Księgowość 5 maja 2023

Pełna i uproszczona księgowość

SPIS TREŚCI

pełna księgowość

Usługi księgowe – co to jest

Usługi księgowe są jednym z podstawowych części, jakie wchodzą w zakres rachunkowości. Polegają na zarejestrowaniu za pomocą dokumentów zdarzeń gospodarczych wpływających na majątek podmiotu. Biorąc pod uwagę rodzaj działalności możemy wyróżnić księgowość pełną i uproszczoną. Księgowość uproszczona to przede wszystkim ryczałt lub księga przychodów i rozchodów. Księgowość pełna w działalności gospodarczej to wszystkie księgi rachunkowe. Małe firmy zazwyczaj rozliczają się ryczałtem. Dlatego nie muszą prowadzić żadnych rachunków. Dla takich przedsiębiorców właściwe są rozliczenia księgą przychodów i rozchodów. Forma ta jest stosowana do rozliczeń dla jednoosobowych działalności oraz firm z małymi obrotami. Największe firmy mające skomplikowane rozliczenia prowadzą księgi handlowe. 


Czym jest pełna księgowość?

Pełna księgowość jest najbardziej rozbudowaną i skomplikowaną formą rozliczenia w działalności gospodarczej. Każda operacja powinna być odpowiednio zewidencjonowana. Skierowana jest do dużych, dochodowych przedsiębiorstw, które obracają wyższymi kwotami, niż firmy jednoosobowe. Ma to na celu pokazać obraz sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Jest niezbędna do sprawowania kontroli nad praworządnością firm.

Zapisz się do newslettera!


Kiedy pełna księgowość

Pełną księgowość stosuje się :

 • w przypadku spółek handlowych
 • w sytuacji, kiedy jednostka działa na zasadzie prawa bankowego, przepisów o obrocie papierami wartościowymi, przepisów o funduszach inwestycyjnych, przepisów o działalności ubezpieczeniowej, przepisów o spółdzielczych kasach oszczędnościowo – kredytowych,
 • w przypadku samorządów (gmin, powiatów, województwa)
 • w przypadku jednostek i zakładów budżetowych, 
 • odnośnie osób zagranicznych, oddziałów, przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych,
 • w przypadku jednostek, które działają na podstawie subwencji i dotacji. 

Jest do niej zobligowana każda działalność gospodarcza, będąca spółką akcyjną, z o.o. czy komandytowo – akcyjną. To księgowość, która wymaga bardzo precyzyjnego rozliczenia wszystkich podejmowanych transakcji finansowych. Jest stosowana obligatoryjnie względem przedsiębiorstwa mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Przedsiębiorstwa mające siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które prowadziłyby na terytorium Polski działalność gospodarczą, mogą być objęte pełną księgowością na podstawie art. 14 ustawy o rachunkowości.

Jej wadą jest to, że generuje dodatkowe koszty.  Firmy decydują się na zatrudnienie księgowego. Niekiedy wiąże się to ze skorzystaniem z usług biura rachunkowego. Wszystkie rozliczenia muszą być przeprowadzone bardzo dokładnie. Pozwala to na przygotowanie zestawienia zysków i strat. To podstawa podejmowania wielu decyzji finansowych i planowania inwestycji. W ramach pełnej księgowości dokładnie ewidencjonuje się majątek firmy i to w jaki sposób jest on finansowany.

Prowadzenie pełnej księgowości oznacza dla przedsiębiorcy większą ilość obowiązków. Poza prowadzeniem ksiąg rachunkowych spółek zgodnie z ustawą o rachunkowości firmy są zobowiązane również do przygotowywania corocznych sprawozdań finansowych ze swojej działalności. Konieczność szczegółowego dokumentowania każdej przepływającej złotówki może być kłopotliwe i wymaga znacznego nakładu pracy. Jednak plusem prowadzenia pełnej rachunkowości jest to, że doskonale znamy obraz finansowy naszej firmy, co pozwala na dokładne przeanalizowanie przepływu środków pieniężnych. Dzięki temu, możemy właściwie planować kolejne działania i inwestycje. Księgowość dla spółek, które planują inwestycje jest doskonałym rozwiązaniem. Pozwala na dokładne przeanalizowanie sytuacji i podjęcia dalszych kroków inwestycyjnych.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych zobowiązuje do:

 • sporządzania sprawozdań finansowych,
 • tworzenia rachunków zysków i strat,
 • wykazu składników aktywów i pasywów,
 • prowadzenia ksiąg głównych,
 • prowadzenia ksiąg pomocniczych.

Pełna księgowość – wady i zalety

Reasumując, pełna księgowość jest zbiorem zasad narzucających na firmę więcej obowiązków. Są one konieczne przy prowadzeniu dokładnej i wiarygodnej ewidencji finansowej. Z tego powodu usługi księgowe wymagają pomocy profesjonalistów. W tej tematyce najlepiej odnajdą się biura rachunkowe. Zapewnią one firmom właściwy sposób prowadzenie ksiąg rachunkowych. Rozbudowanej formy ewidencji przychodów i rozchodów nie traktuje się jako uciążliwego obowiązku. Duża dokładność, jak i dbałość o wszelkie szczegóły pozwalają kontrolować i analizować obrót finansowy w firmie. Dzięki temu możliwe jest zaplanowanie różnych wydatków i inwestycji. Podobnie wygląda to w kwestii podatków. 

Minusem pełnej księgowości są koszty jej prowadzenia. Uproszczona Księga Przychodów i Rozchodów jest dużo prostsza. Rozbudowany system ewidencjonowania to dużo większe nakłady pracy. Ciągle zmieniają się również przepisy, więc trzeba trzymać rękę na pulsie. Niektóre kwestie są również niejednoznaczne.

Usługi księgowe w zależności od rodzaju działalności gospodarczej mogą być mniej lub bardziej skomplikowane. Dlatego warto znaleźć sobie w tym celu biuro rachunkowe. Dzięki współpracy z nim łatwiej będzie nam zrozumieć przepisy prawa podatkowego. W ten sposób unikniemy również błędów (np. przy liczeniu podatków). Duża liczba przedsiębiorstw jest zobowiązana obligatoryjnie prowadzić pełną księgowość. Jako, że jest to forma dosyć skomplikowana większość podmiotów decyduje się współpracować z biurami rachunkowymi. Biura rachunkowe są wyspecjalizowanymi podmiotami. Powinny posiadać specjalne certyfikaty Ministerstwa Finansów.


Szukając biura rachunkowego należy zwrócić uwagę na :

 • możliwość dostarczania dokumentów kosztowych w wygodny sposób, np. online
 • stały dostęp do danych księgowych, w tym do faktur kosztowych, KPiR, kwot przychodów i kosztów, podatków i składek ZUS
 • wsparcie merytoryczne poza typowymi godzinami pracy, czyli późnym wieczorem i w weekendy
 • możliwość korzystania z aplikacji mobilnej.

Księgowość uproszczona 

Księgowość uproszczoną stosuje się w przypadku ewidencjonowania tylko i wyłącznie podstawowych danych finansowych. Jest o wiele prostsza w porównaniu z pełnym księgowaniem. Wiele podmiotów prowadzi ją samodzielnie. Może przybrać 3 formy dokumentów:

 • podatkowa księga przychodów i rozchodów (PKPiR)

Polegająca na  zapisywaniu wszystkich przychodów oraz wydatków. Zakłada się ją w momencie rozpoczęcia działalności lub 1 stycznia roku podatkowego.

 • karta podatkowa

Karta nie wymaga prowadzenia ewidencji finansowej.  Podmioty opłacają jedynie zryczałtowany podatek. Jego wysokość nie jest w żaden sposób zależny od dochodu. Kartę podatkową mogą prowadzić przedsiębiorcy mający określony typ działalności gospodarczej. Właściciel powinien złożyć wniosek do urzędu skarbowego, jeśli chce stosować taki rodzaj opodatkowania.

 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

W tym przypadku zapisywane są tylko i wyłącznie przychody. 

Inaczej mówiąc, księgowość uproszczona (tzw. mała) to prosty sposób rozliczenia się z urzędem skarbowym. Ta forma opodatkowania jest skierowana do osób fizycznych i firm, których przychody nie przekraczają 2 000 000 euro. 


W przypadku działalności jednoosobowej księgowość uproszczoną można prowadzić samodzielnie.  Nie jest to zadanie wymagające specjalistycznej wiedzy i umiejętności, ale na pewno wymaga znajomości określonych przepisów prawa podatkowego i gospodarczego. Możliwe jest również zlecenie prowadzenia usług księgowych firmie zewnętrznej.

Mała księgowość może być prowadzona przez: 

 • osoby fizyczne,
 • spółki cywilne osób fizycznych,
 • spółki jawne osób fizycznych,
 • spółki partnerskie,
 • spółki socjalne.

W przypadku księgowości uproszczonej podstawą rozliczenia jest podatkowa księga przychodów i rozchodów (przy opodatkowaniu według skali ogólnej lub podatkiem liniowym) bądź ewidencja przychodów (przy opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych). W niektórych sytuacjach konieczne jest także prowadzenie dodatkowych ewidencji:

 • zakupu i sprzedaży VAT – jeśli przedsiębiorca jest zarejestrowany do podatku VAT,
 • przebiegu pojazdów – jeśli w ramach działalności wykorzystuje się prywatny samochód,
 • wyposażenia – jeśli jego wartość sięga powyżej 1,500 zł,
 • środków trwałych i wartości niematerialnych oraz prawnych – w przypadku zakupów przekraczających wartość 3,500 zł.

Uproszczona księgowość – wady i zalety

Zalety księgowości uproszczonej:

 • łatwa w prowadzeniu
 • niskie koszty prowadzenia
 • daje możliwość korzystania z usług księgowości internetowej

Wady księgowości uproszczonej:

 • nie dostarcza żadnych dodatkowych informacji, poza wysokością podatków
 • nie jest dostępna dla wszystkich form działalności gospodarczej
 • przedsiębiorcy, którzy zdecydowali się na uproszczoną księgowość, aby prowadzić ją samodzielnie, muszą nadążać za zmianami w przepisach

Jeśli chcesz znaleźć więcej informacji z zakresu prawa pracy zajrzyj na naszą stronę internetową www.eurokadra.com. Jest tam wiele porad dla pracowników oraz dla przyszłych pracodawców.

Skontaktuj się z ekspertem!

Chcesz uzyskać poradę od naszego eksperta? Skontaktuj się z nami już teraz i otrzymaj fachowe wsparcie! Nasi eksperci są gotowi pomóc Ci rozwiązać Twoje problemy i osiągnąć sukces.

Anita Mikołajska

Specjalista ds.kadr i płac