Księgowość 12 marca 2024

Jak obliczyć podatek dochodowy?

Każda osoba osiągająca dochody w Polsce jest zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego. Płacą go zarówno osoby fizyczne, jak i prawne. Problem jednak pojawia się przy podstawie obliczenia podatku dochodowego. Niewiele osób wie, jak wyliczyć podatek. W większości firm zajmują się tym osoby odpowiedzialne za sprawy księgowo – płacowe. Jak obliczyć podatek dochodowy? Czy jest wzór na obliczenie podatku?

SPIS TREŚCI

Czym jest podatek dochodowy?

Podatek dochodowy jest podatkiem naliczanym przez rząd. Nakładany jest osobom, które generują dochód. Krótko mówiąc podatek dochodowy obliczany jest od osób:

 • zatrudnionych na umowę o pracę
 • zatrudnionym na umowę cywilnoprawną
 • lub w przypadku uzyskiwania innego rodzaju dochodów niż te stanowiące zarobek pracownika (dochody spółki lub działalności gospodarczej).

Czym jest podatek dochodowy i jak policzyć podatek?

Podatek dochodowy jest jednym z elementów systemu podatkowego. Krótko mówiąc to świadczenie na rzecz finansów państwa. Podatek dochodowy obliczany jest w zależności od dochodu osobistego, czyli przychodu pomniejszonego o koszty uzyskania przychodu.

Podatek PIT jest podatkiem bezpośrednim (czyli podatkiem od osób fizycznych). Pobiera się go od:

 • polskich rezydentów podatkowych (dochody uzyskane w kraju, podatek dochodowy pobierany od całości dochodów),
 • osób, które nie posiadają polskiej rezydencji podatkowej (w takiej sytuacji podatek dochodowy pobierany tylko od przychodów uzyskanych na terenie naszego kraju).

Chcesz mieć najważniejsze terminy kadrowo-płacowe zawsze pod ręką ? Pobierz nasz planner na 2024r.


Jak obliczany jest podatek dochodowy?

Sposób obliczania podatku dochodowego zależy od wielu czynników. W pierwszej kolejności ważne jest obliczenie zaliczki na podatek. Niestety nie ma na to jednego wzoru i jednej stawki dla wszystkich podatników.

Wysokość podatku dochodowego czy zaliczka na podatek dochodowy zależy nie tylko od wysokości dochodu, ale też od formy opodatkowania.

Ile wynosi podatek dochodowy od osób fizycznych 2024?

Ile wynosi podatek dochodowy? Kwota podatku zależy od osiągniętego dochodu. W Polsce występują 2 stawki:

 • 12% to pierwszy próg podatkowy, który dotyczy dochodu do 120 000 zł
 • 32% to drugi próg podatkowy, który stosuje się dla dochodu powyżej 120 000 zł

Osiągając 150 000 zł dochodu nie stosuje się całej kwoty wyższej stawki. Obowiązuje ona tylko do kwoty stanowiącej różnice. Dlatego też część dochodu jest opodatkowane stawką 12%, a nadwyżka, czyli 30 000 zł., już wyższą stawką 32%.


Stawki podatku dochodowego

 • skala podatkowa, dochód do 120 000 (przed 2022, czyli przed wprowadzeniem Polskiego Ładu, była to kwota 85 528 zł) – podatek dochodowy 12%
 • skala podatkowa, dochód powyżej 120 000 – podatek dochodowy 12%, a dodatkowo 32% od nadwyżki powyżej dochodu 120 000
 • skala podatkowa, dochód powyżej 1 mln zł – 32% od nadwyżki powyżej dochodu 120 000 zł + 4% od nadwyżki powyżej 1 mln zł (tzw. danina solidarnościowa, której Polski Ład nie zniósł i nadal obowiązuje)
 • podatek liniowy – stała stawka podatku dochodowego 19%
 • podatek zryczałtowany – stawki ryczałtu: 2%, 3%, 5,5%, 8,5%, 12%, 12,5%, 17%, 20% (zależą od przychodów i rodzajów działalności; Polski Ład wprowadził dla niektórych zawodów obniżone stawki ryczałtu; przykładowo osoby pracujące w branży IT będą mogły stosować nową stawkę 12%; dodatkowo w ramach Polskiego Ładu wprowadzono kolejne stawki ryczałtu 14% – np. dla architektów.

Ile wynosi podatek dochodowy od osób fizycznych?

Podatek dochodowy od osób fizycznych wynosi 12% (I próg podatkowy) i 32% (II próg podatkowy – 32% płaci się od nadwyżki powyżej limitu dochodów: 120 000 zł).

Ile wynosi podatek dochodowy od osób prawnych?

Podatek dochodowy od osób prawnych (czyli podatek CIT) w 2023 roku wynosi 9% lub 19% (w zależności od rodzaju przychodu).

Chcesz mieć najważniejsze terminy kadrowo-płacowe zawsze pod ręką ? Pobierz nasz planner na 2024r.


Jak obliczyć wysokość podatku dochodowego – krok po kroku

Jaki jest wzór na obliczenie podatku dochodowego? Aby dowiedzieć się, ile zapłacę podatku dochodowego należy postępować zgodnie z poniższym schematem.

 1. Od kwoty przychodu odejmujemy koszty uzyskania przychodu. W ten sposób uzyskujemy dochód.
 2. Kwotę do opodatkowania (uzyskany dochód – punkt 1) mnożymy przez właściwą stawkę podatku ( np. 12% przy kwocie do 120 000 zł)
 3. Od kwoty podatku odejmujemy sumę kwot opłaconych w danym roku na składki: na ubezpieczenie zdrowotne (7,75%) – otrzymasz kwotę podatku należnego za cały rok.
 4. Od tej kwoty odejmujemy kwotę zmniejszającą podatek i zaliczki na podatek z całego roku – w ten sposób uzyskujemy kwotę podlegającą wpłacie do Urzędu Skarbowego jako podatek za dany rok.

Zobacz, czym jest kwota wolna od podatku i ile aktualnie wynosi!

Kwota zmniejszająca podatek

Kwota zmniejszająca podatek pozwala podatnikowi obniżyć wysokość obowiązku podatkowego względem Urzędu Skarbowego. Takie rozwiązanie pozwoli zapłacić niższą kwotę podatku. Aktualnie kwota zmniejszająca podatek wynosi 300 zł. Aby została uwzględniona podatnik powinien złożyć u pracodawcy wniosek o pomniejszenie kwoty zaliczki o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (PIT-2). Dzięki temu wysokość podatku zmniejszy się, co jednocześnie zwiększy wynagrodzenie.

Jeżeli pracownik zapomni złożyć PIT-2 u pracodawcy, nie traci prawa do uwzględnienia kwoty zmniejszającej podatek. Kwota ta zostanie wówczas uwzględniona w rozliczeniu rocznym.

Zleć nam swoje obowiązki kadrowo-płacowe!


Zaliczka na podatek dochodowy

Zaliczkę na podatek PIT można płacić w 2 wariantach:

 • miesięcznie (wpłaca się do do 20. dnia miesiąca następującego po rozliczanym – zaliczkę na podatek za październik zapłaci do 20 listopada)
 • kwartalnie (zaliczka powinna wpłynąć na konto właściwego urzędu skarbowego do 20. dnia pierwszego miesiąca po zakończeniu kwartału np. do 20 kwietnia, gdy rozliczamy pierwszy kwartał.

Kogo dotyczy zaliczka na podatek dochodowy?

Zaliczkę na podatek PIT płaci praktycznie każdy. Wyjątkiem są osoby do 26 roku życia, które nie płacą podatku dochodowego do wysokości przychodów 115 528 zł rocznie. W przypadku pracowników zatrudnionych na umowie o pracę lub umowie cywilnoprawnej, zaliczkę na podatek płaci pracodawca. Ponadto obowiązek zapłaty zaliczki PIT należy do:

 • osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
 • osób fizycznych uzyskujących dochody za granicą
 • osób prowadzących działalność rolniczą
 • najemców nieruchomości.

W Polsce opodatkowane są także renty i emerytury – zaliczki na podatek dochodowy z tego tytułu przekazuje do Urzędu Skarbowego – Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Sprawdź, jak ukończenie 26. roku życia wpłynie na nasze wynagrodzenie?


Jak obliczyć podatek dochodowy w 2024?

Rozliczenia podatkowe są ważne nie tylko dla osób fizycznych, ale również dla firm. Dlatego zrozumienie, jak liczyć podatek PIT jest dość kluczowe, by właściwie zarządzać finansami unikając nadmiernych obciążeń. Jak obliczany jest podatek?

Aby poprawnie obliczyć kwotę podatku prezentujemy przykłady:

Przykład 1:

Postawa opodatkowania w 2022 r. wyniosła 45 000 zł, podatnikowi nie przysługują żadne ulgi (brak przekroczenia progu podatkowego).

W takiej sytuacji dochód do opodatkowania wyliczamy:

mnożąc podstawę*stawka podatku. 45 000*12% = 5 400 zł. Od tej kwoty odejmujemy kwotę zmniejszającą podatek (3600 zł). Oznacza to, że w tym przypadku podatek należny do zapłaty wyniesie 1 800 zł.

Przykład 2:

Podstawa opodatkowania w 2022 r. wyniosła 140 000 zł, podatnikowi nie przysługują żadne ulgi.

W tym przypadku podatek za 2022 r. należy obliczyć w następujący sposób:

32%*(140 000-120 000) + 10 800 = 17 200 zł.


Jak zapłacić podatek dochodowy?

Podatek do Urzędu Skarbowego płaci się na 2 sposoby:

 • bezgotówkowo– opłata podatku przez przelew online
 • gotówką – opłata podatku w kasie właściwego Urzędu Skarbowego (dla podatnika), w placówce pocztowej, w kasie podmiotu obsługującego US

Do kiedy płaci się podatek dochodowy?

 • rozliczenie podatku dochodowego PIT w przypadku podatku liniowego lub skali podatkowej to 20 dzień miesiąca za miesiąc poprzedni.
 • rozliczenie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych należy również wykonać do 20 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.
 • w przypadku rozliczenia w oparciu o kartę podatkową – czas na rozliczenie jest skrócony do 7 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.

Prawidłowe rozliczanie podatku dochodowego

Odpowiednie wyliczenie i regularne opłacanie zaliczek na podatek zapewniają, że nie będziemy mieli nieprzyjemnych niespodzianek pod koniec roku podatkowego. W rzeczywistości ostateczny podatek będzie obliczony na podstawie rocznej deklaracji PIT, którą składamy. Po złożeniu deklaracji czasem otrzymujemy zwrot podatku, a czasem musimy dopłacić różnicę. Dzięki systematycznemu opłacaniu zaliczek przez cały rok, możemy być pewni, że kwota podatku dochodowego, którą będziemy musieli dopłacić w pierwszych miesiącach kolejnego roku podatkowego, będzie z góry ustalona i nie będziemy musieli martwić się o jej wysokość.

Skontaktuj się z ekspertem!

Chcesz uzyskać poradę od naszego eksperta? Skontaktuj się z nami już teraz i otrzymaj fachowe wsparcie! Nasi eksperci są gotowi pomóc Ci rozwiązać Twoje problemy i osiągnąć sukces.

Dyrektor Finansowa