...
Kadry i Płace 20 lipca 2023

Jak napisać wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy, kodeks pracy przewiduje sposób rozwiązania umowy o pracę za zgodą obu stron. W takiej […]

...
Księgowość 15 czerwca 2023

Emerytura pomostowa – komu przysługuje i na jakich warunkach?

W Polsce można wyróżnić wiele różnych świadczeń emerytalnych. Ich przyznanie z reguły zależy od warunków, które należy spełnić na zasadach […]

15 czerwca 2023

Emerytura pomostowa – komu przysługuje i na jakich warunkach?

W Polsce można wyróżnić wiele różnych świadczeń emerytalnych. Ich przyznanie z reguły zależy od warunków, które należy spełnić na zasadach […]

...
Kadry i Płace 16 czerwca 2023

Zaległy urlop wypoczynkowy

Zaległy urlop wypoczynkowy? Do kiedy mogę wykorzystać swój urlop? Czy urlop przepada? Należy mi się ekwiwalent za niewykorzystany urlop?

16 czerwca 2023

Zaległy urlop wypoczynkowy

Zaległy urlop wypoczynkowy? Do kiedy mogę wykorzystać swój urlop? Czy urlop przepada? Należy mi się ekwiwalent za niewykorzystany urlop?

...
Pozostałe 24 maja 2023

Urlop wypoczynkowy – komu i kiedy przysługuje?

Urlop wypoczynkowy – komu i kiedy przysługuje? Jak go obliczyć? W jakim terminie można go wykorzystać? Czy urlop przepada? Co jeśli nie wykorzystam go w terminie?

24 maja 2023

Urlop wypoczynkowy – komu i kiedy przysługuje?

Urlop wypoczynkowy – komu i kiedy przysługuje? Jak go obliczyć? W jakim terminie można go wykorzystać? Czy urlop przepada? Co jeśli nie wykorzystam go w terminie?

...
Prawo Pracy 28 lipca 2023

Urlop opiekuńczy

Nowelizacja Kodeksu Pracy przynosi również zmiany w urlopach opiekuńczych. Z urlopu będzie mógł skorzystać pracownik, który będzie musiał zapewnić opiekę […]

28 lipca 2023

Urlop opiekuńczy

Nowelizacja Kodeksu Pracy przynosi również zmiany w urlopach opiekuńczych. Z urlopu będzie mógł skorzystać pracownik, który będzie musiał zapewnić opiekę […]

...
Prawo Pracy 17 maja 2023

Urlop z powodu siły wyższej – co to jest?

Urlop z powodu siły wyższej. Co to jest? Komu przysługuje? Ile jest płatny? W jakich sytuacjach można go wziąć? Przeczytaj nasz artykuł!

17 maja 2023

Urlop z powodu siły wyższej – co to jest?

Urlop z powodu siły wyższej. Co to jest? Komu przysługuje? Ile jest płatny? W jakich sytuacjach można go wziąć? Przeczytaj nasz artykuł!

...
Prawo Pracy 28 kwietnia 2023

Zasiłek macierzyński

Zasiłek macierzyński należy się w związku z narodzinami dziecka lub przyjęciem dziecka na wychowanie. Jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez Zakład […]

28 kwietnia 2023

Zasiłek macierzyński

Zasiłek macierzyński należy się w związku z narodzinami dziecka lub przyjęciem dziecka na wychowanie. Jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez Zakład […]

...
Kadry i Płace 28 kwietnia 2023

Urlop bezpłatny 

Urlop bezpłatny. Co to za urlop? Komu się należy? Czy należy się za niego wynagrodzenie? Przeczytaj nasz artykuł!

28 kwietnia 2023

Urlop bezpłatny 

Urlop bezpłatny. Co to za urlop? Komu się należy? Czy należy się za niego wynagrodzenie? Przeczytaj nasz artykuł!

...
Prawo Pracy 28 kwietnia 2023

Urlop rodzicielski – po zmianach 2023

`Urlop rodzicielski. Komu przysługuje? Jakie zmiany wejdą do kodeksu pracy w 2023 r.? Ile trwa urlop rodzicielski? Ile należy się zasiłku?

28 kwietnia 2023

Urlop rodzicielski – po zmianach 2023

`Urlop rodzicielski. Komu przysługuje? Jakie zmiany wejdą do kodeksu pracy w 2023 r.? Ile trwa urlop rodzicielski? Ile należy się zasiłku?

...
Prawo Pracy 28 kwietnia 2023

Urlop ojcowski 2023

Urlop ojcowski 2023 w kodeksie pracy. Jaka prawa ma ojciec dziecka? Ile urlopu mu przysługuje? Gdzie złożyć wniosek?

28 kwietnia 2023

Urlop ojcowski 2023

Urlop ojcowski 2023 w kodeksie pracy. Jaka prawa ma ojciec dziecka? Ile urlopu mu przysługuje? Gdzie złożyć wniosek?