Prawo Pracy 28 kwietnia 2023

Kontrola pracy zdalnej

Przepisy dotyczące pracy zdalnej w kodeksie pracy zaczną obowiązywać od 7 kwietnia 2023 r. Zmiany w kodeksie w tym zakresie pozwalają pracodawcy przeprowadzić kontrolę w miejscu pracy. Będzie opierać się na zasadach określonych przez obie strony w regulaminie. Nasz pracodawca ma prawo monitorować, czy przestrzegamy wymogi w zakresie BHP i procedury danych osobowych. Czy istnieje możliwość kontroli pracownika przy pracy na komputerze? W jaki sposób pracodawca może sprawdzić pracę swojego podwładnego? Jak kontrola pracy zdalnej będzie przebiegać? Na wszystkie pytania znajdziesz odpowiedź w naszym artykule.

SPIS TREŚCI

Praca zdalna w kodeksie pracy

Praca zdalna od 7 kwietnia 2023 r. wchodzi w życie. Znajdzie swoje uregulowanie w kodeksie pracy. Zgodnie ze zmianami będzie można ją wykonywać całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez osobę zatrudnioną. Zasady wykonywania home office należy wcześniej uzgodnić z naszym pracodawcą. Wprowadzenie pracy zdalnej ma poprawić możliwość zatrudnienia osób, które znajdują się w trudnej sytuacji.

Dotyczy to głównie:

 • kobiet w ciąży
 • rodziców małych dzieci
 • osób sprawujących opiekę nad członkiem bliskiej rodziny
 • osób sprawujących opiekę nad osobą o znacznym stopniu niepełnosprawności. 

Wprowadzenie pracy zdalnej ułatwi pogodzenie obowiązków rodzinnych oraz zawodowych pracownika.

Zapisz się do newslettera!


Kontrola pracy zdalnej – jakie prawo ma pracodawca?

Pracodawca, wprowadzając pracę w formie zdalnej, ma pełne prawo do jej kontroli. Decyzja o pracy zdalnej należy tylko i wyłącznie do podmiotu zatrudniającego. To prawo, z którego może, ale nie musi skorzystać. Z drugiej strony taki tryb pracy wymaga jednak okresowego sprawdzania efektów i wydajności pracownika. Kontrola nie musi przebiegać często. Może być realizowana raz w tygodniu, czy raz w miesiącu. Wszystko zależy od rodzaju wykonywanej pracy, wielkości obowiązków, czy kontaktu pracownika z klientami firmy.

Zobacz też: Praca zdalna

Pracodawca ma prawo monitorować czas i jakość pracy wykonywanej przez swojego pracownika. Może to robić przez systemy kontroli produktywności. Taką aplikacją może być aplikacja do monitorowania czasu lub narzędzie do tworzenia raportów dotyczących projektów. 

Zgodnie z definicją pracy zdalnej, nasz przełożony ma prawo skontrolować wykonaną przez nas pracę.

W każdej chwili może:

 • zmierzyć jakość wykonanej pracy
 • skontrolować urządzenia oraz sprzęt biurowy
 • skontrolować stanowisko w zakresie zasad BHP i higieny pracy. 

Kontrola pracy zdalnej jest przeprowadzona za zgodą pracownika. Powinna zostać udzielona na piśmie lub za pośrednictwem innych środków komunikacji. 


Jak powinna wyglądać kontrola pracy zdalnej?

Przepisy dotyczące kontroli pracy zdalnej pracowników wymagają od naszego pracodawcy właściwego sprecyzowania. Pamiętajmy, że home office to tylko tryb pracy. Nieważne, czy nasze obowiązki wykonujemy w firmie, czy poza nią. Niezależnie od miejsca pracy, pracodawca ma prawo do weryfikacji efektów naszego działania. Jeśli pracownik jest na pracy zdalnej, przełożony może kontrolować ją w godzinach pracy. Nie może tego robić w czasie prywatnym. Kontrola powinna dotyczyć wyłącznie miejsca związanego z pracą. Przełożony nie może oceniać i żądać dostępu do pomieszczeń, w których nie wykonujemy obowiązków służbowych. 

W praktyce niezwykle rzadko słyszy się o kontroli miejsca pracy, w którym wykonujemy obowiązków. Stanowczo częściej kontroluje się aktywność pracowników na firmowych laptopach. Monitorowany jest również czas, jaki poświęcamy na zawodowe obowiązki. 

W tym celu pracodawca może wykorzystywać specjalnie tworzone aplikacje. Dzięki nim uzyska informacje między innymi o:

 • uruchomianych programach
 • odwiedzanych linkach internetowych
 • treści firmowej korespondencji
 • czasu spędzanym nad konkretną aktywnością. 

Kontrola pracy zdalnej a RODO

W obecnym systemie pracy, pracownicy mogą wykonywać swoje obowiązki na prywatnych urządzeniach lub na sprzęcie dostarczonym przez firmę. W tym przypadku bardzo istotnym zjawiskiem jest kwestia RODO. O ile używamy do pracy sprzętu firmowego, nie ma powodów do zmartwień. W większości przypadków działa on zgodnie z prawem i podlega każdej kontroli. Inaczej wygląda to, jeśli do pracy zdalnej używamy prywatnych urządzeń. W niektórych przypadkach naruszenie prywatności lub zasad RODO może skończyć się dużymi problemami dla przedsiębiorstwa. 

Monitorowanie pracy wykonywanej na prywatnym urządzeniu pracownika może doprowadzić do naruszenia jego prywatności. Na podstawie obowiązujących przepisów pracodawca może nagrać pracę podwładnych lub sprawdzić jego służbową skrzynkę e-mailową. Naruszenie tych zasad w jakimkolwiek stopniu jest złamaniem przepisów w zakresie ochrony danych osobowych, czyli RODO

Zazwyczaj w większości przypadków pracodawca zapewnia pracownikom sprzęt, dzięki któremu może swoje obowiązki wykonać. Jak wspomnieliśmy wyżej, sytuacja się komplikuje, jeśli pracownik działa na własnym komputerze. W takiej sytuacji nasz przełożony może dokonać kontroli jego pracy, tylko w zakresie działań zawodowych. W takim przypadku najlepiej jest przygotować właściwy regulamin. Stworzony regulamin powinien zawierać wszystkie niezbędne zasady dotyczące pracy i obowiązków każdej strony. Pozwoli to uniknąć sytuacji, w której przełożony podczas kontroli przejrzy jego prywatną korespondencję lub inne pliki. Jeśli tak się zdarzy, pokrzywdzony ma prawo domagać się zadośćuczynienia zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego. 

Może Cię także zainteresuje: RODO


Podsumowanie kontroli pracy zdalnej pracownika

Pracodawca ma prawo kontroli swoich pracowników w czasie wykonywania obowiązków służbowych. Dotyczy to zarówno czasu wykonywania pracy, jak i obowiązków.

Może tego dokonać, instalując specjalne oprogramowanie mierzącego czasu pracy.

Należy również pamiętać o przestrzeganiu RODO (ochrony danych osobowych). W szczególności, jeśli wykorzystuje on do swoich obowiązków własny sprzęt. Konieczne jest stworzenie zasad dotyczących raportowania działań w taki sposób, by nie naruszał dóbr osobistych pracownika. To z kolei jest możliwe przez

 • ograniczenia nadane aplikacjom śledzącym
 • założenie konta dedykowanego pracy
 • wdrożenie manualnego systemu raportowania pracy.

Monitorowanie pracy zdalnej jest zgodne z obowiązującym prawem. Należy pamiętać, że w dużej mierze zależy to od stosunku pracy z zatrudnionym. Jeśli została zawarta umowa o pracę, przełożony ma prawo do pełnej kontroli. Kontrola home office nie powinna dotyczyć umów cywilnoprawnych. Kodeks pracy ma swoje zastosowanie tylko i wyłącznie do umowy o pracę. Umowa zlecenie (lub też umowa o dzieło) rozlicza się w systemie zadaniowym. Ponadto pamiętajmy, że podlegają one pod kodeks cywilny. 

Podsumowując, kontrola powinna odbywać się przy poszanowaniu prywatności pracownika. Bardzo ważna jest ochrona danych osobowych, niezależnie czy praca jest wykonywana na własnym, czy na służbowym sprzęcie. Naruszenie jakichkolwiek zasad daje pracownikowi możliwość żądania zadośćuczynienia. Pracodawca ma prawo do kontroli wykonywanej pracy, używając do tego środków komunikacji elektronicznej. Nowo wprowadzane rozwiązania technologiczne pozwalają monitorować czas pracy, czy sprawdzać długość logowania w systemie. Korzystając ze służbowego urządzenia, zobowiązany jest wykorzystywać go tylko i wyłącznie do celów służbowych. Ważne jest, by pracownik był zobligowany do przestrzegania zasad pracy oraz przepisów BHP.

Skontaktuj się z ekspertem!

Chcesz uzyskać poradę od naszego eksperta? Skontaktuj się z nami już teraz i otrzymaj fachowe wsparcie! Nasi eksperci są gotowi pomóc Ci rozwiązać Twoje problemy i osiągnąć sukces.

Specjalista ds.kadr i płac