Pozostałe 28 kwietnia 2023

Wakacje kredytowe

Co to są wakacje kredytowe ?

Ustawowe wakacje kredytowe zostały wprowadzone przez rząd w 2022r. Mają pomóc osobom w trudnym czasie, spowodowanym wysoką inflacją i wzrostem stóp procentowych. Ustawa została podpisana przez prezydenta 14.07.2022r. Po 14 dniach weszła w życie. Wnioski o taką pomoc można składać od 29 lipca bieżącego roku. 

wakacje kredytowe

Wakacje kredytowe to nic innego jak odroczenie spłaty rat. Podczas tego rodzaju wakacji na osobie nie ciąży zobowiązanie spłaty raty kredytowej, czy odsetkowej. Niektóre banki zezwalają odroczyć tylko część kapitałową, a odsetki nadal pozostają do zapłaty. To jest tzw. karencja w spłacie. Należy pamiętać, że wakacji kredytowych nie traktuje się jako zaprzestanie spłat na stałe.

Są one tylko i wyłącznie odroczone na inny czas i będzie należało je później zapłacić. Skorzystanie z nich po prostu wydłuża okres spłaty kredytu hipotecznego, bądź zwiększa kolejne raty. Jeżeli kredyt zostanie zaciągnięty na maksymalny czas dostępny w danym banku, wtedy pozostaje tylko możliwość z podwyższenia raty. Kwota odroczonych rat będzie doliczana do kolejnych rat, proporcjonalnie do wszystkich lub przez wybrany okres. Z reguły każdy bank daje możliwość negocjacji odnośnie warunków wakacji kredytowych. 

Ustawowe wakacje kredytowe przyznaje się na nieco innych zasadach niż wakacje kredytowe jako oferta bankowa. Różnica polega na tym, że banki powinny je przyznać kredytobiorcom na podstawie odgórnych przepisów, a nie według indywidualnych decyzji.

Ten rodzaj pomocy rządowej ma pomóc tym osobom, które maja problem ze spłatą drożejących kredytów hipotecznych. Niestety, podmioty które zobowiązały się do spłaty kredytu gotówkowego lub frankowe są wyłączone z tego rodzaju pomocy. Wakacje kredytowe dotyczą jednej umowy, zawartej w polskich złotych. Mają związek z nabyciem nieruchomości, jaka jest przeznaczona na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych. 

Ustawowe wakacje kredytowe mogą dotyczyć jednej umowy zawartej w polskich złotych w celu nabycia nieruchomości przeznaczonej na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. To nawet 8 miesięcy bez spłaty rat kredytowych:

 • po 2 miesiące w trzecim i czwartym kwartale 2022 r.
 • po 1 miesiącu w każdym z czterech kwartałów 2023 r.

Wakacje kredytowe dotyczą zarówno części kapitałowej, jak i odsetkowej kredytu. Terminy na spłatę rat zostaną przedłużone bez żadnych dodatkowych odsetek.


Wakacje kredytowe – jakie warunki należy spełnić 

Ubiegając się o ustawowe wakacje kredytowe należy spełnić ściśle określone warunki:

 1. brak zaległości w spłacie kredytu
 2. terminowe spłaty dotychczasowych rat
 3. nienaganna historia kredytowa
 4. należy mieć spłaconą określoną liczbę rat (np. min 6)

Aby móc skorzystać z takiego odroczenia spłat kredytu należy spełnić 3 zasadnicze warunki. Ustawowe wakacje kieruje się głównie do osób, które mają swoje kredyty w polskich złotówkach. Nie można w żaden sposób odroczyć płatności, jeśli kredyty mieszkaniowe są w walutach obcych. Drugim warunkiem jest cel samego kredytowania. Z tego rodzaju pomocy mogą skorzystać osoby, które  zaciągnęły kredyt hipoteczny na mieszkanie własnościowe. 

Decydując się na ustawowe wakacje kredytowe należy pamiętać o tym, że:

 1. na podstawie przepisów ustawy z wakacji nie mogą skorzystać osoby, które kredyt hipoteczny przeznaczyły na zakup mieszkania pod wynajem
 2. odroczenie spłaty rat kredytu dotyczy tylko i wyłącznie jednego kredytu mieszkaniowego. Jeżeli osoba ma więcej kredytów hipotecznych może odroczyć tylko spłatę jednego
 3. wakacje kredytowe są także przeznaczone dla osób, które wzięły kredyt na budowę domu, czy zakup działki. Oczywiście w tym przypadku jednym z najważniejszych warunków jest cel kredytowania (czyli własne potrzeby mieszkaniowe). 

Trzecim, a zarazem ostatnim warunkiem jest data zaciągnięcia kredytu. Umowa o kredyt powinna być zawarta przed 1 lipca 2022 roku. Jego zakończenie powinno przypadać po upływie co najmniej 6 miesięcy od tej daty. Ustawa nie przewiduje kryterium dochodowego w trakcie ubiegania się o ustawowe wakacje kredytowe. 

Zapisz się do newslettera!


Jak złożyć wniosek do banku o wakacje kredytowe

Wniosek należy złożyć na podstawie wytycznych określonych przez konkretny bank. Każda instytucja ma określone przez siebie warunki, których należy przestrzegać. Należy pamiętać, że niektóre banki mogą udostępnić możliwość wnioskowania o wakacje kredytowe w formie elektronicznej, natomiast inne będą wymagały wniosku pisemnego.

Generalnie, wniosek o wakacje kredytowe można złożyć w formie:

 1. pisemnej
 2. drogą e-mail`ową
 3. lub przez bankowość elektroniczną (pod warunkiem posiadania tej funkcji przez osobę)

Bank w ciągu 21 dni przesyła potwierdzenie o otrzymaniu wniosku oraz informację o wysokości opłat z tytułu umów ubezpieczenia. Zawieszenie spłaty kredytu zaczyna się w momencie doręczenia wniosku o zawieszeniu wykonania umowy. 

Należy pamiętać, że nie każdy potrafi, czy ma możliwość złożyć wniosek internetowo. Aby napisać go klasycznie w formie pisemnej trzeba zawrzeć w nim takie informacje jak:

 • dane wnioskodawcy wraz z danymi dotyczącymi miejsca zamieszkania oraz danymi kontaktowymi
 • dane dotyczące umowy kredytowej (numer i data zawarcia)
 • czas, w jakim kredytobiorca chce korzystać z wakacji kredytowych 
 • podpis kredytobiorcy.

Czy się opłaca skorzystać z wakacji kredytowych

Skorzystanie z wakacji kredytowych jak najbardziej może być opłacalne. Należy zwrócić uwagę, że nie zostały one ograniczone chociażby limitem dochodów gospodarstw domowych. Dlatego może z nich skorzystać każdy, włącznie z najbogatszymi gospodarstwami domowymi. 

Ustawowe wakacje kredytowe są na pewno dużą okazją względem kredytobiorców. Korzystając z zawieszenia spłat kredytu zaoszczędzoną gotówkę można odłożyć np. na czarną godzinę. Wakacje kredytowe to także dobra okazja, żeby rozważyć przesunięcie spłaty kapitału na późniejszy termin. Wtedy mamy więcej czasu na zebranie potrzebnej sumy pieniędzy.

Podsumowując, zawieszenie spłaty kredytu jest pewnego rodzaju ratunkiem. Klienci banku, w którym mają kredyt mogą zawiesić spłatę kredytu hipotecznego, jeśli pojawią się problemy z płynnością finansową. Zawieszenie spłaty na 8 miesięcy na pewno przyczyni się uniknięcia negatywnych konsekwencji, jakie wynikają z zaprzestania spłaty rat. W efekcie nie zostaną wpisani na listę dłużników.

Decydując się na ustawowe wakacje kredytowe należy mieć świadomość, że zawieszenie spłat nie przyczyni się do ich całkowitej likwidacji. Prędzej czy później kredytobiorca będzie zobowiązany to ich uregulowania. Konsekwencją tego jest zwiększenie pozostałych rat kredytu lub wydłużenie okresu ich spłaty. Zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego jest dużo lepszym rozwiązaniem. Niemniej jednak warto dokładnie przeanalizować swoją sytuację finansową. A decyzja o złożeniu wniosku do banku powinna być przemyślana. Wszystkie umowy, tabelki i regulaminy należy dokładnie przeczytać i zapoznać się z ich treścią. 


Wakacje kredytowe – skutki

Czas trwania wakacji kredytowych nie traktuje się jako okres kredytowania. Generalnie, banki zobowiązały się nie wysyłać raportów do BIK wakacji kredytowych jako opóźnienia. Inaczej mówiąc, przerwa przy spłacie rat kredytu nie będzie miała negatywnego wpływu na tak zwaną ocenę punktową BIK. 

Czy wakacje kredytowe będą miały jakikolwiek wpływ na naszą zdolność kredytową w przyszłości? To tak naprawdę zależy od samego banku. To bank podejmuje decyzję o udzielaniu jakiejkolwiek pomocy finansowej (czy w formie kredytu, czy pożyczki). Bierze pod uwagę dane, jakie są w bazie BIK oraz informacji, jakie zostały zawarte na wniosku o udzielenie kredytu. 

Inne wsparcie dla kredytobiorców 

Ustawowe wakacje kredytowe są jednym z narzędzi umożliwiających zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego. Jednak to jeden z kilku sposobów, jakie mają wspierać kredytobiorców. Kolejnymi narzędziami, jakie pomogą uporać się z problemami w sektorze bankowym są:

 1. odroczenia rat kredytu – czyli tak zwane ustawowe wakacje kredytowe dla kredytobiorców
 2. zniesienie od 1.01.2023 r. stawki WIBOR (R) – wprowadzenie nowego wskaźnika, czego konsekwencją będzie obniżenie oprocentowania kredytów
 3. dofinansowanie do kredytu hipotecznego w wysokości 2000 zł na miesiąc – pomoc ta wynika z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Fundusz ten ma udzielać pomocy osobom w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Może być ona spowodowana utratą pracy lub gdy rata kredytu przekroczyła 50% dochodu klienta banku. Tego rodzaju dopłaty są zwrotne. Po określonym czasie należy je zwrócić w systemie ratalnym. Dla osób najuboższych możliwe jest ich umorzenie. 

Skontaktuj się z ekspertem!

Chcesz uzyskać poradę od naszego eksperta? Skontaktuj się z nami już teraz i otrzymaj fachowe wsparcie! Nasi eksperci są gotowi pomóc Ci rozwiązać Twoje problemy i osiągnąć sukces.

Specjalista ds.kadr i płac