Księgowość 28 grudnia 2023

Koszty prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej

Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej należy przygotować się do roli przedsiębiorcy. Ważna jest analiza łącznych kosztów związanych z założeniem firmy. Jak może być opodatkowane prowadzenie działalności jednoosobowej? Jakie są koszty prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej? Ile kosztuje prowadzenie księgowości? Jak rozliczać podatki w działalności gospodarczej? Jakie są łączne koszty związane z jednoosobową działalność gospodarczą?

Koszty prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej

SPIS TREŚCI


Otworzenie działalności – jakie koszty prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej?

Co można zaliczyć do kosztów prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej? Ile kosztuje założenie działalności gospodarczej? Bardzo często osoby zakładające firmy boją się początkowych kosztów, jakie wiążą się z założeniem jednoosobowej działalności gospodarczej.

Na samym początku koniecznym krokiem jest zarejestrowanie firmy. Aby to zrobić, należy wypełnić wniosek rejestracyjny CEIDG-1, który pozwoli założyć jednoosobową działalność. W ramach tego wniosku następuje wpis do krajowego rejestru sądowego (KRS), co pozwoli uzyskać numer NIP oraz do krajowego rejestru urzędowego (otrzymanie numeru REGON). Dodatkowo, założenie firmy należy zgłosić do Urzędu Skarbowego, który przydzieli NIP firmie. Następnym krokiem procedury będzie także zgłoszenie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, aby zostać uznanym za płatnika składek.

Prowadzisz małą firmą? Jeśli tak przeczytaj jak wygląda księgowość dla małych firm

Jak kształtują się koszty rejestracji działalności? Wszystkie czynności, które wymieniliśmy powyżej są darmowe – co ważne, dotyczy to tylko sytuacji, w której przedsiębiorca zdecyduje się prowadzić jednoosobową działalność. Założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wiąże się już z wyższymi kosztami. Oprócz wkładu początkowego należy doliczyć wpis do KRS, ogłoszenie wpisu w MSiG, podatek od czynności cywilnoprawnych, odpisy umów i taksę notarialną.


Koszty prowadzenia działalności gospodarczej

Co składa się na bieżące koszty prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej? Rejestracja działalności sama w sobie jest bezpłatna. Jednakże początkowy przedsiębiorca ponosi pewne wydatki firmowe w związku z założeniem działalności gospodarczej. Koszty prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej zależą tak naprawdę od jej skali i profilu. Inne koszty będą miały przedsiębiorstwa produkcyjne, a inne firmy usługowe.

Zapisz się do newslettera!

Wśród takich najważniejszych do kosztów założenia działalności gospodarczej zaliczamy:

 • założenie konta bankowego (rachunek firmowy)- właściciele działalności gospodarczej nie są bezpośrednio zobowiązani do posiadania osobnego konta firmowego, ale płatnicy VAT muszą używać takiego konta do faktur z podatkiem VAT. Konto to jest również wymagane do wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Koszty założenia zależą od oferty banku i zazwyczaj wynoszą kilka lub kilkanaście złotych miesięcznie dla jednoosobowej działalności gospodarczej.
 • pieczątka firmowa: obecnie nie ma konieczności posiadania pieczątki przy prowadzeniu własnej firmy, wielu partnerów biznesowych nadal zwraca na nią uwagę. Niemniej jednak, koszt jej wykonania jest niewielki i oscyluje zazwyczaj w kilkudziesięciu złotych.
 • koszty księgowości: samodzielne prowadzenie księgowości jest jak najbardziej możliwe. Jednak warto pamiętać, że stanie się to kolejnym obowiązkiem przedsiębiorcy. Z reguły księgowość powierza się biurom rachunkowym, lub wykwalifikowanym w tym celu księgowym. W ten sposób przedsiębiorca wbrew pozorom może obniżyć koszty, dlatego że uniknie błędów w wyliczeniach. Księgowa pomoże mu w doborze właściwej formy opodatkowania działalności gospodarczej, obliczy podstawowe koszty, koszty ZUS, koszty ubezpieczenia itp. Wydatki zależą przede wszystkim od formy prawnej, formy opodatkowania i ilości generowanych dokumentów. Zazwyczaj w przypadku jednoosobowej działalności zamykają się w kwocie 200-400 zł miesięcznie.
 • wynajem lokalu – w tym przypadku należy wziąć pod uwagę również koszty związane z ponoszeniem samej siedziby: czynsz, media (prąd, gaz i woda) oraz całościowe wyposażenie lokalu.
 • abonament za telefon lub internet – ten wydatek przedsiębiorca może wrzucić sobie w koszty
 • opłata za stronę internetową
 • koszt stworzenia strony internetowej lub koszt sklepu internetowego
 • materiały biurowe
 • reklamy
 • licencje i koncesje
 • koszty zatrudnienia pracowników
 • ubezpieczenie , np. ubezpieczenie OC (jeśli działalność firmy tego wymaga)

Oczywiście przedsiębiorca nie ma obowiązku ponoszenia wszystkich kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, które przedstawiliśmy powyżej. Może on zmniejszyć koszty odpuszczając sobie niektóre rzeczy.

biuro rachunkowe w katowicach

Szukasz księgowej?

Zleć kompleksową obsługę księgową
i administracyjną Twojej firmy i uwolnij się od stresu towarzyszącego kontaktom z Urzędem Skarbowym
i ZUS-em.


Koszty podatkowe jednoosobowej działalności gospodarczej

Zaliczka na podatek dochodowy (PIT) stanowi dla przedsiębiorcy jedno z najbardziej obciążających kosztów prowadzenia działalności, choć oczywiście jest to pewne uogólnienie, gdyż sam proces podatkowy jest znacznie bardziej złożony. W przypadku prowadzenia własnej firmy, w odróżnieniu od pracowników na etacie, przedsiębiorca posiada jednak pewną kontrolę nad kwotą, jaką przekazuje urzędowi skarbowemu, a także nad częstotliwością tych przelewów.

Czytaj: Księgowość dla JDG

Najważniejszą kwestią jest wybór właściwej formy opodatkowania działalności gospodarczej:

 • Rozliczenie na zasadach ogólnych: działalność może rozliczać się w sposób analogiczny do osób zatrudnionych na etacie, czyli przez skalę podatkową. W takim przypadku obowiązują dwie stawki – 12% do progu w wysokości 120 000 zł dochodu oraz 32% powyżej tej kwoty. Dodatkowo można zastosować 30 000 kwoty wolnej od podatku.
 • Podatek liniowy: niezależnie od wysokości osiąganego dochodu przedsiębiorca zapłaci 19% podatku. Ten model rozliczenia stosowany jest zazwyczaj w przypadku wyższych dochodów oraz stosunkowo wysokich kosztów, z jakimi wiąże się prowadzenie własnej działalności.
 • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych: w przypadku opodatkowania ryczałtem należność naliczana jest nie od dochodu, ale od przychodu. Koszty prowadzenia firmy nie mają więc znaczenia. Stawka ryczałtu zależy od typu konkretnej działalności. Często pozwala na uzyskanie wysokich oszczędności.

Jak rozliczać podatki w działalności gospodarczej?

Podatki odprowadza się w trybie miesięcznym lub kwartalnym. Najczęściej odbywa się to w formie zaliczek odprowadzanych do skarbówki. Należy również pamiętać o przelewie podatku VAT, którego nie można traktować jako koszt firmy.


Podatki i składki założenia jednoosobowej działalności

Czy działalność jednoosobowa ma obowiązek opłacania składek ZUS? Jaką wysokość składki zdrowotnej płaci przedsiębiorca prowadzący działalność jednoosobową?

Składki ZUS – składki na ubezpieczenia

Początkowe koszty prowadzenia działalności gospodarczej nie są wielkie. Przedsiębiorca po założeniu działalności gospodarczej może skorzystać z preferencyjnych warunków. W ten sposób może skupić się na rozwijaniu swojej firmy i zdobywaniu przychodów. Przez pierwsze 6 miesięcy (pół roku) przedsiębiorca nie płaci składki na ubezpieczenie społeczne. Jest zobowiązany do opłacenia tylko i wyłącznie składki zdrowotnej. Potem z kolei można przejść na preferencyjny ZUS, który przysługuje przez kolejne 2 lata.

Chcesz mieć najważniejsze terminy kadrowo-płacowe zawsze pod ręką ? Pobierz nasz planner na 2024r.

Ile ZUS od 2024 roku?

Podstawowa wysokość składek ZUS dla przedsiębiorcy to 60% przeciętnego wynagrodzenia w Polsce. Jako, że wyniesie ona 4694,40 zł, to składki ZUS w 2024 roku wyniosą – 1600,27 zł (bez składki zdrowotnej, która jest naliczana osobno w zależności od wybranej formy opodatkowania). W roku 2023 składki zus wyniosły 1418,48 zł.


Ubezpieczenia społeczne

Wszystkie inne koszty (zobowiązania) związane z prowadzeniem firmy oblicza się uwzględniając podstawę wynoszącą 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Przedsiębiorca, który jest na tak zwanym dużym ZUS-ie w 2024 roku musi opłacić składki ZUS w następującej wysokości:

 • emerytalne: 916,35 zł
 • rentowe: 375,55 zł
 • wypadkowe: 78,40 zł
 • chorobowe (dobrowolne): 115,01 zł
 • Fundusz Pracy (FP) i Fundusz Solidarnościowy (FS): 115,01zł.

Do wyżej wykazanych kwot należy doliczyć kwotę składki zdrowotnej, która zależy od wybranej formy opodatkowania.

Prowadzisz firmę i zatrudniasz pracowników? Sprawdź jak wprowadzić w swojej firmie work – life balance

Terminy opłacania składek ZUS

Aktualnie opłacanie składek ZUS oraz składanie deklaracji DRA odbywa się w 3 następujących terminach:

 • do 5. dnia następnego miesiąca – dla jednostek i zakładów budżetowych
 • do 15. dnia następnego miesiąca – dla płatników posiadających osobowość prawną, dotyczy to spółek akcyjnych, spółek z o.o., spółdzielni, stowarzyszeń i fundacji
 • do 20. dnia następnego miesiąca – dla pozostałych płatników składek, chodzi tu o przedsiębiorców opłacających wyłącznie składki na własne ubezpieczenia, przedsiębiorców i inne podmioty nieposiadające osobowości prawnej zatrudniające innych ubezpieczonych, w tym spółki osobowe (spółka: cywilna, jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna, jednoosobowa spółka z o.o.).

Do wyżej wymienionych terminów opłacone składki powinny zostać zaksięgowane na koncie ZUS-u.

Ważne! Jeśli termin płatności wypada w dzień wolny od pracy, to ostateczny termin płatności przesuwa się na pierwszy dzień roboczy następujący po dniu wolnym.


Jakie są koszty ubezpieczenia zdrowotnego?

Poza składką na ubezpieczenie społeczne należy co miesiąc opłacać też składki zdrowotne.

Ich wysokość zależy od formy opodatkowania:

 • skala podatkowa – wynosi 9% dochodu z poprzedniego miesiąca
 • podatek liniowy – 4,5% dochodu z poprzedniego miesiąca
 • ryczałt ewidencjonowany – 9% wyliczane od różnych wartości przeciętnego wynagrodzenia.

Ryczałtowcy płacą jako jedyni stałą kwotę składki zdrowotnej, zależną od tego, jakie osiągnęli przychody za poprzedni rok. Istnieją trzy progi składek zdrowotnych dla ryczałtu:

Podstawa wymiaru składki zdrowotnej stanowi równowartość 75% przeciętnego wynagrodzenia w Polsce. Przedsiębiorca opłaca składkę w wysokości 9% podstawy wymiaru.


Podatek dochodowy

Składki na ZUS i składka zdrowotna to, niestety, nie jedyne daniny do opłaty przy prowadzeniu jednoosobowej działalności gospodarczej. Koszty miesięczne obejmują też podatek dochodowy, choć oczywiście opłaca się go tylko wtedy, gdy przedsiębiorstwo notuje dochody. Zaliczki miesięczne lub kwartalne na podatek dochodowy zależne są od formy opodatkowania:

 • Przy rozliczeniu na zasadach ogólnych to 12% do dochodów 120 000 zł oraz 10 800 zł plus 32% nadwyżki ponad 120 000 zł. Zwolnione z podatku są dochody do 30 000 zł rocznie.
 • Podatek liniowy wynosi 19%.
 • Ryczałt opłacany jest jedynie od przychodów, a stawki są różne, ustalane na podstawie rodzaju prowadzonej działalności: 2%, 3%, 5,5%, 8,5%, 10%, 10%, 12%, 12,5%, 14%, 15% i 17%.

Koszty prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej a ulgi dla początkujących przedsiębiorców

Przedsiębiorca po zarejestrowaniu działalności gospodarczej może skorzystać z różnych ulg, pod warunkiem, że spełni określone warunki. Takimi ulgami są:

 • ulga na start – przez 6 miesięcy
 • preferencyjne składki ZUS – przez 24 miesiące
 • “Mały ZUS” – przez 3 lata w ciągu 5 lat prowadzenia firmy.

Skontaktuj się z ekspertem!

Chcesz uzyskać poradę od naszego eksperta? Skontaktuj się z nami już teraz i otrzymaj fachowe wsparcie! Nasi eksperci są gotowi pomóc Ci rozwiązać Twoje problemy i osiągnąć sukces.

Dyrektor Finansowa