Podatki 28 kwietnia 2023

Ulga na start 

Zapisz się do newslettera!

SPIS TREŚCI


Kto może korzystać z ulgi na start ?

Ulga na start to zwolnienie, skierowane do nowych przedsiębiorców, którzy dopiero weszli na rynek pracy. Mogą z niej skorzystać także osoby, które zdecydowały się rozpocząć kolejną działalność po dłuższej przerwie. W czasie jej trwania właściciel firmy jest zobowiązany opłacać za siebie składki na określone ubezpieczenia. 

Na podstawie przepisów prawa z ulgi może skorzystać przedsiębiorca, który prowadzi działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG.

Zgodnie z ulgą, przedsiębiorca przez 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym takim jak:

 • ubezpieczenie emerytalne
 • ubezpieczenie rentowe
 • ubezpieczenie wypadkowe.

Nie ma więc obowiązku opłacania za siebie składek na ubezpieczenia. Należy pamiętać, że ulga na start jest zwolnieniem ze składek społecznych. Składkę zdrowotną należy opłacać sobie samemu.

ulga na start

Ulga na start w ZUS przysługuje osobom fizycznym, które:

 • rozpoczynają działalność gospodarczą po raz pierwszy raz 
 • rozpoczynają działalność gospodarczą ponownie, po upływie co najmniej 60 miesięcy kalendarzowych, licząc od dnia ostatniego zawieszenia lub zakończenia działalności gospodarczej.

Warunkiem korzystania z ZUS na start, jest brak możliwości wykonania usługi na rzecz byłego pracodawcy, u którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym, osoba wykonywała czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności w ramach stosunku pracy, lub spółdzielczego stosunku pracy.

Zwolnienie z ubezpieczeń dotyczy tylko i wyłącznie prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorcy. Nie obejmuje tych osób, które razem z nim współpracują.


Kto nie może skorzystać z ulgi na start?

Ulga na start jest zwolnieniem, z którego nie może skorzystać każdy przedsiębiorca. Nie skorzystają z niej:

 • wspólnicy spółek jawnych, komandytowych i partnerskich oraz jednoosobowy wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 • przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, dla którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym, pełnili obowiązki wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej
 • osoby współpracujące przy prowadzeniu jednoosobowej działalności gospodarczej
 • osoby prowadzące działalność rolniczą (która nie jest objęta ubezpieczeniami społecznymi prowadzonymi przez ZUS, lecz przez KRUS)
 • przedsiębiorcy już aktywni lub tacy, którzy w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych, przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej, prowadziły pozarolniczą działalność gospodarczą
 • przedsiębiorcy, którzy dobrowolnie zrezygnowali z ulgi, przez zgłoszenie się do ubezpieczeń społecznych – tutaj także obowiązuje 60-miesięczny okres karencji.

Przedsiębiorca, w każdej chwili może zrezygnować z otrzymania ulgi. W tym celu należy zgłosić się do właściwego urzędu ZUS. Wystarczy udowodnić, że podczas korzystania z ulgi, przedsiębiorca nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym. Dlatego też przez 6 miesięcy nie będą odkładane składki na poczet przyszłej emerytury.

Dodatkowo osoba, korzystająca z ulgi ZUS na start nie może również przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Prawo gwarantuje mu możliwość otrzymywania zasiłku chorobowego oraz macierzyńskiego.  


Ile trwa ulga na start?

Ulga na start to zwolnienie przedsiębiorców z obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym. Jak zostało wyżej wyjaśnione, obowiązuje ona przez 6 pełnych miesięcy kalendarzowych. Oczywiście, od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej.  ZUS na swojej stronie internetowej wyjaśnia, że sposób liczenia okresu ulgi, zależy od dnia faktycznego podjęcia działalności gospodarczej. 

Jeśli data rozpoczęcia działalności to pierwszy dzień miesiąca, to miesiąc ten wlicza się od trwania ulgi. Natomiast jeśli początek działalności przypada w trakcie trwania miesiąca kalendarzowego, okres 6 miesięcy liczy się od kolejnego miesiąca.

W przypadku, gdy przedsiębiorca w trakcie korzystania z ulgi na start zdecyduje się na zawieszenie swojej działalności gospodarczej – nie straci do niej prawa. Jednakże zawieszenie działalności nie zatrzyma biegu 6 miesięcznej ulgi na start.

Podobają Ci się nasze artykuły? Chcesz otrzymywać powiadomienia o nowościach na naszym blogu?

Zapisz się do newslettera!


Ulga na start w działalności gospodarczej 

Korzystanie z ulgi na start w ZUS jest przyznawane tylko i wyłącznie na 6 miesięcy. Po tym czasie przedsiębiorca może skorzystać z tzw. preferencyjnych składek ZUS. Przez kolejne 24 miesiące przedsiębiorca jest zobowiązany opłacać zmniejszone składki na ubezpieczenie społeczne.  Z preferencyjnych składek ZUS, będzie mógł skorzystać także przedsiębiorca, który zrezygnuje z ulgi na start przed upływem 6 miesięcy.

Przedsiębiorca przechodzący na 2 letnią ulgę dla nowych firm (mały ZUS) u którego dochodzi do zbiegu tytułów ubezpieczeń, może opłacać nadal tylko składkę zdrowotną.

Celem wprowadzenia ulgi jest na pewno ułatwienie początkującym przedsiębiorcom rozkręcić swój biznes. Małe koszty związane z opłatą składek na ubezpieczenie społeczne mają dość znaczący wpływ na ogólny stan finansowy przedsiębiorstwa. ZUS na start obowiązuje przez maksymalnie okres 6 miesięcy i zwalnia osoby, spełniające odpowiednie warunki, z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. Korzystanie z tego zwolnienia niesie za sobą pewne konsekwencje – przedsiębiorca nie może m.in. przystąpić w tym czasie do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Jednakże, pomimo kilku niedogodności wiążących się z tą ulgą, większość młodych przedsiębiorców decyduje się na przystąpienie do niej.


Ulga na start, a ubezpieczenie zdrowotne

Przedsiębiorca korzystając z ulgi powinien pamiętać również o obowiązkowym ubezpieczeniu zdrowotnym, pod warunkiem, że ulga nie jest zawieszona. Warto pamiętać, że oprócz siebie do ubezpieczenia można zgłosić także członków swojej rodziny.

Składki zdrowotne są opłacane od zadeklarowanej kwoty nie niższej niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku (w 2018 r. jest to kwota 4242,38 zł) i wynosi 9% podstawy wymiaru. Składka ta jest miesięczna i niepodzielna, czyli należy opłacać ją w pełnej wysokości, niezależnie od ilości dni podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu w miesiącu.

Obowiązek opłaty za składki zdrowotne w okresie ulgi, zwalnia przedsiębiorcę, który:

 • jest emerytem bądź rencistą i jego świadczenie nie przekracza minimalnego wynagrodzenia, a jego przychody nie przekroczą miesięcznie 50% kwoty najniższej emerytury lub będzie opłacał podatek dochodowy w formie karty podatkowej;
 • ma umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności, a jego przychody z działalności nie przekroczą miesięcznie 50% kwoty najniższej emerytury lub będzie opłacał podatek dochodowy w formie karty podatkowej;
 • pobiera zasiłek macierzyński, którego wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty świadczenia rodzicielskiego.

Osoby niepełnosprawne posiadające umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności, nie posiadające innych źródeł przychodów poza tą działalnością, będą opłacały składkę na ubezpieczenie zdrowotne nie wyższą od kwoty należnej zaliczki, na podatek dochodowy od osób fizycznych.


O czym pamiętać korzystając z ulgi na start?

Podsumowując, zwolnienie ze składek jest przeznaczone dla przedsiębiorców prowadzących swoje firmy. Krótko mówiąc, właściciel firmy, zatrudniający pracowników nadal będzie odprowadzał składki na ubezpieczenia społeczne i składkę zdrowotną. 

Zdarza się tak, że pojawiają się pewne sytuacje, które pokrzyżują plany przedsiębiorcy. Co w takim wypadku, gdy będziemy zmuszeni do zawieszenia firmy? Okres zawieszenia działalności nie przerywa biegu 6 miesięcy.

ZUS na start nie jest obowiązkowy. To przywilej stworzony dla przedsiębiorców, by pomóc im w pierwszych, najczęściej najtrudniejszych, miesiącach działalności na rynku. Właściciel firmy, który chce uzyskać w przyszłości prawa do świadczenia emerytalnego w jak najwyższej wysokości, może zrezygnować z ulgi.

Zgodnie z polskim prawe,  po raz kolejny z tego ułatwienia będzie mógł on skorzystać dopiero po upływie 60 miesięcy kalendarzowych od zakończenia lub zawieszenia wcześniejszej działalności.

Skontaktuj się z ekspertem!

Chcesz uzyskać poradę od naszego eksperta? Skontaktuj się z nami już teraz i otrzymaj fachowe wsparcie! Nasi eksperci są gotowi pomóc Ci rozwiązać Twoje problemy i osiągnąć sukces.

Specjalista ds.kadr i płac