Kadry i Płace 12 maja 2023

Płaca minimalna brutto w 2023 roku

Każda osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, ma zagwarantowane minimalne wynagrodzenie. Rząd, co roku ustala podwyżkę płacy minimalnej. Jak wiadomo, w 2023 roku minimalne stawki godzinowe i miesięczne zostały podniesione. Co więcej, wynagrodzenia mają doprowadzić do polepszenia jakości produktów i usług, które są oferowane przez firmę. 

SPIS TREŚCI


Płaca minimalna stanowi pewnego ochronę i ma chronić pracownika przed wyzyskiem. Płaca minimalna powinna gwarantować każdemu pracownikowi godne zarobki, zapewniające odpowiednią jakość życia. Na jakie podwyżki w 2023 roku mogą liczyć osoby zarabiające minimalną krajową? 

płaca minimalna w 2023 r.

Ile wzrośnie najniższa krajowa w 2023 roku?

Najniższa krajowa to kwota, ustalana co roku (ustawowo). Otrzymuje ją pracownik zatrudniony na podstawie umowy. Od tej kwoty zależy również minimalna stawka godzinowa, która obowiązuje pracowników rozliczających się na podstawie przepracowanych godzin. Wynagrodzenie pracowników, wpływa również na wiele innych świadczeń. Szczególnie na wzrost kosztów zatrudnienia. 

13 września Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie odnośnie płacy minimalnej za pracę. Rząd przedstawił wtedy końcową wysokość płacy minimalnej brutto w 2023 roku. 

Płaca minimalna brutto w Polsce z każdym rokiem się ulega zmianie. W 2023 roku wysokość płacy minimalnej wzrośnie aż dwukrotnie:

 • 01.01.2023 rok – do 3.490 zł brutto
 • 01.07.2023 rok – do 3.600 zł brutto 

Porównując z rokiem ubiegłym, jest to dość duży wzrost. Dla pracowników, jest to dobra wiadomość. Inaczej sytuacja się kształtuje względem pracodawców. Dla nich jest to kwota wysoka, dlatego że wpłynie na składki, jakie powinni płacić za zatrudniane przez siebie osoby. 


Płaca minimalna brutto i netto 2023

Kwota brutto to kwota, jaką pracownik otrzymuje za swoją pracę. Od niej są odprowadzane składki na rzecz ZUS, podatek, czy składka na PPK. Po odjęciu wszystkich składek, otrzymujemy kwotę wynagrodzenia – netto. Właśnie ta kwota, finalnie wpływa na rachunek bankowy pracownika. 

płaca minimalna w Polsce

Źródło: GUS


Szukając pracy, każdy z nas najbardziej jest zainteresowany wynagrodzeniem netto, czyli kwotą, którą otrzyma “na rękę”. Aby ją obliczyć, należy wziąć pod uwagę koszty, jakie składają się na miesięczne wynagrodzenie. Są to wszelkiego rodzaju składki na ubezpieczenie (np. zdrowotne, emerytalne) oraz zaliczka na podatek PIT.

Biorąc pod uwagę wszystkie koszty:

 • od 1 stycznia 2023 r. na umowie o pracę wynagrodzenie wyniesie 2709 zł netto (“na rękę”)
 • od 1 lipca 2023 r. płaca minimalna netto będzie wynosić 2784 zł. 

Dokładna kwota netto, zależy od wielu czynników. Wpływ na to, mają chociażby składane oświadczenia PIT – 2 w miejscu pracy, czy nawet praca poza miejscem zamieszkania. W celu dokładnego przeliczenia wynagrodzenia, warto jest skorzystać z pomocy księgowej, czy kalkulatorów wynagrodzeń. Są one szeroko dostępne na stronach internetowych. 


Jaka stawka godzinowa obowiązuje od 2023 roku?

Zgodnie z ustawą, najniższa krajowa za godzinę to wynagrodzenie, które przysługuje za każdą godzinę wykonania zlecenia, czy świadczenia usługi. 

Najniższa krajowa za godzinę, ma zastosowanie do:

 • umowy zlecenia,
 • umowy o świadczenie usług.

WAŻNE – do innych umów zawieranych na podstawie Kodeksu cywilnego, np. umowy o dzieło czy umowy agencyjnej, obowiązek zapewnienia minimalnej stawki godzinowej nie ma zastosowania.


Kiedy przysługuje minimalna stawka godzinowa?

Wysokość minimalnej stawki godzinowej to kwota przysługująca zleceniobiorcy za każdą godzinę wykonanego zlecenia lub świadczonych usług. Podlegająca opodatkowaniu i oskładkowaniu, na podstawie zasad określonych w obowiązujących przepisach, a także ewentualnym potrąceniom wierzytelności oraz egzekucji.

Wysokość minimalnej stawki godzinowej.

Zgodnie z ustawą o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, wysokość minimalnej stawki godzinowej jest corocznie waloryzowana o wskaźnik wynikający z podzielenia wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonej na rok następny przez wysokość minimalnego wynagrodzenia obowiązującą w roku, w którym odbywają się negocjacje.

Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z 13.02.2022 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej (Dz.U. 2022 poz. 1952) w przyszłym roku:

 • Od 1.01.2023 r. minimalna stawka godzinowa wyniesie 22,80 zł (wzrost o 15,7%)
 • Od 1.07.2023 r. minimalna stawka godzinowa wyniesie 23,50 zł (wzrost o 19,3%)

Dlaczego płaca minimalna brutto w 2023 r. wzrośnie 2 razy?

Jak można zauważyć, na przełomie ostatnich kilku lat można zaobserwować coroczną podwyżkę najniższej krajowej. Tym razem płaca minimalna brutto wzrośnie dwukrotnie – od 1 stycznia 2023 roku oraz od 1 lipca 2023 roku.

Nie jest to działanie bezpodstawne. Wynika to z ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Zgodnie z artykułem 3, jeśli w kolejnym roku wskaźnik ceny, będzie kształtował się na poziomie 105%, należy ustalić 2 terminy zmiany płacy minimalnej oraz minimalnej stawki godzinowej.

Aktualnie płaca minimalna jest uzgadniania w ramach tak zwanej Komisji Trójstronnej. Najniższe wynagrodzenie ustala się do dnia 15 lipca każdego roku. Prezes rządu obwieszcza je 15 września w Monitorze Polskim. Zanim wejdzie w życie, każdy może zapoznać się z jego wysokością w kolejnym roku. 


Ile Polaków zarabia najniższą krajową za pracę?

Co roku Główny Urząd Statystyczny publikuje dane, w którym określa ile Polaków otrzymuje minimalne wynagrodzenie. Według danych GUS w Polsce, minimalne wynagrodzenie za pracę otrzymuje 1,5 mln osób pracujących. Stanowi to ok. 13% wszystkich zatrudnionych. Niestety na tle państw unijnych, jest to bardzo wysoki wskaźnik.

Podobają Ci się nasze artykuły? Chcesz otrzymywać powiadomienia o nowościach na naszym blogu?

Zapisz się do newslettera!


Ile pracodawca płaci za pracownika?

Zatrudnienie pracowników na umowie o pracę to jedna z najpopularniejszych form zatrudnienia. Zgodnie z przepisami kodeksu pracy, każdej osobie pracującej za wykonaną pracę należy się wynagrodzenie. Dla pracodawcy oznacza to jeden z wielu kosztów. Oprócz zapłaty za pracę, na koszty składowe wynagrodzenia składa się również szereg innych elementów. Większość ludzi nie bierze tego zupełnie pod uwagę. Dla większości najważniejsze jest to, co otrzyma po wykonaniu swoich obowiązków. Jest to zrozumiałe. Dlatego warto wiedzieć, co składa się na nasze wynagrodzenie.

Na nasze wynagrodzenia składają się wszelkie stawki ubezpieczeń, opłacane najczęściej przez naszego pracodawcę. 

W przypadku zatrudnienia na umowę o pracę wyróżniamy 5 rodzajów ubezpieczeń:

 • emerytalne,
 • rentowe,
 • wypadkowe,
 • Fundusz Pracy,
 • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Składki stanowią procentowa część pensji pracownika, liczonego brutto i kształtują się następująco: 

 • 9,76% — emerytalne
 • 6,5% — rentowe
 • 1,67% — wypadkowe
 • 2,45% — Fundusz Pracy 
 • 0,1% — FGŚP.

Na przykładzie minimalnego wynagrodzenia w 2022 roku (3010 zł brutto) składki ZUS są następujące:

 • składka emerytalna – 293,78 zł
 • składka rentowa – 195,65 zł
 • składka wypadkowa – 50,27 zł
 • Fundusz Pracy – 73,75 zł 
 • FGŚP – a także 3,01 zł

Dla przedsiębiorcy podwyżka płacy minimalnej nie jest bez znaczenia. Biorąc pod uwagę wszystkie składki ZUS, będzie to podwyżka prawie o 745 zł (około 25% więcej). W związku z tym w przyszłym roku firmy będą musiały znacznie zwiększyć budżety na wynagrodzenia. A to może przyczynić się do rosnących cen oferowanych przez nie produktów i usług.

Jak obliczyć wysokość płacy minimalnej w 2023 roku?

Aby obliczyć nasze wynagrodzenie niezawodna jest nam pomoc księgowej. W tym celu można również skorzystać z  kalkulatorów zamieszczonych na stronach internetowych. Kwota, jaka składała się na najniższą krajową z 2022 roku jest nam już dobrze znana. W internecie można odnaleźć szereg informacji wraz z gotowymi obliczeniami wynagrodzeń z lat poprzednich.

Następnie można skorzystać z  kalkulatorów, aby obliczyć wysokość minimalnego wynagrodzenia za godzinę pracy. Przed dokonaniem obliczeń warto również sprawdzić aktualne oferty stażów oraz stawki godzinowe określane przez rynek pracy. Mając te informacje, bardzo łatwo jest uzyskać wiarygodną prognozę dotyczącą minimalnych stawek płacowych na rok 2023.

By obliczyć wynagrodzenie netto, czyli to co dostaniemy “na rękę”, należy wziąć pod uwagę wszelkie koszty i składki ZUS. 

Krótko mówiąc:

kwota brutto = wynagrodzenie netto + ubezpieczenie emerytalne + ubezpieczenie rentowe + ubezpieczenie chorobowe + ubezpieczenie zdrowotne + zaliczka + podatek PIT 

W związku z podwójną zmianą wynagrodzenia 2023, kwoty naszych składek są kształtują się następująco: 

Składki od stycznia 2023 roku przy wynagrodzeniu minimalnym na poziomie 3490 zł wyniosą:
– składka emerytalna 204,37 zł,
– składka rentowa 83,76 zł,
– składka chorobowa 25,65 zł,
– składka wypadkowa 17,48 zł.

Składki w od lipca 2023 roku przy wynagrodzeniu minimalnym na poziomie 3600 zł wyniosą:
– składka emerytalna 210,82 zł,
– składka rentowa 86,40 zł,
– składka chorobowa 26,46 zł,
– składka wypadkowa 18,04 zł.


Podsumowanie

Podsumowując, płaca minimalna brutto w 2023 r. wyniesie 3600 zł brutto, a składki w sumie 341,72 zł. Jest to spory wzrost opodatkowania w porównaniu do 2020 r., kiedy płaca minimalna była na poziomie 2600 zł brutto i składki odprowadzane przez pracownika wynosiły 247,35 zł. 

Płaca minimalna brutto w 2023 r. zwiększy się o 33%, a składki pracownika wzrosną o 38,7%. Zwiększenie to, ma na celu zapewnić pracownikom lepszej jakości życia i umożliwienie im dostosowania się do stale rosnących kosztów utrzymania. Każdy ma prawo dowiedzieć się, ile zarabia i co jest wliczone w pensję minimalną. 

Skontaktuj się z ekspertem!

Chcesz uzyskać poradę od naszego eksperta? Skontaktuj się z nami już teraz i otrzymaj fachowe wsparcie! Nasi eksperci są gotowi pomóc Ci rozwiązać Twoje problemy i osiągnąć sukces.

Specjalista ds.kadr i płac