Podatki 11 stycznia 2024

Rozliczenie PIT

PIT to podatek dochodowy od osób fizycznych. To  jedno z najważniejszych zobowiązań, które musi uregulować każdy, kto osiąga dochody. Aby rozliczyć się z Urzędem Skarbowym należy złożyć zeznanie podatkowe. Co to za druk? Do kiedy rozliczyć PIT 2022/2023? Terminy podatkowe zależą od deklaracji, którą składamy. Co się stanie, jeśli nie złożymy podatku PIT w terminie? Na te pytania znajdziesz odpowiedzi w poniższym artykule.

SPIS TREŚCI

rozliczenie pit

Rozliczenie PITU – na czym polega

Rozliczenie PIT polega na obliczeniu rocznego podatku od uzyskanych w ubiegłym roku dochodów osobistych. Dochody te mogą pochodzić z:

 • pracy
 • emerytury lub renty
 • umowy o dzieło/zlecenie
 • działalności osobistej
 • odpłatnego zbycia papierów wartościowych. 

W zależności od zapłaconego podatku może wyjść nam nadpłata podatku lub jego niedopłata. Nadpłata polega na tym, że Urząd Skarbowy powinien nam zwrócić to co zostało przez nas zapłacone nadmiarowo. Natomiast niedopłata podatku to dopłata brakującej części podatku do Urzędu Skarbowego. 


Do kiedy pracodawca musi dostarczyć PIT za 2023 rok?

Pracodawca jest płatnikiem naszego podatku dochodowego. Oblicza oraz odprowadza na konto właściwego organu podatkowego podatek należny od naszego wynagrodzenia. Pracodawca jest zobowiązany przekazać nam PIT-11. To deklaracja, gdzie znajdziemy informację o dochodach jakie uzyskaliśmy w danym roku i zaliczkach na poczet podatku dochodowego przekazanego do Urzędu Skarbowego. 


Do kiedy powinniśmy otrzymać PIT od naszego pracodawcy?

 • PIT-11  dla pracownika – do końca lutego
 • PIT-11 do urzędu skarbowego – do 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym.

Jeśli ostatni dzień terminu przypada na weekend, lub inny dzień ustawowo wolny od pracy, to za ostatni dzień uważa się kolejny dzień roboczy.


Do kiedy rozliczyć PIT ?

Terminy składania deklaracji podatkowych są różne. Wszystko zależy od poszczególnych formularzy. Na początku, podatnik powinien ustalić, jaki druk będzie rozliczał. Następnie warto spawdzić, do kiedy jest zobowiązany wysłać rozliczenie PIT do urzędu skarbowego. 

Najpopularniejszym rozliczeniem PIT jest PIT-37. To deklaracja właściwa dla takich osób jak:

 • pracowników
 • zleceniobiorców
 • osób pobierających świadczenie przedemerytalne, emerytalne lub rentowe
 • osób otrzymujących stypendia.

Ostateczny termin złożenia PIT-37 w 2024 roku to 30 kwietnia.


Rozliczenie PITu – terminy

Przy rocznych rozliczeniach należy pamiętać, by trzymać się narzuconych terminów. Poniżej przedstawiamy listę terminów, w których należy złożyć poszczególne deklaracje:

 • złożenie PIT-28, PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38 oraz PIT-39  –  czas do 30 kwietnia, a gdy 30 kwietnia wypada w dzień wolny od pracy, to do pierwszego dnia roboczego następującego po 30 kwietnia
 • zapłata podatku wynikająca z PIT-28 – termin zapłaty podatku jest taki sam, jak termin złożenia PIT. A zatem na zapłatę podatku mamy czas do 2 maja 2023
 • zapłata podatku wynikająca z pozostałych PIT-ów – termin zapłaty podatku jest taki sam, jak termin złożenia PIT. A zatem na zapłatę podatku mamy czas do końca kwietnia.

Rozliczenie PIT – jak to zrobić?

Aby rozliczyć PIT-y, podatnik ma do dyspozycji kilka rozwiązań. Można to zrobić tradycyjnie lub z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Naszą deklarację można złożyć:

 • przez doręczenie rozliczenia bezpośrednio do Urzędu Skarbowego
 • listem poleconym (pocztą)
 • drogą elektroniczną 
 • innymi sposobami (urząd konsularny w przypadku osób przebywających za granicą lub przez zakład karny, areszt śledczy w przypadku osób tymczasowo aresztowanych lub w dowództwie jednostki w przypadku żołnierzy).

Zwrot podatku – ile należy czekać na rozliczenie PIT

Urząd Skarbowy na zwrot podatku ma maksymalnie 90 dni od momentu złożenia deklaracji. Jeśli deklaracje zostały złożone elektronicznie po 15 lutego 2024 r. termin ten wynosi 45 dni.

Generalnie im szybciej złożymy deklarację, tym szybciej otrzymamy zwrot. W przypadku, gdy nie ma błędów w naszej deklaracji, czas ten może się skrócić. Warto jednak być cierpliwym i poczekać na decyzję fiskusa. Urząd Skarbowy musi dokładnie sprawdzić deklaracje i upewnić się, że zostały one poprawnie wypełnione.
Jeśli nadal nie ma informacji o zwrocie, po upływie terminu 90 dni, warto skontaktować się z Urzędem Skarbowym lub odpowiednią instytucją podatkową, aby ustalić status rozliczenia PIT.


Rozliczenie PIT po terminie

Może zdarzyć się sytuacja, że zapomnimy złożyć deklarację w terminie. Niestety, ale należy pamiętać, że nie złożenie deklaracji podatkowej jest karalne. Aby uniknąć odpowiedzialności katnej skarbowej, należy zastosować właściwe środki, które służą zaniechania ukarania.

Co zatem pomoże nam uchronić od kary?

 1. W pierwszej kolejności złóż wyjaśnienia i rozlicz jak najszybciej PIT
 2.  Złóż czynny żal (powiadom urząd o popełnieniu czynu).

Pamiętaj! Złożenie czynnego żalu nie sprawi, że unikniemy kary za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe.

Podatnicy, którzy nie złożyli PIT-u powinni liczyć się z odpowiedzialnością karną skarbową. Wysokość kary zależy od wysokości naszego podatku. 

Przeczytaj też: Czynny żal – kto może go złożyć?

Skontaktuj się z ekspertem!

Chcesz uzyskać poradę od naszego eksperta? Skontaktuj się z nami już teraz i otrzymaj fachowe wsparcie! Nasi eksperci są gotowi pomóc Ci rozwiązać Twoje problemy i osiągnąć sukces.

Specjalista ds.kadr i płac