Księgowość 1 marca 2023

Mikrorachunek podatkowy – kilka faktów

Z dniem 1 stycznia 2020r. zaczął obowiązywać tzw. Mikrorachunek podatkowy. Zobacz co to jest mikrorachunek podatkowy i jak wygląda?

SPIS TREŚCI

Mikrorachunek podatkowy kilka faktów

Co to Mikrorachunek podatkowy?

Jest to indywidualny rachunek, na który wpłaca się należności z tyt. PIT, CIT i VAT, a także odsetki od tych zobowiązań podatkowych i ewentualne koszty upomnienia. Pozostałe podatki można wpłacać jak dotychczas, na rachunki podatkowe urzędów skarbowych.


Jak uzyskać numer rachunku?

Numer swojego rachunku, można wygenerować na stronie podatki.gov.pl, a w razie potrzeby czynność tę można powtarzać wielokrotnie. Numer rachunku można również sprawdzić w dowolnym urzędzie skarbowym.

Aby go wygenerować numer, wystarczy podać:

 • PESEL, jeśli jest się osobą fizyczną i nie prowadzi się działalności gospodarczej albo nie jest się zarejestrowanym podatnikiem VAT,
 • NIP, jeśli prowadzi się działalność gospodarczą lub jest się podatnikiem VAT albo płatnikiem podatków, składek na ubezpieczenie społeczne i/lub zdrowotne.

Mikrorachunek podatkowy a osoby fizyczne

Jako osoba fizyczna, potrzebujesz mikrorachunku głównie wtedy, gdy będziesz mieć do zapłacenia podatek z rocznego zeznania PIT od przychodów za 2019r. Jeśli wystąpi  zwrot podatku – zostanie on zrealizowany, jak dotychczas (przekazem lub na Twój rachunek osobisty w banku).


Mikrorachunek podatkowy – jak wygląda?

Mikrorachunek powinien spełniać krajowe (NRB) oraz międzynarodowe (IBAN) standardy rachunków bankowych. Składa się na niego 26 znaków, które zawierają:

 • sumę kontrolną
 • numer rozliczeniowy jednostki organizacyjnej banku
 • identyfikator podatkowy

Mikrorachunek, dla którego identyfikatorem podatkowym jest numer PESEL ma formę LK101000712221XXXXXXXXXXX0. Wartość LK101000712221 jest stała. Po tym ciągu znaków zostaje wpisany numer PESEL.

Mikrorachunek, dla którego identyfikatorem podatkowym jest numer NIP ma formę LK101000712222XXXXXXXXXX00. Wartość LK101000712222 jest stała. Po tym ciągu znaków zostaje wpisany numer NIP.


Mikrorachunek podatkowy – jak go zapłacić?

Aby zapłacić mikrorachunek należy pierw:

 • sprawdzić w dowolnym urzędzie skarbowym lub wygenerować online swój mikrorachunek
 • określić tytuł przelewu – jaki podatek ma zostać rozliczony tzn. PIT, CIT czy VAT
 • sprawdzić zaległości w płatnościach, wpłata zostanie naliczona na tę zaległość podatkową, nawet jeśli określi się inne przeznaczenie w opisie przelewu
 • sprawdzić zaległości powstałe z różnych tytułów, wpłaty będą zaliczane na zobowiązanie podatkowe, które powstało najwcześniej
 • określić tytuł przelewu, jeśli to nie zostanie spełnione wpłata będzie przeznaczona na zobowiązanie podatkowe o najstarszym terminie płatności.

Wpłata podatku za kogoś innego na jej mikrorachunek podatkowy – czy to jest możliwe?

Zgodnie z art. 62b § 1 Ordynacji podatkowej podatek może zostać zapłacony przez:

 • małżonka podatnika, jego zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę – bez ograniczeń kwotowych;
 • aktualnego właściciela przedmiotu hipoteki przymusowej lub zastawu skarbowego, jeżeli podatek zabezpieczony jest hipoteką przymusową lub zastawem skarbowym;
 • inny podmiot, tj. osobę trzecią, w przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 1000 zł, a treść dowodu zapłaty nie budzi wątpliwości co do jej przeznaczenia.

Podatek w wysokości wyższej niż 1000 złotych może więc zostać opłacony jedynie przez podatnika lub członka jego najbliższej rodziny. Natomiast jeśli podatek powyżej 1000 złotych zostanie wpłacony przez osobę trzecią, to uznaje się go za niezapłacony.


Mikrorachunek podatkowy – korzyści

Opłacanie podatków za pomocą mikrorachunku podatkowego ma wiele zalet i korzyści. Wśród nich można wyróżnić między innymi:

 • dzięki mikrorachunkowi szybko otrzymasz potrzebne dla siebie zaświadczenia – np. o niezaleganiu w podatkach
 • nie musisz pilnować, czy numer rachunku, na który wpłacasz podatki jest dalej aktualny
 • zmiana siedziby firmy nie zmienia numeru mikrorachunku podatkowego – możesz się nim posługiwać zawsze i wszędzie
 • możesz go sprawdzić w dowolnym miejscu i w dowolnym dla siebie czasie
 • w wygodny i prosty sposób zapłacisz PIT, CIT i VAT na jeden, stały, indywidualny mikrorachunek podatkowy – nie będziesz już wybierać oddzielnych rachunków
 • mikrorachunek podatkowy zapewni szybszą obsługę płatności PIT, CIT i VAT
 • nie będziesz już szukać obowiązujących numerów rachunków urzędów skarbowych i ograniczysz liczbę omyłkowych przelewów na niewłaściwe konto.

Jeśli zainteresował Cię nasz artykuł – odwiedź nasz blog. Znajdziesz tam wiele porad z zakresu prawa pracy, czy prawa podatkowego.