Pozostałe 1 marca 2023

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

Co należy wiedzieć przed złożeniem wniosku? Jakich dokumentów powinniśmy wymagać od cudzoziemca, przed tym nim zdecydujemy się na zatrudnienie? Jakie korzyści z pracy na oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi płynął dla obu stron?

oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

Wiza, paszport a może karta pobytu?

Obcokrajowiec, który chce podjąć zatrudnienie w Polsce, powinien dostarczyć dokument uprawniający do wykonywania pracy. Jest nim wiza, paszport lub karta pobytu. Pracodawca natomiast, po dokonaniu weryfikacji dokumentacji, zobowiązany jest do przechowywania kopii (nie oryginałów) tych dokumentów przez cały okres wykonywania pracy.

Kto może skorzystać z zatrudnienia na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi i jakie są warunki? 

Możliwość ta dotyczy wyłącznie obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji lub Ukrainy.

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi uprawnia do wykonywania pracy nie-sezonowej do 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy. W tym czasie, nie będzie mógł wykonywać pracy sezonowej, która wymaga innego zezwolenia- typu S. Pracodawca natomiast ma bezwzględny obowiązek zawarcia umowy pisemnej z cudzoziemcem.W oświadczeniu zawarte są warunki umowy, a jej treść zostanie przetłumczona cudzoziemcowi.

W przypadku, gdy obcokrajowiec podpisze umowę o pracę – ma prawo do co najmniej minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w Polsce. Pracodawca najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy potencjalnego zatrudnionego lub niepodjęciu w terminie 7 dni od daty wskazanej w oświadczeniu, jako rozpoczęcie pracy, informuje o tym urząd. W ciągu 7 dni pracodawca zgłasza cudzoziemca do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

Kiedy i gdzie należy złożyć właściwe dokumenty? 

Wniosek należy złożyć w Powiatowym Urzędzie Pracy. Powinien to zrobić przyszły pracodawca lub upoważniona przez niego osoba. Podmiot powierzający pracę, zobowiązany jest do złożenia wypełnionego oświadczenia z właściwą klauzulą o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, swojego dowodu osobistego oraz informacji o wpisie działalności gospodarczej z CEIDG lub KRS.

Wzór oświadczenia do pobrania pod adresem: https://tiny.pl/tn6px

Jeśli zainteresował Cię nasz artykuł – odwiedź nasz blog. Znajdziesz tam wiele porad z zakresu prawa pracy, czy prawa podatkowego.