Księgowość 11 stycznia 2024

Zmiany w prawie podatkowym w 2024 roku

W roku 2024 w polskim prawie podatkowym planowane są istotne zmiany podatkowe, które wpłyną na obowiązki przedsiębiorców. Jednym z kluczowych elementów będzie konieczność korzystania z faktur w formie KSeF, a także wprowadzenie nowego podatku minimalnego. Zmiany w polskim prawie podatkowym dotyczą: podatku VAT, akcyzy, podatków i opłat lokalnych, czy podatku PCC. Większość ze zmian weszła w życie 1 stycznia 2024, natomiast pozostała część wejdzie w życie 1 lipca 2024 r. Jakie nastąpią zmiany w prawie podatkowym w 2024 roku ? Czym jest podatek minimalny 2024? Jakie zaobserwujemy zmiany w pit? Jaka będzie kwota wolna od podatku? Sprawdźmy!

zmiany w prawie podatkowym w 2024 roku

SPIS TREŚCI


Podatek minimalny CIT

Nowy podatek minimalny 2024 to rewolucyjna zmiana, którą wprowadzono w ramach przepisów Polskiego Ładu. Wprowadzenie podatku minimalnego jest dość dużą, i po części znaczącą zmianą dla polskiego systemu podatkowego.

Podatek minimalny od osób prawnych obejmuje:

 • podatników, którzy mają siedzibę lub zarząd na terytorium RP, przez co podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania,
 • podatkowe grupy kapitałowe,
 • podatników prowadzących działalność poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład

– którzy z działalności operacyjnej za dany rok podatkowy poniosą stratę albo u których udział dochodu w przychodach nie przekroczy wysokości 2%.

Stawka minimalnego podatku CIT wyniesie 10% podstawy opodatkowania. Podatek minimalny będzie płatny wraz z rocznym zeznaniem podatkowym. Opodatkowanie obejmie spółki, które poniosą stratę z działalności operacyjnej albo osiągną niską rentowność. Warto wspomnieć, że podatek minimalny ma na celu uszczelnić system podatkowy.

Podatek minimalny w wysokości 10% podstawy opodatkowania zapłacą podatnicy, którzy:

 • poniosą jakąkolwiek stratę podczas prowadzenia swojej działalności (jeśli źródłami przychodów są ze źródła przychodów innych niż zyski kapitałowe), lub
 • ich dochody nie przekroczą 2%uzyskanego przychodu – podstawę opodatkowania w tym przypadku będzie stanowić suma części przychodów podatnika oraz określonych kosztów uzyskania przychodów, poniesionych na rzecz podmiotów powiązanych.

Ustawodawca przewidział również szeroki katalog wyłączeń z opodatkowania. Podatek minimalny nie dotyczy:

 • podatników składających deklarację PIT
 • spółek, w których wspólnicy są podatnikami PIT (spółka partnerska, spółka cywilna, spółka jawna)
 • spółek komunalnych
 • przedsiębiorstw finansowych rozpoczynających działalność (do 3 lat)
 • tzw. mali podatnicy CIT (firmy, w których roczne przychody nie przekroczą 9,21 mln).

Po raz pierwszy podatek minimalny zostanie rozliczony w 2025 r.

Zapisz się do newslettera!


Obowiązkowe wystawianie faktur w KSeF

Z dniem 1 lipca 2024 r. przedsiębiorcy będą mieć obowiązek wystawiać faktury w KSeF, czyli w Krajowym Systemie e-Faktur. Będą to faktury ustrukturyzowane, zatem nie będzie możliwości wystawiania faktur w formie papierowej, lub elektronicznej. Nowy system e – faktur w pewnym sensie zmusi podatników do wprowadzenia zmian w swoich systemach i w procesach fakturowania. Krajowy System e-Faktur wymaga dostosowania się nie tylko do systemów, ale także do wewnętrznych procesów w przedsiębiorstwie.


Kwota wolna od podatku i progi podatkowe

Kwota wolna od podatku w 2024 roku pozostanie taka sama jak w roku poprzednim. Wynosi 30 000 zł. Progi podatkowe również nie ulegną zmianie. Wynosić będą dla podatników opodatkowanych na zasadach ogólnych 12 % oraz 32 000 po przekroczeniu 120 000 dochodu.

Zobacz więcej na ten temat: Kwota wolna od podatku


Podatek od plastiku

Od stycznia 2024 roku niektórzy podatnicy będą zobligowani do płacenia nowej daniny. Obowiązek zapłaty podatku od plastiku będzie dotyczył przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność handlową lub działalność gastronomiczną. Są oni zobowiązani do pobierania opłat od swoich konsumentów przy wydawaniu napojów i żywności w jednorazowych kubkach lub pojemnikach z tworzyw sztucznych. Od 1 lipca 2024 roku konieczne będzie również zapewnienie klientowi dostępności alternatywnego opakowania.

Może Cię również zainteresuje: Rozliczenia PIT 2024


Podatek rolny

Jak zmienią się stawki podatku rolnego? Jak aktualnie kształtuje się stawka podatku rolnego? Od 1 stycznia 2024 r. nastąpił wzrost podatku rolnego w górę o 21 %. Podatek rolny dotyczy tylko właścicieli oraz osób, które korzystają z użytków rolnych (gruntów ornych, sadów, plantacji).

Aktualnie stawki podatku rolnego w 2024 wynoszą:

 • 224,08 zł/hektar przeliczeniowy (wcześniej 185,13 zł, wzrost o 38,95 zł),
 • 448,15 zł/hektar pozostałych gruntów rolnych (wcześniej 370,25 zł, wzrost o 77,80 zł).

Wydłużony „0” VAT na żywność

Do 31 marca przedłużono 0 stawkę VAT na żywność. Stawką 0% będą objęte towary spożywcze wymienione w poz. 1-18 załącznika nr 10 do ustawy o VAT, tj. objęte przed 1 lutego 2022 r. stawką w wysokości 5%, a następnie w ramach tarczy antyinflacyjnej – od 1 lutego 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. stawką 0%. Zerowa stawka VAT obejmie zatem, tak jak obecnie, podstawowe produkty spożywcze: owoce, warzywa, mięso, nabiał i produkty ze zbóż.

Sprawdź: Podatek VAT w Polsce


Podwyżka opłat i podatków lokalnych (zmiany stawek podatku)

Z dniem 1 stycznia 2024 r. wzrosną również podatki oraz opłaty lokalne. Wzrost może sięgać również w granicy 15% – ostateczna wysokość podatku od nieruchomości zależy jednak od decyzji rady gminy. Przewiduje się, że w większości miast maksymalny wzrost stawek za podatek od nieruchomości może wynieść:

 • 0,15 zł za metr kwadratowy (co da stawkę 1,15 zł/metr kwadratowy).
 • 4,32 zł za metr kwadratowy w przypadku nieruchomości, które wykorzystywane są do celów gospodarczych (co da stawkę 33,10 zł/metr kwadratowy)

Poza podatkiem od nieruchomości wzrośnie podatek od  środków transportowych, opłata uzdrowiskowa oraz opłata od posiadania psa. Co w przypadku innych podatków? Jak zmienia się stawki podatków lokalnych? Przyjrzyjmy się temu nieco bliżej.

Chcesz mieć najważniejsze terminy kadrowo-płacowe zawsze pod ręką ? Pobierz nasz planner na 2024r.

Podatek od samochodu

Podatek od samochodu to tak zwany podatek od środków transportowych. Jak w tym przypadku zmieni się wysokość stawki podatku? Takim prostym przykładem jest zmiana opłaty za samochody ciężarowe, które będą wynosić od 1173,19 zł do 4481,57 zł w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu.

Podatek od psa

Podatek od psa jest opłatą, którą przez większość społeczeństwa jest dość mocno kontrowersyjna. Podatku od posiadania psa (jako podatku samorządowego) nie płaci każdy posiadacz czworonoga. Opłata ta spoczywa tylko na mieszkańcach tej gminy, która nałożyła taki obowiązek. Pamiętajmy, że jeśli samorząd zdecyduje o takiej opłacie, jest ona obowiązkowa dla wszystkich mieszkańców, którzy mają psa. Podatek od psa w 2023 r. wynosił 150,91 zł, natomiast od 2024 r. wzrośnie do 173,55 zł.

Opłaty uzdrowiskowe

Opłata uzdrowiskowa, czyli tzw. opłata klimatyczna w kurorcie również ulegnie zmianie. Od 1 stycznia 2024 r. opłaty osiągną maksymalną wysokość 6,20 zł za dobę (wcześniejsza kwota to 5,40 zł).


Nowe limity dla małego podatnika od 2024 roku

Zmiany podatkowe nastąpią dla przedsiębiorców, których z kolei czeka obniżka limitów podatkowych, jakie uprawniają go do skorzystania ze statusu małego podatnika. Krótko mówiąc oznacza to, że skorzystają z tego małe grupy osób prowadzących własną działalność. Limity podatkowe, które ustala się w euro przelicza się na pierwszy dzień roboczy października. W tym roku oznacza to 2 października 2023 r., ponieważ pierwszy wypadał w niedzielę. 


Zmiany w PCC

1 stycznia 2024 roku można również zaobserwować zmianę podatku PCC, czyli podatku od czynności cywilnoprawnych. Od stycznia 2024 r. PCC w wysokości 6 % trzeba będzie zapłacić od zakupu co najmniej 6 mieszkań w jednej inwestycji.

 • niewykorzystany urlop

  Czy niewykorzystany urlop przepada?

 • Jaki jest podatek od zakupu samochodu

  Jaki jest podatek od zakupu samochodu?

 • umowa na zastępstwo a ciąża

  Umowa na zastępstwo a ciąża

 • umowa na zastępstwo

  Umowa na zastępstwo


Pozostałe zmiany w prawie podatkowym w 2024 roku

Oprócz wyżej wymienionych możemy spodziewać się również zmian w przepisach podatkowych dotyczących chociażby stawek akcyzy na alkohol i papierosy, czy zwiększenia kar za brak OC.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o podatku akcyzowym, stawki wzrosną w 2024, 2025 i 2026 roku na alkohol etylowy 100%, piwo, wino, tzw. pozostałe napoje fermentowane, tzw. wyroby pośrednie. Podwyższeniu ulegną również stawki akcyzy na papierosy, tytoń do palenia, cygara i cygaretki.

Nowe przepisy będą również dotyczyły zwiększenia kar za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC dla kierowców samochodów. Kara ta jest zwiększona do wysokości 8500 zł. W tym przypadku warto przyjrzeć się sposobom naliczania kar za opóźnienie w opłacie za polisę OC. Mianowicie kara wzrośnie proporcjonalnie do czasu trwania braku ubezpieczenia. W przypadku braku ubezpieczenia OC przez okres:

 • od 1 do 3 dni, kara wyniesie 20 % pełnej opłaty, czyli 1700 zł
 • od 4 do 14 dni kara wyniesie do 50% pełnej opłaty, czyli 4250 zł
 • powyżej 14 dni kara wyniesie 100% pełnej opłaty, czyli 8490 zł.

Skontaktuj się z ekspertem!

Chcesz uzyskać poradę od naszego eksperta? Skontaktuj się z nami już teraz i otrzymaj fachowe wsparcie! Nasi eksperci są gotowi pomóc Ci rozwiązać Twoje problemy i osiągnąć sukces.

Główna Księgowa