Kadry i Płace 10 maja 2024

Urlop wypoczynkowy po macierzyńskim i rodzicielskim

Po upływie urlopu macierzyńskiego, pracownik zanim wróci na swoje stanowisko pracy ma prawo wykorzystać urlop wypoczynkowy. Czy pracodawca może odmówić udzielenia urlopu wypoczynkowego po macierzyńskim? O czym należy pamiętać zanim złożymy wniosek o urlop? Na jakich zasadach liczone jest wynagrodzenie za urlop po urlopie rodzicielskim? Czy pracownikom należy się wtedy pełny wymiar urlopu? Sprawdźmy!

Urlop wypoczynkowy po macierzyńskim i rodzicielskim

SPIS TREŚCI

Urlop wypoczynkowy po urlopach związanych z macierzyństwem

Na podstawie przepisów Kodeksu Pracy, pracodawca jest zobowiązany udzielić zatrudnionej pracownicy urlopu wypoczynkowego po macierzyńskim na jej wniosek. Obowiązek ten dotyczy również sytuacji złożenia wniosku o urlop wypoczynkowy przez pracownicę  po zakończonym urlopie rodzicielskim.

Na podstawie art. 163 § 3 Kodeksu pracy na wniosek pracownicy udziela się jej urlopu bezpośrednio po urlopie macierzyńskim. Przepis ten obowiązuje nie tylko matkę dziecka, ale również ojca wychowującego dziecko lub innego członka najbliższej rodziny, o którym mowa w art. 1751 pkt 3 Kodeksu pracy, który korzysta z urlopu macierzyńskiego.

Chcesz mieć najważniejsze terminy kadrowo-płacowe zawsze pod ręką ? Pobierz nasz planner na 2024r.

Prawo do urlopu wypoczynkowego po macierzyńskim nie jest obowiązkiem pracownika, a jej uprawnieniem. Zatrudniona może złożyć wniosek o urlop wypoczynkowy w dogodnym dla niej terminie. W czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego (lub stanu epidemii) pracodawca ma prawo udzielić pracownikowi urlop we wskazanym przez siebie terminie, bez zgody pracownika i z pominięciem planu urlopów, urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego przez pracownika w poprzednich latach kalendarzowych, w wymiarze do 30 dni urlopu, a pracownik jest zobowiązany taki urlop wykorzystać.


Zaległy urlop po macierzyńskim

Wniosek o urlop po zakończeniu urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego może obejmować nie tylko bieżący okres urlop wypoczynkowy, ale także urlop zaległy. Pracownik nie jest zobowiązany do jego wykorzystania, jeśli chce złożyć wniosek o urlop wychowawczy. W świetle przepisów prawa zaległy urlop wypoczynkowy powinien być wykorzystany do 30 września następnego roku kalendarzowego, tak w przypadku pracownika, który przebywa na urlopie macierzyńskim i rodzicielskim ten termin nie obowiązuje. Zdarzają się sytuacje, że jedno z rodziców wraca z urlopu po 30 września i wykorzystują urlop wypoczynkowy w ostatnim kwartale kolejnego roku.


Czy po urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim trzeba wykorzystać urlop wypoczynkowy?

Czy pracownik ma prawo do urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po macierzyńskim? Zgodnie z prawem urlop można wykorzystać bezpośrednio po urlopie macierzyńskim lub po urlopie rodzicielskim, jednak nie jest to obowiązek. Pamiętajmy, że nadal jest to uprawnienie ale nie obowiązek. Warto zauważyć, że taki wniosek nie musi obejmować wszystkich dostępnych dni urlopowych – zarówno zaległych, jak i bieżących. Niemniej jednak osoba kończąca urlop macierzyński lub rodzicielski powinna pamiętać, że powrót do pracy na choćby jeden dzień może unieważnić wniosek o urlop. Pracodawca może odmówić go uzasadniając to koniecznością zastępstwa innych pracowników z powodu chwilowej nieobecności spowodowanej np. zwolnieniami lekarskimi. Wniosek staje się wiążący tylko wtedy, gdy urlop wypoczynkowy rozpoczyna się bezpośrednio po urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim.

Zobacz, kiedy pracownikowi przysługuje L4 na dziecko!

Co ważne sam pracodawca nie powinien decydować o wysłaniu osoby kończącej urlop macierzyński lub wychowawczy na urlop wypoczynkowy. Te uprawnienia należą tylko i wyłącznie w okresie wypowiedzenia pracownika, na co dokładnie wskazuje art.167 kodeksu pracy.


Wniosek o urlop wypoczynkowy po macierzyńskim i rodzicielskim

Pracownikowi przysługuje urlop wypoczynkowy po wypełnieniu właściwego w tym celu wniosku. Pracodawca powinien zostać dużo wcześniej poinformowany o tym, że pracownik chciałby wykorzystać urlop i składa jednocześnie wniosek o urlop wypoczynkowy. Kodeks Pracy nie określa w jakiej formie oraz w jakim terminie należy to złożyć. Z kolei sam pracodawca nie ma obowiązku udzielenia odpowiedzi na wniosek o urlop wypoczynkowy w formie pisemnej, ani do udzielenia odpowiedzi na ten wniosek w określonym terminie. W praktyce natomiast wnioski o urlop składa się zazwyczaj w formie pisemnej.

Chcesz mieć najważniejsze terminy kadrowo-płacowe zawsze pod ręką ? Pobierz nasz planner na 2024r.

Termin na złożenie wniosku o urlop

Wnioski o urlop wypoczynkowy można również przesłać listem poleconym. Ważne jest, aby wniosek ten dotarł do pracodawcy zanim pracownik skorzysta z urlopu. Mimo, że to pracownik może zainicjować prośbę o urlop, to należy pamiętać, że to pracodawca zarządza urlopami w miejscu pracy. Dlatego ważne jest, aby wniosek o urlop był złożony w sposób umożliwiający pracodawcy zapoznanie się z nim przed jego rozpoczęciem. To pozwoli pracodawcy na odpowiednie przygotowanie się i zaakceptowanie wniosku.

Badania kontrolne

Wiele zakładów pracy po długotrwałej nieobecności (w tym nawet w przypadku powrotu z urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego) wymaga zrobienia ponownych badań kontrolnych. Dzięki temu ustali, czy pracownik po długotrwałej nieobecności jest zdolny do pracy, zanim rozpocznie swój urlop. Jest to dość zrozumiałe w przypadku pracowników, którzy po zakończeniu niezdolności do pracy spowodowanej chorobą, chcą skorzystać z urlopu wypoczynkowego.


Jak wyliczyć urlop wypoczynkowy po macierzyńskim? 

Urlop wypoczynkowy zawsze będzie przysługiwał pracownikowi w pełnym wymiarze. Zgodnie z przepisami, pracownica ma prawo do w pełni niewykorzystanego urlopu. Jeśli pracownik powracający z urlopu macierzyńskiego ma jeszcze zaległe dni urlopowe i jednocześnie planuje korzystać z urlopu w roku powrotu do pracy, pracodawca musi uwzględnić oba te rodzaje urlopów (zarówno zaległy, jak i bieżący), jeśli taka będzie jej wola wyrażona w odpowiednim wniosku.

Zgodnie z art. 154 kodeksu pracy, wymiar urlopu wynosi

  • 20 dni, jeśli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat
  • 26 dni, jeśli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat

Przykład: jeśli pracownica firmy X ma niewykorzystany urlop (zanim urodziła dziecko) w wymiarze 10 dni i cały urlop w roku powrotu do pracy to łącznie przysługuje jej 36 dni (10+26) urlopu do wykorzystania po macierzyńskim.

Taki urlop jest płatny, jak każdy inny urlop wypoczynkowy (art.152§1 Kodeksu pracy).

Skontaktuj się z ekspertem!

Chcesz uzyskać poradę od naszego eksperta? Skontaktuj się z nami już teraz i otrzymaj fachowe wsparcie! Nasi eksperci są gotowi pomóc Ci rozwiązać Twoje problemy i osiągnąć sukces.

Specjalista ds.kadr i płac