? Pobierz nasz planner na 2024r.


Kiedy przelew do ZUS?

Terminy opłacania składek nie wskazują daty, do kiedy przedsiębiorca powinien wykonać przelew do ZUS-u (lub dokonać wpłaty składek np. w kasie). Terminy te określają, do kiedy składki powinny być już zaksięgowane na koncie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Zobacz czym jest PUE ZUS i co możesz przez niego załatwić


Termin płatności składek a dzień wolny od pracy

Zdarzają się sytuacje, kiedy dzień płatności składek ZUS przypadnie na dzień wolny od pracy. Co w takiej sytuacji należy zrobić? Na pewno nie zwalnia to przedsiębiorcy z konieczności zapłaty! W takim przypadki składki należy zapłacić do kolejnego dnia roboczego, który przypada po terminie płatności składki.

Przykład

Jeśli Twoja firma jest spółką akcyjną i ma obowiązek zapłaty składki do 15. dnia następnego miesiąca (np. 15 maja), a wypada on w dzień wolny od pracy, musi uregulować należności do 16. dnia miesiąca (czyli w tym wypadku 16 maja).


Składki ZUS twórców i artystów

Przepisy ubezpieczeniowe jasno mówią, że osoby zajmujące się twórczością i sztuką są traktowane jako przedsiębiorcy. Z tego względu zobowiązane są do uregulowania składek ubezpieczeniowych do 20. dnia każdego miesiąca, zarówno w przypadku opłacania składek tylko za siebie, jak i za pracowników. Niemniej jednak, w przypadku tej kategorii, termin płatności składek może ulegać zmianom. Na przykład, gdy Komisja ds. Zaopatrzenia Emerytalnego Twórców decyduje o rozpoczęciu ubezpieczenia od daty późniejszej niż data rozpoczęcia faktycznej działalności, termin płatności ulega przesunięciu. W takich sytuacjach Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) nie nalicza odsetek, lecz dochodzi jedynie do przesunięcia terminu zapłaty.


Niezapłacenie składek ZUS w terminie – konsekwencje opóźnień

Jakie są kary za nieterminowe opłacanie składek? Niedotrzymanie terminów płatności składek wiąże się z koniecznością uregulowania zaległego zobowiązania, ale także koniecznością zapłacenia odsetek. Jeżeli kwota odsetek nie przekroczy 1% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku, wtedy będą one anulowane. Karą za opóźnienie może być również kara grzywny w wysokości do 5000 zł. Zwlekanie z zapłatą zaległych opłat może też skutkować karą w wysokości do 100% zaległych składek, a w ostateczności sprawą sądową i koniecznością poniesienia kosztów egzekucji.

Od roku 2022 zaleganie z uregulowaniem składek nie stanowi przeszkody w otrzymaniu świadczenia chorobowego. Te zmiany wynikają z nowego brzmienia ustawy dotyczącej zasiłków, uchwalonej 24 czerwca 2021 roku i wdrożonej 1 stycznia 2022 roku.

W rezultacie, brak terminowej zapłaty składek nie spowoduje wygaśnięcia ubezpieczenia chorobowego. Przedsiębiorca będzie uprawniony do otrzymania świadczeń z tego tytułu nawet w przypadku uregulowania należności po ustalonym terminie, bez konieczności składania formalnych wniosków o akceptację przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.


Kiedy nie trzeba płacić składek ZUS?

Przepisy prawa w Polsce tylko w niewielu przypadkach pozwalają na zwolnienie z opłacania składek. Aby tak się stało przedsiębiorca może skorzystać z

 • zawieszenie działalności gospodarczej

Przedsiębiorca ma możliwość czasowego zawieszenia swojej działalności gospodarczej na okres trwający co najmniej jeden miesiąc, przy czym nie istnieje górna granica czasowa dla tego okresu. W trakcie zawieszenia, Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) automatycznie przeprowadzi proces wyrejestrowania przedsiębiorcy z obowiązkowego ubezpieczenia społecznego oraz zdrowotnego.

Działalność gospodarcza bez rejestracji w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) jest traktowana jako działalność z pewnymi ograniczeniami. Osoba taka może generować przychody, ale są one ograniczone do 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę, co od 1 lipca 2023 r. wynosi 2.700 zł. W przypadku niezarejestrowanej działalności, nie ma obowiązku opłacania składek ZUS, w tym składki społecznej i zdrowotnej.

 • prowadzenie działalności gospodarczej za granicą

 W tym przypadku zasada opłacania składek jest bardziej złożona.

 • zatrudnienie na umowę o pracę za granicą

 Składki na ubezpieczenia są opłacane w kraju pracodawcy. Jeśli w Polsce jest prowadzona działalność gospodarcza, to nie trzeba w takim przypadku płacić od niej składek ZUS.


Niższe składki ZUS przedsiębiorcy

Każdy przedsiębiorca ma obowiązek opłacania składek ZUS, lecz nie koniecznie w tej samej wysokości. Zdarzają się sytuacje, że można płacić mniejszy ZUS (czyli mniejsze składki społeczne), pod warunkiem, że przedsiębiorca ma prawo do skorzystania z jednej z ulg:

 • ulga na start
 • okres preferencyjnych składek ZUS
 • składki od dochodu – ulga dla małych działalności.

Podsumowanie

Płatność składek społecznych jest jednym z kluczowych obowiązków przedsiębiorców, którzy prowadzą swoją firmę. Termin płatności w dużej mierze zależy od tego, jakimi jesteśmy płatnikami.

Do kiedy ZUS za pracowników?

Do kiedy trzeba zapłacić ZUS za pracownika? Do 20. dnia następnego miesiąca.

Do kiedy ZUS w przypadku firmy jednoosobowej?

W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej składki ZUS należy zapłacić do 20. dnia następnego miesiąca. Pamiętajmy, że można płacić składki ZUS zarówno ze swojego konta osobistego, jak i z konta firmowego.

Do kiedy płaci się ZUS na ryczałcie?

ZUS na ryczałcie płaci się do 20. dnia następnego miesiąca, o ile zaliczamy się do grupy “pozostali płatnicy składek”.

Skontaktuj się z ekspertem!

Chcesz uzyskać poradę od naszego eksperta? Skontaktuj się z nami już teraz i otrzymaj fachowe wsparcie! Nasi eksperci są gotowi pomóc Ci rozwiązać Twoje problemy i osiągnąć sukces.

Specjalista ds.kadr i płac