Pozostałe 12 października 2023

Dzień wolny za święto w sobotę

Odbiór dnia wolnego za święto jest uregulowane przepisami Kodeksu Pracy. Zazwyczaj święta są dniami wolnymi od pracy. Może zdarzyć się sytuacja, że święto kościelne wypadnie też w niedzielę. W tym przypadku nie stwarza to po stronie pracodawcy dodatkowych obowiązków. Nieco inaczej sytuacja wygląda, jeśli święto wypada w sobotę. Wtedy też pracodawca ma obowiązek oddać pracownikom dzień wolny za święto przypadające w sobotę. Jakie są zasady udzielania wolnego dnia? Jaki jest termin odbioru dnia wolnego?

dzień wolny za święto w sobotę

SPIS TREŚCI

Święta 2023 – lista dni wolnych od pracy

Rozliczenie dnia wolnego tylko z pozoru wygląda na prostą czynność. W rzeczywistości dla pracodawcy jest to dość kłopotliwe, w szczególności jeśli pracownikowi przysługuje dzień wolny za święto kiedy jest na zwolnieniu lekarskim lub na urlopie bezpłatnym, czy urlopie macierzyńskim.

W Polsce mamy obecnie 13 świąt, które są ustawowymi dniami wolnymi od pracy. Są to:

 • 1 stycznia – Nowy Rok
 • 6 stycznia – Święto Trzech Króli (Święto Narodowe Trzech Króli)
 • pierwszy dzień Wielkiej Nocy (święto zawsze wypadające w niedzielę)
 • drugi dzień Wielkanocy (święto zawsze wypadające w poniedziałek)
 • 1 maja – Święto Pracy
 • 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja
 • Zielone Świątki (Zesłanie Ducha Świętego) –  (święto zawsze wypadające w niedzielę)
 • Dzień Bożego Ciała
 • 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
 • 1 listopada – Święto Wszystkich Świętych
 • 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości
 • 25 grudnia – pierwszy dzień Bożego narodzenia (Święta Bożego Narodzenia)
 • 26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia. 

Spójrz też: Wymiar czasu pracy 2024


Dzień wolny za święto w sobotę

Zgodnie z art. 130 § 2 ustawy Kodeksu pracy, każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. Dlatego też na podstawie prawa pracy pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom zarówno dni wolne z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, jak i dni wolne z tytułu święta przypadającego w innym dniu niż niedziela, święto przypadające w innym dniu niż w niedzielę, obniża wymiar czasu pracy do przepracowania o 8 godzin. 

Zobacz: Odprawa emerytalna

Jeśli święto wypada w dniu wolnym od pracy wynikającym z zasady przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy mamy do czynienia z sytuacją, w której mimo obniżenia nominału czasu pracy zarówno z tytułu święta, jak i 5-dniowego tygodnia pracy, pracownik jest zwolniony z obowiązku świadczenia pracy tylko w jednym dniu.

Zostało to również potwierdzone wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, który stwierdził, że “pracownikom, za święta przypadające w dni rozkładowo wolne od pracy tj. na przykład wolne soboty, także przysługuje dzień wolny i nie jest możliwe nakazanie przez pracodawcę odpracowywania tych świąt”. 

Zapisz się do newslettera!


Komu przysługuje dzień wolny za święto przypadające w sobotę?

Wyznaczenie dnia wolnego (za święto w sobotę) należy się głównie pracownikom, dla których sobota jest dniem wolnym od pracy. Jeżeli natomiast w ramach danego etatu zatrudniony świadczy obowiązki w soboty, to wolne odbierze bezpośrednio w święto przypadające właśnie w sobotę – po prostu nie przyjdzie tego dnia do pracy. Dodatkowy dzień wolny za sobotę nie przysługuje pracownikom, którzy w ramach etatu wykonują swoje obowiązki przez mniej niż 5 dni w tygodniu.


Dzień wolny za święto w niedzielę

Zgodnie z aktualnymi przepisami prawa pracy, pracownikom zatrudnionym na umowie o pracę nie przysługuje dodatkowy dzień za święto wypadające w niedzielę. Oddanie pracownikom wolnego dnia dotyczy tylko i wyłącznie sytuacji, kiedy święta ustawowo wolne wypadają w sobotę. W przypadku niedzieli nie mają one zastosowania.


Kto wyznacza dzień wolny za święto wypadające w sobotę?

Otrzymanie dnia wolnego za święto w sobotę jest wyznaczane przez naszego pracodawcę. Z formalnego punktu widzenia, nie musi konsultować tego z pracownikami. W praktyce jednak może ich zapytać o zdanie.

Wyznaczenie terminu odbioru dnia wolnego

Termin dnia wolnego w Polsce za święto przypadające w dniu wolnym od pracy pracodawca wyznacza w uzgodnieniu ze swoimi pracownikami lub też samodzielnie. W praktyce często można spotkać się z odgórnym ustanowieniem terminu, kiedy to pracownicy mogą odebrać dzień wolny przez ogłoszenie informacji w ramach:

 • zarządzenia
 • obwieszczenia
 • inny sposób przyjęty w zakładzie pracy.

Ważne jest, że pracownicy mogą korzystać z dni wolnych za święta przypadające w sobotę w różnych terminach. W praktyce, to ułatwia pracodawcom odpowiednie rozmieszczenie pracowników w różnych okresach, zapobiegając sytuacji, w której brakuje rąk do pracy w pewnym dniu. Odbiór dnia wolnego za każde święto przypadające w okresie rozliczeniowym powinien nastąpić w tym samym okresie rozliczeniowym.


Dzień wolny za pracę w sobotę a praca w weekendy

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, standardowy tydzień pracy wynosi przeciętnie 5 dni. W większości przedsiębiorstw tydzień pracy trwa od poniedziałku do piątku, a sobota jest uznawana jako dzień wolny dla pracowników. Warto zaznaczyć, że w niektórych firmach dzień wolny przypada jednak na inne dni tygodnia, na przykład na poniedziałek, i taka praktyka jest zgodna z przepisami.

Chcesz mieć najważniejsze terminy kadrowo-płacowe zawsze pod ręką ? Pobierz nasz planner na 2024r.

Pracownicy nie muszą wtedy świadczyć pracy, chyba że zostaną wezwani przez pracodawcę, na przykład do udziału w akcji ratowniczej, naprawy awarii lub zaspokojenia szczególnych potrzeb pracodawcy. W takim przypadku stracony dzień wolny musi zostać odrobiony w innym dniu, jednak istotne jest, aby to nastąpiło przed zakończeniem okresu rozliczeniowego.

Przeczytaj: Delegacja pracownika, czyli wyjazd służbowy


Dzień wolny za święto a zwolnienie lekarskie

Jeśli pracownik jest na zwolnieniu lekarskim w dniu wolnym przypadającym na sobotę z powodu święta, pracodawca nie jest zobligowany do rekompensaty tego dnia. Wynika to z tego, że pracodawca spełnił swoje zobowiązanie udzielając dnia wolnego, ale nie mógł przewidzieć choroby pracownika. Dzień wolny jest nadal uważany za wykorzystany, ponieważ ponieważ świadczenie stosunku pracy nie miało w tym czasie miejsca. Ta sama zasada ma zastosowanie w przypadku pracowników będących na urlopie macierzyńskim.


Dzień wolny za święto w sobotę a urlop wypoczynkowy

Pracodawca ma obowiązek oddać pracownikowi dzień wolny, jeśli w sobotę wypada święto ustawowo wolne od pracy. Z kolei urlop wypoczynkowy udzielany jest tylko i wyłącznie za dni robocze. Dlatego też osoba zatrudniona ma prawo skorzystać z dnia wolnego za święto, nawet jeśli wiąże się to z przedłużeniem urlopu lub zaplanować długi weekend.

Na przykład:

W listopadzie bieżącego roku (2023) Święto Niepodległości wypada w sobotę. W związku z tym pracodawca może ustalić termin dnia wolnego np. na 10 listopada. Przy takiej organizacji dni wolnych pracownik zyskuje długi weekend, który może odpowiednio przedłużyć, biorąc dodatkowe 4 dni urlopu i cieszyć się w rezultacie tygodniową przerwą od pracy.

Skontaktuj się z ekspertem!

Chcesz uzyskać poradę od naszego eksperta? Skontaktuj się z nami już teraz i otrzymaj fachowe wsparcie! Nasi eksperci są gotowi pomóc Ci rozwiązać Twoje problemy i osiągnąć sukces.

Specjalista ds.kadr i płac