Prawo Pracy 25 kwietnia 2023

Przerwa w pracy dla pracowników

Na podstawie przepisów prawa (a w szczególności kodeksu pracy) każdej osoba pracującej przysługuje przerwa w pracy. Oczywiście przy zachowaniu prawa do wynagrodzenia. Kodeks pracy wyróżnia kilka rodzajów takich przerw. Jakie to są przerwy? Komu przysługują? Czy przerwa jest wliczana do czasu pracy?

SPIS TREŚCI

przerwa w pracy

Ile trwa przerwa w pracy

Zatrudnionemu na pełny etat (oraz w nieprzerywanym lub równoznacznym systemie czasu pracy) przysługuje 15 minut przerwy. Jest ona wliczana do czasu pracy wtedy, kiedy dobowy wymiar czasu pracy wynosi minimum 6 godzin. Przepis ten obejmuje też pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu. Wtedy osoba ta powinna przepracować właściwą liczbę godzin w czasie doby.


Pracownik młodociany, a przerwa w pracy

Młodociany zatrudniony w danej organizacji ma prawo skorzystać z 30 minut przerwy, pod warunkiem, że wymiar czasu pracy jest powyżej 4,5 godzin. Inaczej sytuacja wygląda, kiedy mamy związek z mikroklimatem gorącym (do 26˚C). Wtedy przysługuje mu max. 3- godzinny czas pracy. W tym przypadku po każdych 50 minutach pracy należy się pracownikowi 10 minut przerwy..


Ile przerwy w pracy ma osoba niepełnosprawna

Osobom niepełnosprawnym przysługuje dodatkowa przerwa w pracy. To 15 minut przerwy wliczana do czasy pracy. Jest przeznaczona na wypoczynek lub gimnastykę usprawniającą.


Przerwa na lunch, czyli przerwa obiadowa

Firma zatrudniająca pracowników może wprowadzić nieodpłatną przerwę w wymiarze czasu pracy nie nieprzekraczającym 60 minut (tzw. przerwa lunchowa), jednak nie jest wliczana do czasu pracy. Na podstawie art. 141 kodeksy pracy pracodawca może wprowadzić jedną przerwę w pracy, której nie wlicza się do czasu pracy. Jest ona wprowadzona w układzie zbiorowym pracy, czy regulaminie pracy.   Pracodawca jednak ma prawo zastosować inne, korzystniejsze regulacje dla pracownika. To znaczy może wliczyć taką przerwę do czasu pracy zatrudnionego. Pamiętajmy, że tak długa przerwa powinna być uregulowana formalnie. Inaczej mówiąc  pracodawca musi wyrazić w tym zakresie swoją wolę na piśmie – w zawartej umowie o pracę, regulaminie pracy lub układzie zbiorowym pracy. Niedopuszczalne jest ustne pozwolenie przełożonego na wykorzystywanie godzinnej przerwy na spożycie posiłku.


Ile przerwy w pracy przy komputerze

Innym rodzajem przerwy w pracy jest przerwa dla osób pracujących przy komputerze. Należy się ona pracownikom po każdej godzinie. Wynosi 5 minut. Przysługuje ona pracownikom co godzinę, jeżeli czas pracy przed monitorem wynosi przynajmniej 4 godziny dziennie. Należy jednak pamiętać, że jest to przerwa w pracy przy komputerze (monitorze ekranowym). Istnieją wyjątki od jej stosowania. Taka sytuacja może być wtedy, gdy pracodawca zapewni  łączenie pracy przy komputerze z innymi pracami nieobciążającymi wzroku.


Przerwa w pracy na karmienie

Kobieta, która niedawno urodziła i karmi dziecko ma prawo do dodatkowej przerwy w pracy. W przypadku czasu pracy w wymiarze 4-6 godzin kobietom karmiącym dziecko przysługuje jedna przerwa 30-minutowa (lub odpowiednio 45-minut przy więcej niż jednym dziecku). Z kolei w przypadku czasu pracy powyżej 6 godzin kobietom karmiącym dziecko przysługują dwie przerwy po 30-minut (lub odpowiednio 45-minut przy więcej niż jednym dziecku). Natomiast jeśli czas pracy trwa mniej niż 4 godziny, kobietom karmiącym dziecko nie przysługuje przerwa.


Przerwa w pracy jest bardzo istotnym elementem dla każdego pracownika w firmie. Niemalże każdy pracodawca ma obowiązek zapewnić przerwy dla zatrudnionych osób. Kodeks pracy narzuca taki obowiązek przedsiębiorcom. Należy pamiętać, że przerwy też powinny być wliczane do czasu pracy.  Przerwa śniadaniowa, czy przerwa obiadowa zgodnie z obowiązującymi przepisami to istotny element dla każdego pracownika. Nie tylko w kwestii zdrowotnej. To bardzo ważny przepis Kodeksu Pracy.  Na podstawie tego dokumentu wyróżnia się kilka rodzajów przerw przysługujących pracownikom. Można je także pogrupować pod kątem wielu czynników stanowiących o charakterze wykonywanej pracy.

Zapisz się do newslettera!

Zgodnie z przepisami kodeksu pracy pracodawca ma obowiązek tak zorganizować pracę, by zmniejszyć jej uciążliwość. Zwłaszcza gdy przy monotonnej pracy. Wtedy może skrócić czas pracy poniżej podstawowej normy czasu pracy. Zachodzi to poprzez skrócenie dobowego wymiaru czasu pracy (w przypadku uciążliwości lub szkodliwości) lub poprzez wprowadzenie dodatkowych przerw wliczanych do czasu pracy (w przypadku monotonii, uciążliwości lub szkodliwości).

Więcej informacji z zakresu prawa pracy znajdziesz TUTAJ