Księgowość 29 listopada 2023

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest jedną z najczęściej wybieranych form prawnych w Polsce (zaraz po jednoosobowej działalności gospodarczej). Jak założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością? Jak wyglądają udziały w spółce? Jak prowadzić spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością? Jaki jest przychód spółki i koszty założenia? Na wszelkie wątpliwości odpowiadamy w naszym artykule.

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

SPIS TREŚCI


Czym jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością?

Spółka z o.o jest spółką należącą do spółek kapitałowych. Posiada własną osobowość prawną. Jak sama nazwa wskazuje, to spółka dlatego też to wspólnik odpowiada za zobowiązania do kapitału zakładowego spółki z o . o (który wynosi min. 5000 zł), jaki został określony w umowie. W spółce nie ma obowiązku opłaty składek ZUS. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, w której spółka jest powołana przez 1 osobę.

Spółka z o.o jest zobowiązana prowadzić pełną księgowość. Aby założyć spółkę tradycyjnie należy powołać wspólników i inwestorów. Ważna jest umowa, którą należy spisać i statut spółki z ograniczoną odpowiedzialności, który ustalany jest w formie aktu notarialnego.


Definicja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest jedną z popularniejszych form prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Jak każda spółka prawa handlowego także spółka z o.o. ma swoje zalety i wady.

Zapisz się do newslettera!


Czym jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością? Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością skrót.

Definicja spółki z o.o. znajduje się w art. 151 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z którym spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być utworzona przez 1 albo więcej osób w każdym celu prawnie dopuszczalnym, chyba że ustawa stanowi inaczej. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie może być zawiązana wyłącznie przez inną jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Wspólnicy są zobowiązani jedynie do świadczeń określonych w umowie spółki. Wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki.

Zobacz: Księgowość dla małych firm

Spółka z o.o. jest podmiotem z odrębną osobowością prawną, co oznacza, że sama zaciąga zobowiązania, nabywa prawa, pozywa i może być pozywana. Co ciekawe, działalność gospodarcza wykonywana w formie spółki z o.o. może być działalnością jednoosobową – obecne przepisy pozwalają bowiem, by w skład tej spółki wchodził wyłącznie 1 wspólnik.


Jak założyć spółkę z o.o. ?

Założenie firmy w postaci jakiejkolwiek spółki handlowej to szereg obowiązków, jakie przedsiębiorca jest zobowiązany spełnić. Niezależnie jaki typ spółki wybierze najważniejszy jest dokument, na podstawie którego spółka będzie działać w obrocie. Takim dokumentem jest statut spółki lub umowa spółki z o.o. Wszystko zależy od typu spółki. Należy pamiętać, że akt założycielski powinien przyjąć taką formę, która jest uregulowana w przepisach odnośnie danego typu spółki. Zazwyczaj jest to tradycyjna forma pisemna lub akt notarialny.

Zakładasz lub prowadzisz spółkę?

Generalnie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być zawarta na 2 sposoby:

 • u notariusza
 • przez Internet.

Aby założyć spółkę przez internet warto mieć na uwadze, że jest to dużo szybsza i tańsza alternatywa. Zawarcie umowy spółki z o.o w specjalnym systemie: system S24 jest dużym uproszczeniem dla przedsiębiorców. Powstanie i rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez internet powoduje, że większość procesów odbywa się automatycznie. Nie ma potrzeby chociażby jechać do sądu. Ten sposób zakładania spółki z o. o odnosi się nie tylko do prostych spółek, nie wymagających wprowadzania do aktu notarialnego niestandardowych przepisów. W takim przypadku mamy gotowy wzorzec, w którym jakakolwiek zmiana jest już niemożliwa.

Jednakże rejestracja spółki przez portal ma pewne ograniczenia – przede wszystkim brak możliwości istotnej ingerencji w treść umowy oraz wniesienie kapitału zakładowego wyłącznie w gotówce.


Powstanie i rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Utworzenie spółki z o.o. to proces składający się z kilku czynności. Rozpoczyna się zazwyczaj od zawarcia umowy spółki z o.o, kończąc na jej wpisie do rejestru przedsiębiorców KRS.

Powstanie spółki wymaga następujących czynności:

1) zawarcia umowy spółki

2) wspólnicy powinni wnieść wkłady do spółki na pokrycie całego kapitału zakładowego

3) powołania zarządu spółki

4) ustanowienia rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej, jeżeli wymaga tego ustawa lub umowa spółki

5) wpisu do rejestru.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może zostać założona w Polsce przez jedną osobę lub przez wiele osób. Może to zatem być spółka jednoosobowa lub wieloosobowa.


Co i gdzie załatwić, aby z sukcesem zacząć działać jako spółka z o.o.?

 1. Podpisanie umowy.
 2. Wniesienie wkładów do spółki przez wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
 3. Na złożenie wniosku o wpis do rejestru spółka ma 7 dni. Jeśli termin nie będzie dotrzymany w terminie, spółka będzie rozwiązania.
 4. W ciągu 14 dni od dnia zawarcia spółki, przedsiębiorcy są zobowiązani zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) i złożyć w urzędzie skarbowym deklarację PCC-3.
 5. Spółka ma 21 dni od zawarcia umowy na złożenie zgłoszenia NIP-8.
 6. Jeżeli spółka chce być płatnikiem VAT, to musi zarejestrować się jako podatnik przed dniem zawarcia pierwszej transakcji.

Aktualnie nie ma potrzeby składania oddzielnie wniosków o nadanie numeru NIP i REGON. Wszystko odbywa się automatycznie przy rejestracji spółki w KRS.


Jakie dokumenty są potrzebne do rejestracji spółki z o.o. w Polsce ?

Regulacje prawne dotyczące spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jasno wskazują, jakie dokumenty należy mieć by utworzyć spółkę. Dokumentem, który jest w tym celu niezbędny to umowa spółki z o.o. Po rejestracji spółki z o.o. niezbędne jest:

 1. Oświadczenie o pokryciu kapitału początkowego (podpisane przez wszystkich wspólników), które złożysz do sądu rejestrowego w ciągu 7 dni od rejestracji.
 2. Deklaracja PCC-3 (podpisana przez zarząd spółki) – do złożenia w urzędzie skarbowym w terminie 14 dni.
 3. Zgłoszenie NIP-8 w urzędzie skarbowym w terminie 21 dni.
 4. Formularz VAT-R do urzędu skarbowego.

Organy spółki z o.o.

Na podstawie kodeksu spółek handlowych, na organy spółki z o.o. składają sie:

 • zarząd spółki (jednoosobowy lub wieloosobowy)
 • wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 • rada nadzorcza lub komisja rewizyjna.

Chcesz mieć najważniejsze terminy kadrowo-płacowe zawsze pod ręką ? Pobierz nasz planner na 2024r.

Zarząd spółki z o.o. składa się z jednego lub większej liczby członków, którzy powoływani są uchwałą wspólników (chyba że umowa spółki ustanawia inny sposób powołania zarządu), spośród wspólników lub osób niebędących wspólnikami. Zarząd jest organem, który reprezentuje spółkę i prowadzi jej sprawy. Prawo członka zarządu do prowadzenia spraw spółki i jej reprezentowania dotyczy wszystkich czynności sądowych i pozasądowych spółki (prawa tego nie można ograniczyć ze skutkiem prawnym wobec osób trzecich).

Czytaj: Pasek wynagrodzeń – czy pracownik powinien go otrzymywać?


Jakie są koszty prowadzenia spółki z o.o.?

Spółka z o.o. nie generuje stałych kosztów jej prowadzenia. Jedynym obowiązkiem jest złożenie sprawozdania finansowego w Sądzie Rejestrowym raz do roku. Koszt takiej operacji to obecnie 140 zł, choć są prowadzone prace nad zniesieniem i tej uciążliwej opłaty. Oprócz kosztów złożenia sprawozdania finansowego spółka ponosi także koszty księgowości. Nie zawsze księgowość w spółce z o.o. jest prowadzona przez księgowego. Jednak mimo to warto wiedzieć, że samodzielne prowadzenie spraw księgowości może być nieco utrudnione. Dlatego do kosztów stałych funkcjonowania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zalicza się koszt usług księgowych, najczęściej zależny od liczby księgowanych dokumentów.

Przeczytaj koniecznie: Rodzaje spółek w Polsce


Jakie są najważniejsze cechy spółki z o.o.?

Jakie są najważniejsze cechy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?

Podsumujmy:

 • spółka posiada osobowość prawną (ponieważ to kapitałowa spółka handlowa)
 • spółka ma prawo we własnym imieniu rozporządzać swoimi prawami, oraz zaciągać zobowiązania
 • odpowiedzialność w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością odpowiada się całym swoim majątkiem
 • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może posiadać inwestorów oraz wspólników
 • założycielem spółki może być podmiot prawny lub osoba fizyczna (nie ma znaczenia obywatelstwo oraz jakie jest miejsce siedziby)
 • w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością można zabezpieczyć majątek prawny, ograniczając ryzyko do wkładu własnego
 • kapitał zakładowy spółki z o.o. wynosi minimum 5 tys. zł, który może mieć formę pieniężną lub nie
 • wpis spółki do rejestru KRS-u
 • umowa spółki z o.o. jest spisywana w formie aktu notarialnego.

Skontaktuj się z ekspertem!

Chcesz uzyskać poradę od naszego eksperta? Skontaktuj się z nami już teraz i otrzymaj fachowe wsparcie! Nasi eksperci są gotowi pomóc Ci rozwiązać Twoje problemy i osiągnąć sukces.

Dyrektor Finansowa