Pozostałe 29 stycznia 2024

Mały ZUS plus

Obowiązek płacenia składek na ubezpieczenia społeczne jest jednym z najważniejszych obciążeń każdego przedsiębiorcy. Część z nich może skorzystać jednak z atrakcyjnych warunków, które oferuje mały ZUS plus. Mały ZUS plus jest skierowany do osób prowadzących działalność gospodarczą, którym udało się osiągnąć roczny przychód wynoszący do 120 tysięcy złotych. Wraz ze wzrostem przychodu niezbędna będzie wpłata odpowiednio większej opłaty składkowej. Przy tego typu ubezpieczeniu możesz liczyć na niższe składki i dodatkowe ulgi.

SPIS TREŚCI

mały zus plus

Mały ZUS plus – czym jest ?

Od 1 lutego 2020 r. obowiązują nowe zasady korzystania z „małego ZUS plus”, czyli z „małej działalności gospodarczej plus”. To rozwiązanie dla najmniejszych firm, z przychodem poniżej 120 tys. złotych (w 2019 r.). Oznacza to, że z Małego ZUS-u będzie mogło skorzystać więcej przedsiębiorców. Mały ZUS plus umożliwi opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne od podstawy wymiaru, której wysokość będzie zależeć od dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej.


Jakie należy spełnić warunki?

Aby móc skorzystać z „małej działalności plus”:

  • należy prowadzić działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG lub innych przepisów szczególnych,
  • przychód z tytułu działalności gospodarczej uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym nie może przekroczyć kwoty 120 000 zł.

Kto może z tego skorzystać?

Z małego ZUS plus nie mogą jednak skorzystać wszyscy przedsiębiorcy. Jest to opcja zarezerwowana dla osób, które:

  • w poprzednim roku kalendarzowym prowadziły pozarolniczą działalność gospodarczą przez co najmniej 60 dni,
  • osiągnęły przychód z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej nie wyższy od 120 tysięcy złotych,
  • podstawa wymiaru składek mieści się w przedziale pomiędzy 30% wynagrodzenia minimalnego a 60% średniej prognozowanej pensji.

Ustalenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne

Ustalenia podstawy wymiaru składek można dokonać w 3 krokach. Poniżej skrócona instrukcja.

  1. Ustal przeciętny miesięczny dochód z działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym.
  2. Pomnóż przeciętny miesięczny dochód z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym, przez współczynnik 0,5.
  3. Porównaj otrzymany wynik do kwoty 30% minimalnego wynagrodzenia i 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Podstawa wymiaru składek nie może być bowiem niższa niż 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku i nie może przekraczać kwoty 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego ustalonej na dany rok.

Czy można zrezygnować z małego ZUS plus?

Będziesz mógł zrezygnować z uprawnienia do ustalania podstawy wymiaru składek w zależności od wysokości dochodu, tj. do korzystania z „małej działalności plus”. Zrezygnować można w każdym czasie. Brak zgłoszenia w terminie też jest uznawane za rezygnację z „małego ZUS plus”.

Zmiany od 1 lutego 2020

Zmiany, które weszły w życie od 1 lutego 2020r. nie dotyczą podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne. Składki będą opłacane od zadeklarowanej kwoty nie niższej niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku. Przedsiębiorcy przystępujący do programu będą płacić składkę zdrowotną w pełnej wysokości za każdy miesiąc ubezpieczenia, nawet jeśli w danym miesiącu pobrałeś zasiłek.

Termin zgłoszenia

Przedsiębiorcy zgłoszeni w 2021 roku do dużego ZUS-u mogą dokonać przerejestrowania na ulgę mały ZUS plus maksymalnie do 31 stycznia 2022 roku.

Natomiast gdy przedsiębiorca spełni warunki do przystąpienia do tej ulgi w trakcie roku (np. po zakończeniu okresu preferencji), może dokonać przerejestrowania na kod 05 90/05 92 w ciągu 7 dni od momentu zmiany obowiązku ubezpieczeniowego.

Czytaj też: Rozliczenie PIT 2023


Prowadzisz firmę? Jeśli masz jakieś pytania, lub chciałbyś dowiedzieć się szczegółów możesz skorzystać z naszej oferty. Skontaktuj się z nami, by dowiedzieć się jak wygląda to w praktyce.