Bez kategorii 7 marca 2024

Jak obliczyć wynagrodzenie za nadgodziny w 2024 roku?

Jeśli pracownik pracuje dłużej niż ustalona norma czasu pracy oraz plan na dany dzień, to generuje nadgodziny. Ważne jest, że te dodatkowe godziny powstają na skutek konkretnego polecenia ze strony pracodawcy. Nie uznaje się za nadgodziny czasu, który pracownik spędził w pracy na własną rękę i bez wiedzy pracodawcy. Czy jest jakiś limit nadgodzin? Jaki obliczyć wynagrodzenie za nadgodziny?

wynagrodzenie za nadgodziny

SPIS TREŚCI

Czym są godziny nadliczbowe (nadgodziny)?

Nadgodziny definicja

Praca w nadgodzinach polega na przepracowaniu przez pracownika ponad normy standardowego czasu pracy. Przeważnie dzieje się tak z polecenia pracodawcy. Rozliczenie nadgodzin pracy zależy od wybranego systemu pracy. Podstawowy wymiar czasu pracy wynosi maksymalnie 8 godzin na dobę, czyli 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy.

Za pracę w nadgodzinach pracownikowi należy się nie tylko normalne wynagrodzenie, ale również dodatek do wynagrodzenia. Zdarza się, że przysługujący ekwiwalent pieniężny zamienia się na czas wolny pracownika (tzw. odbiór wolnego) Zastępuje on wówczas tylko dodatek, a nie podstawowe wynagrodzenie za dodatkową pracę.


Kiedy praca w nadgodzinach jest możliwa?

W Kodeksie Pracy istnieją 2 możliwości pracy w nadgodzinach:

  • wystąpienie szczególnych potrzeb pracodawcy
  • konieczność prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii
  • w przypadku wystąpienia szczególnych potrzeb pracodawcy.

Wynagrodzenie za nadgodziny

Ile wyniesie dodatek za godziny nadliczbowe? Czy pracodawca powinien wypłacić wynagrodzenie za nadgodziny?

Jak wspominaliśmy wyżej zgodnie z przepisami prawa pracy – czas pracownika nie powinien przekraczać 8 godzin na dobę (czyli 40 godzin w 5-dniowym tygodniu pracy). Jeśli jednak wykonuje pracę dłużej w ciągu jednego dnia, może to wynosić maksymalnie 12 godzin w ramach systemu równoważnego. Praca w nadgodzinach polega na wykonywaniu obowiązków powyżej tego limitu 12 godzin. Warto również pamiętać, że pracownik ma prawo do odpoczynku trwającego co najmniej 11 godzin w ciągu każdej doby oraz do nieprzerwanego odpoczynku trwającego 35 godzin w tygodniu.

Chcesz mieć najważniejsze terminy kadrowo-płacowe zawsze pod ręką ? Pobierz nasz planner na 2024r.


Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych

Jak naliczyć nadgodziny? Czy na nadgodziny otrzyma się wynagrodzenie?

Zgodnie z prawem pracy, wynagrodzenie pracownika za nadgodziny powinno być odpowiednio uregulowane przez pracodawcę. Za normalną pracę każdy otrzymuje stałe, zasadnicze wynagrodzenie. Wynagrodzenie z reguły obejmuje pensję zasadniczą oraz wszelkie dodatki do niego (premie itp.). Zgodnie z art. 1511 ust. 1, za pracę w godzinach nadliczbowych, oprócz normalnego wynagrodzenia, przysługuje dodatek w wysokości:

  • 100% wynagrodzenia – za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w nocy, w niedziele i święta niebędące dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w dniu wolnym od pracy udzielonym pracownikowi w zamian za pracę w niedzielę lub w święto, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy,
  • 50% wynagrodzenia – za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w każdym innym dniu.

Za każdą godzinę dodatkowej pracy, która przekracza standardową tygodniową normę czasu pracy, pracownikowi przysługuje dodatek w wysokości 100% jego regularnego wynagrodzenia. Jednakże, jeśli nadgodziny są przyczyną przekroczenia tej normy, dodatek ten jest ustalany na podstawie wcześniejszych zasad.

Wynagrodzenie za nadgodziny jest wyliczane na podstawie podstawowego wynagrodzenia pracownika, które wynika z jego stanowiska i umowy. Może to być ustalona stawka godzinowa lub miesięczna. Jeśli jednak taka specyfikacja nie została wcześniej określona, podstawą do obliczeń jest 60% standardowego wynagrodzenia.

Jaki jest wymiar czasu pracy w 2024 r. ? Sprawdź i dowiedz się, kiedy możesz przedłużyć swój urlop!

Pracownicy, którzy regularnie pracują poza miejscem pracy, mogą otrzymać zamiast dodatku za nadgodziny, ustaloną stałą opłatę, która odpowiada spodziewanemu czasowi pracy poza normą.


Rekompensata za nadgodziny- czas wolny

Udzielenie czasu wolnego za nadgodziny – czy to możliwe? Kodeks Pracy dopuszcza możliwość udzielenie czasu wolnego za nadgodziny. W zamian za pracę w nadgodzinach pracodawca (na pisemny wniosek pracownika) ma prawo udzielić mu w takim samym wymiarze czas wolny. Natomiast zgodnie z art. 1512 kp. jeśli to pracodawca z własnej inicjatywy będzie chciał udzielić pracownikowi czas wolny, w takim wypadku pracodawca udziela go w wymiarze o połowę wyższym niż liczba przepracowanych godzin nadliczbowych do końca okresu rozliczeniowego.

Chcesz mieć najważniejsze terminy kadrowo-płacowe zawsze pod ręką ? Pobierz nasz planner na 2024r.


Dodatek za godziny nadliczbowe

Ile wyniesie normalne wynagrodzenie za nadgodziny? W jaki sposób ustalić wysokość normalnego wynagrodzenia za 1 godzinę nadliczbową? Zgodnie z Kodeksem Pracy dodatek za nadgodziny przysługuje w wysokości 100% wynagrodzenia w przypadku pracy w nocy, w niedzielę oraz święta (które w większości przypadków są dniami wolnymi) oraz w dniu wolnym od pracy udzielonym pracownikowi (za pracę w święto lub w niedzielę).

W każdy inny dzień za dodatek za jedną godzinę pracy wynosi 50% wynagrodzenia za pracę.

Inaczej mówiąc, pracownik za pracę w godzinach nadliczbowych otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze plus dodatek za nadgodziny za nadgodziny (100% lub 50%).


Jak obliczyć godziny nadliczbowe? Jak obliczyć wynagrodzenie za nadgodziny?

Przykład

Pracownik wykonywał swoją pracę przez 2 po 10 godzin. Były to normalne dni pracy, dlatego pracownikowi należy się 50% dodatku za nadgodziny.

Pracownik powinien otrzymać za 4 dodatkowe godziny pracy normalne wynagrodzenie (125 zł) + dodatek (50% z 125 zł = 62,50 zł), czyli 187,50 zł


Roczny limit pracy w nadgodzinach

Czy prawo pracy przewiduje ograniczenia w nadgodzinach? Jaki jest maksymalny czas nadgodzin pracy w roku? Maksymalny, roczny limit pracy w nadgodzinach wynosi 150 godzin. Oczywiście istnieje możliwość, aby to pracodawca ustalił całkowicie nowy limit w roku kalendarzowym. W skali roku kalendarzowego może to być maksymalnie 416 godzin. Nowy limit pracodawca może zmienić w układzie zbiorowym pracy, regulaminie pracy lub w umowie o pracę, jeśli w firmie nie funkcjonuje układ zbiorowy i regulamin.

Skontaktuj się z ekspertem!

Chcesz uzyskać poradę od naszego eksperta? Skontaktuj się z nami już teraz i otrzymaj fachowe wsparcie! Nasi eksperci są gotowi pomóc Ci rozwiązać Twoje problemy i osiągnąć sukces.

Specjalista ds.kadr i płac