Księgowość 28 kwietnia 2023

Księgowa – jakie ma obowiązki i ile zarabia w Polsce?

Praca w dziale finansowym kojarzy się głównie z prowadzeniem ksiąg rachunkowych w przedsiębiorstwie. W księgach tych zapisuje się wszelkie operacje finansowe firmy. Księgowa to jeden z zawodów ze starszej profesji, jednakże mimo upływu czasu jest on tak samo ważny. W każdym przedsiębiorstwie funkcja ta jest bardzo ważna i zarazem odpowiedzialna. Uznaje się, że dział finansowy stanowi podstawę każdej firmy. 

SPIS TREŚCI

ile zarabia księgowa

Co robi księgowa?

Podstawowym obowiązkiem osoby na stanowisku księgowa w tym zawodzie jest prowadzenie rachunkowości. Do zakresu jej zadań należą takie czynności jak: prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, przechowywanie faktur firmy, wprowadzanie danych do systemu, obliczanie podatków, ewidencjonowanie, przygotowywanie deklaracji oraz dotrzymywanie wszelkim terminów płatności w ZUS-ie, czy US-ie przez firmę. Ponadto zawód księgowego pomaga również przedsiębiorcom w założeniu i rejestracji firmy oraz wypełnieniu wszelkich formularzy. 

Księgowa jest to dosyć wymagający zawód. Osoby na tym stanowisku powinny znać przepisy prawa i być nastawione na ciągłą naukę, z racji stale pojawiających się nowelizacji ustaw i wprowadzanych zmian.  W Polsce zawód ten ma bardzo dużo obowiązków. Przede wszystkim księgowa jest odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz rozliczanie podatków. Co więcej, musi on także dbać o to, by wszelkie usługi księgowe były prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami.


Certyfikacja zawodu księgowego 

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce wyróżnia 4 stopnie kwalifikacji zawodowych:

 • I stopień –  Księgowy (obejmuje podstawowe zagadnienia z podstaw rachunkowości finansowej z elementami etyki zawodowej)
 • II stopień – Specjalista ds. rachunkowość (uwzględnia nie tylko rachunkowość finansową, ale również zagadnienia etyki zawodowej, prawa podatkowego, prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz prawa gospodarczego)
 • III stopień – Główny księgowy (to już zaawansowana rachunkowość finansowa. Zawiera elementy etyki zawodowej i technologii IT w oparciu o UoR, KSR, MSR oraz prawo podatkowe. Ponadto na tym etapie kursanci poznają rachunki kosztów, elementy z rachunkowości zarządczej i zarządzania finansami. Stopień ten obejmuje nie tylko same sprawozdania finansowe, lecz również ich analizę. Kursanci (jak na poprzednich stopniach) poznają prawo podatkowe z uwzględnieniem orzecznictwa i interpretacji oraz zagadnienia prawa gospodarczego. 
 • IV stopień – Dyplomowany księgowy (Czwarty stopień to możliwość uzyskania stopnia specjalisty finansowego. Ostatnia część kursu obejmuje zaawansowaną sprawozdawczość finansową, elementy etyki zawodowej, technologię IT, zagadnienia zarządzania finansami, rachunkowość zarządczą i zagadnienia rozliczeń podatkowych). 

Ile zarabia księgowa?

Pojęcie wynagrodzenia w tym zawodzie jest bardzo szerokie. Ciężko jest jednoznacznie oszacować, jakie są konkretne zarobki w tym zawodzie. Wynika to głównie z faktu, że praca w tej kategorii zawodowej przybiera różne formy. Zarobek w dużej mierze zależy od stopnia kwalifikacji, doświadczenia oraz wielkości samej firmy. Specjalista w tym zakresie może być zatrudniony w firmie jednoosobowej, w korporacji międzynarodowej, firmie średniej wielkości lub w biurze rachunkowym. W tym ostatnim przypadku stawki mogą się różnić ze względu na to, czy pracownik jest zatrudniony na etacie, czy też prowadzi działalność gospodarczą.

Warto tutaj poruszyć także kwestię podatków i innych opłat, które mogą mieć wpływ na całkowity dochód.

W sektorze prywatnym wynagrodzenie jest dość zróżnicowane. Im większe i dobrze prosperujące jest przedsiębiorstwo, tym zarobki są wyższe. Z kolei w budżetówce zarobki na tym stanowisku wahają się w granicach 8080 zł – 11 tys. zł. Podobnie sytuacja wygląda w dużych miastach. Nieco inaczej sytuacja wygląda w przypadku starszego księgowego, gdzie otrzymuje on średnio około 7 tys. zł, a główny księgowy może zarobić nawet do 12 tys. zł. W wielu dużych firmach osoby na tym stanowisku mogą liczyć także na pensje przekraczające nawet 20 000 zł brutto. Najmniej w tym zawodzeie zarabia młodszy księgowy. Z racji najniższego stanowiska, a co z tym się wiąże – małego doświadczenia jego zarobki wahają się w granicach 3,5 tys. brutto.

Analizując poszczególne szczeble zawodu można zauważyć duży przekrój w wynagrodzeniach. Trzeba również zaznaczyć, że średnie zarobki w tym zawodzie są wypadkową stawek na rynku pracy oraz doświadczenia poszczególnych pracowników. Do tego dochodzą jeszcze dodatki, takie jak premia uznaniowa czy świadczenia socjalne. Należy pamiętać, że księgowi mogą pracować w różnych firmach, co automatycznie zwiększa ich wynagrodzenie.

Podsumowując pośród czynników, które mają znaczący wpływ na zarobki specjalisty finansowego wymienia się: 

 • wielkość firmy
 • zakres zadań do wykonania
 • wielkość miasta 
księgowa zarobki

Źródło: www.pit.pl

Zawód “księgowa” – jakie studia

Aby móc wykonywać pracę w dziale rachunkowym potrzebne jest do tego właściwe wykształcenie (średnie lub wyższe o profilu ekonomicznym). Pod uwagę bierze się również doświadczenie. Im jest ono większe, tym osoba aplikująca na to stanowisko może liczyć na większe wynagrodzenie. Wykształcenie niezbędne do wykonywania pracy w księgowości można zdobyć wybierając ścieżkę edukacyjną na studiach finansowych lub związanych z rachunkami. W tym celu najczęściej wybiera się studia: finansowe i rachunkowość.

Wykształcenie na tym kierunku pozwala lepiej przygotować się do pracy w tej specjalizacji. Należy pamiętać, że nie wszędzie jest wymagane ukończenie studiów wyższych o profilu ekonomicznym. Zdarza się, że na takim stanowisku pozytywnie rozpatrzone są także kierunki ścisłe związane z matematyką, ekonomią, bankowością, czy zarządzaniem.


Praca w księgowości wymaga ciągłej nauki i doskonalenia umiejętności. Pomagają w tym specjalnie realizowane kursy. Organizowane przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Kieruje się je do osób zaczynających pracę w tym zawodzie (niekiedy już pracujących). Ich zadaniem jest to dobre przygotowanie do pracy, czy podniesienie kwalifikacji zawodowych. Częścią takich kursów jest nauka programów rozliczeniowych ( InsERT, Symfonia, Optima WAPRO ERP), co na pewno warto dodać do swojego CV.

Warto pamiętać, że w tej pracy liczą się odbyte kursy (potwierdzone certyfikatem) i różnego rodzaju szkolenia branżowe, które pozwolą poszerzyć wiedzę. Istotne jest także uczestnictwo w różnego rodzaju sympozjach, lub konferencjach związanych z zagadnieniami księgowości, czy prawa pracy.


Jakie umiejętności powinien posiadać księgowy?

Decydując się na pracę w tym zawodzie, należy pamiętać, że jest to praca odpowiedzialna, jak i zarazem żmudna. Dział rachunkowy odpowiada za wszystkie procesy finansowe, oraz za błędy jakie powstają w tym zakresie. Osoba, która wykonuje ten zawód powinna posiadać następujące cechy:

 • być zorganizowana (najważniejszą kwestią jest dotrzymywanie terminów rozliczeń i sprawne prowadzenie dokumentacji)
 • uczciwa
 • odporna na stres (księgowi działają pod presją czasu, wykonując kilka zadań w tym samym czasie)
 • komunikatywna (jasne i precyzyjne wypowiadanie się w kontaktach z urzędami i klientami).

Pracownicy powyższego działu powinni wykazywać się także wysoką kulturą osobistą. Bardzo często ich praca to praca zespołowa. Nieunikniony jest kontakt z różnymi urzędami, czyli klientami. Do obowiązków księgowego należy także cała obserwacja aktualnej sytuacji polityczno-prawnej przedsiębiorstwa. Księgowa powinna rozpoznawać i znać aktualne przepisy, czy regulacje by móc we właściwym momencie na nie zareagować. Zawód ten wiąże się z ciągłym i systematycznym rozwijaniem umiejętności oraz wiedzy związanej z rachunkowością.


Księgowa w biurze rachunkowym

Praca w biurze rachunkowym wymaga od specjalisty dużej wiedzy branżowej. Zanim wybierzemy osobę, której powierzymy finanse przedsiębiorstwa, czy finanse osób prywatnych należy zwrócić uwagę na kilka kryteriów. Wśród nich szczególnie ważne jest doświadczenie zawodowe oraz posiadana wiedza. Dlatego mamy do wyboru znaleźć niezależną księgową, bądź taką, która jest już zatrudniona w biurze rachunkowym. W takim przypadku możemy uzyskać w ofercie również inne usługi, niż te związane stricte z rachunkami. Wybór specjalisty, która pomoże nam prowadzić firmę i dbać o jej interesy nie należy do najłatwiejszych. Na rynku można znaleźć wiele osób, które umożliwiają skorzystanie z podobnych działań. Dlatego warto zdecydować się na profesjonalne biuro rachunkowe, w którym zatrudnieni są eksperci na wysokim poziomie.

Zakres obowiązków osoby, zajmującej się finansami i rachunkowością jest zależny od danego biura rachunkowego. Podstawową rzeczą, o jaką powinna troszczyć się osoba pracująca na stanowisku księgowego, jest dbanie o rachunki i finanse klientów biura rachunkowego. Do najważniejszych zadań z tym związanych zalicza się rozliczanie finansowe oraz podatkowe względem:

 • Urzędu Skarbowego,
 • Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
 • dostawców,
 • kontrahentów,
 • klientów.

Przedsiębiorstwo, decydując się na współpracę z pracownikiem finansowym biura rachunkowego na pewno w dużym stopniu zyskuje profesjonalne prowadzenie ewidencji księgowej. Obejmuje to głównie czynności, takie jak wypełnianie tak zwanej Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów, prowadzenie ksiąg rachunkowych, czy ewidencji przychodów.

Skontaktuj się z ekspertem!

Chcesz uzyskać poradę od naszego eksperta? Skontaktuj się z nami już teraz i otrzymaj fachowe wsparcie! Nasi eksperci są gotowi pomóc Ci rozwiązać Twoje problemy i osiągnąć sukces.

Specjalista ds.kadr i płac