Kadry i Płace 4 sierpnia 2023

Kalkulator wynagrodzeń.

Kalkulator wynagrodzeń jest narzędziem, który pozwala pracownikowi dowiedzieć się, jaka jest ostateczna wysokość wynagrodzenia. Otrzymując informację odnośnie zarobków brutto, dla każdego zatrudnionego ważne jest, by wiedział brutto ile to netto (czyli “na rękę”). Kalkulator wynagrodzeń jest prostym narzędziem do obsługi, w których takich wyliczeń można dokonać od razu. Brutto ile to netto? Jak obliczyć miesięczne wynagrodzenie krok po kroku? Jakie są składki zus? Jak obliczyć wynagrodzenie brutto i netto? W naszym artykule odpowiemy na wszystkie pytania.

kalkulator wynagrodzeń

SPIS TREŚCI

Wypłata brutto netto – co oznacza?

Zatrudniając się do pracy, każdej osobie najbardziej zależy na wynagrodzeniu. Zazwyczaj przyjmuje się, że wszędzie podawana kwota wynagrodzenia to wynagrodzenie brutto. Takim terminem operuje się zazwyczaj zarówno na rozmowach rekrutacyjnych. Wysokość wynagrodzenia brutto jest podawana także w ogłoszeniach o pracę. Dla większości pracowników pojęcie “wypłata brutto” pełni rolę informacyjną. Niestety, ale w dalszym ciągu stanowi to niemałą zagadkę dla przyszłego pracownika. Dlatego, aby zrozumieć te różnice i potrafić samodzielnie obliczyć wynagrodzenie brutto netto należy mieć na uwadze, że:

 • wysokość pensji brutto to wynagrodzenie, które zawiera podatek dochodowe i wszystkie składki ZUS
 • wysokość pensji netto to kwota, którą otrzymujemy “na rękę” po wszystkich obciążeniach.

Warto pamiętać, że liczba oraz rodzaje potrąceń zależą od rodzaju zawartej umowy z pracodawcą. Na podstawie umowy o dzieło wypłata będzie zmniejszać się tylko o zaliczkę na podatek dochodowy (jeśli umowa o dzieło nie zawarta jest z aktualnym pracodawcą).

Kwotę netto (na rękę), jaką otrzymamy z wynagrodzenia brutto mieszczącego się w przedziale od 500 do 9.990 zł, z uwzględnieniem skoku co 10 zł.


Wynagrodzenie brutto

Kwota wynagrodzenia brutto to jest całkowity koszt pracodawcy, jaki ponosi przy zatrudnieniu pracownika. W skład pensji brutto wchodzi kwota wynagrodzenia netto oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie społeczne i podatek dochodowy.

Sprawdź koniecznie Wynagrodzenie brutto w bardziej szczegółowej formie!


Wynagrodzenie netto

Wynagrodzenie netto pracownika, czyli jego wynagrodzenie “na rękę” zależy od wysokości potrąceń z jego pensji, czyli potrąceń składek społecznych na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, zaliczkę na podatek dochodowy, czy wpłaty na PPK. Jak więc obliczyć wynagrodzenie brutto netto?


Zapisz się do newslettera!

Jak wyliczyć wynagrodzenie?

Ile będzie wynosić wynagrodzenie netto, jeśli znamy tylko i wyłącznie kwotę brutto? Poniżej przedstawiamy dokładny obraz, co tak naprawdę składa się na wynagrodzenie pracownika. Przeliczenie netto – brutto.

Składki ZUS

Część składek społecznych rozumie się jako koszt pracownika. Rodzaje i wysokość składek przedstawia się następująco:

 • składka emerytalna 9,76%
 • składka rentowa 1,5%
 • składka chorobowa 2,45%
 • składka zdrowotna 9%*

Wpłaty na PPK

Jeżeli pracownik przystąpił do PPK (Pracowniczy Plan Kapitałowy), wówczas z jego wynagrodzenia brutto mogą być potrącane wpłaty w wysokości:

 • podstawowa 2%*
 • dodatkowa 2%

*gdy w danym miesiącu wynagrodzenie jest nie większe niż 1,2-krotność minimalnego wynagrodzenia, pracownik ma możliwość obniżenia stopy procentowej wpłaty podstawowej maksymalnie do 0,5% wynagrodzenia.

Zaliczki na podatek dochodowy

Od lipca 2022 roku zaliczki na podatek dochodowy u pracowników obliczane są według skali podatkowej, która kształtuje się następująco:

 • przy pierwszym progu wynosi 12%
 • przy drugim progu wynosi 32%.

Od 1 stycznia 2023 roku kwotę zmniejszającą podatnik będzie mógł podzielić między 2 lub 3 płatników, składając im stosowne oświadczenia PIT-2. W przypadku:

 • jednej umowy kwota zmniejszająca podatek wyniesie 300,00 zł,
 • dwóch umów – po 150,00 zł
 • trzech umów – po 100,00 zł.

Koszty uzyskania przychodu

 • 250,00 zł (pracownik, który mieszka w miejscowości, w której znajduje się zakład pracy)
 • 300,00 zł (pracownik dojeżdżający z innej miejscowości – stosowane na wniosek pracownika).

Z kosztów uzyskania przychodów można także zrezygnować.

Zwolnienia podatkowe

Pracownik może korzystać ze zwolnień z podatku do kwoty 85 528,00 zł. Wymienić tu można następujące ulgi podatkowe:

 • dla rodziców (4+) – przeznaczona dla rodziców i opiekunów wychowujących co najmniej 4 dzieci (po złożeniu wniosku PIT-2)
 • ulga na powrót – z której mogą korzystać osoby zmieniające rezydencję podatkową na polską po co najmniej 3-letnim przebywaniu i pracy za granicą (po złożeniu wniosku PIT-2);
 • dla pracującego emeryta – z której może skorzystać osoba po ukończeniu 60. roku życia w przypadku kobiety i 65. roku życia w przypadku mężczyzny, która ma przyznane prawo do emerytury, ale jej nie pobiera i jednocześnie jest zatrudniona (po złożeniu wniosku PIT-2);
 • ulga dla młodych – z ulgi może skorzystać osoba, która nie ukończyła 26. roku życia.

Dodatkowo jeżeli pracownik przystąpił do PPK, wówczas wpłaty dokonywane przez pracodawcę podwyższają podstawę opodatkowania.


Przelicznik brutto netto. Jak obliczyć wynagrodzenie?

Poniżej przedstawiamy krok po kroku jak obliczyć wynagrodzenie netto, obowiązujące po zmianach od 1 lipca 2023r. Przy wyliczeniach bierzemy pod uwagę, formę zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, brak uczestnictwa w PPK oraz złożenie PIT 2 przez pracownika. Jak widać poniżej, obliczanie wynagrodzenia nie jest takie straszne.

Krok I – obliczenie wynagrodzenia minimalnego netto (od 1 lipca 2023)

pensja brutto zł x wskaźnik 13,71 % = składki ZUS

Składki ZUS to:

 • składka emerytalna (9,76%) to 351,36 zł
 • składka rentowa (1,50%) to 54,00 zł
 • składka chorobowa to (2,45%) to 88,2 zł

Krok II – obliczenie podstawy składki zdrowotnej

(pensja brutto – składki na ZUS) x 9% = składka zdrowotna

Wysokość składki zdrowotnej (9%) obliczona według wzoru dla pensji minimalnej 3600 zł od 1 lipca 2023 r., to 279,58 zł.

Krok III – obliczenie podstawy zaliczki na pit

(pensja brutto – wysokość składki ZUS – miesięczne koszty pracownicze mogące wynosić 250 zł albo 300 zł) = dochód

Dochód obliczony dla kosztów 250 zł (pracownik pracuje w miejscowości zamieszkania) według wzoru dla pensji minimalnej 3600 zł brutto od 1 lipca 2023 r., to 2856,00 zł.

Krok IV – wyliczenie wysokości podatku dochodowego

Dochód x stawka PIT 12% – miesięczna kwotę wolną od podatku 300 zł = zaliczka na PIT

Zaliczka na PIT obliczona według wzoru dla pensji minimalnej 3600 zł od 1 lipca 2023 r., to 43 zł (z 42,72 zł przed zaokrągleniem).

Krok V – obliczenie wynagrodzenia netto pracownika

(pensja brutto – składki na ZUS pracownika– składka zdrowotna – zaliczka na PIT)

Dochód netto („na rękę”) obliczony według wzoru dla pensji minimalnej brutto 3600 zł, to 2783,86 zł (od 1 lipca 2023 r.)


Jak korzystać z kalkulatora ?

Jak działa kalkulator wynagrodzeń? Jak korzytać z kalkulatora?

Kalkulator zarobków stanowi nieocenione narzędzie dla pracowników do szybkiego i precyzyjnego obliczania wynagrodzenia netto na podstawie podanego wynagrodzenia brutto i odwrotnie. Pozwala to na wygodne oszacowanie rzeczywistej kwoty, którą pracownik otrzyma na swoje konto po potrąceniu składek zus i podatków.

Kalkulator wynagrodzeń pozwala pracownikom łatwo przeliczyć swoje zarobki, co jest szczególnie istotne podczas rozmowy kwalifikacyjnej czy podpisywania umowy o pracę. Dzięki temu mają pewność, że zawierane porozumienie finansowe jest klarowne i zgodne z ich oczekiwaniami.

Obliczanie zarobków za pomocą kalkulatora zarobków to także sposób na monitorowanie i zarządzanie swoimi finansami osobistymi. Wiedza na temat ostatecznej kwoty wynagrodzenia netto pozwala na planowanie wydatków, oszczędzanie czy inwestowanie z większą pewnością.

Kalkulator wynagrodzeń brutto i kalkulator wynagrodzeń netto to zatem doskonałe wsparcie dla każdego pracownika, który dąży do stabilnej formy zatrudnienia i dba o swoją sytuację finansową.

Sprawdź też: Umowa zlecenie


Kalkulator wynagrodzeń brutto netto

Oszacowanie wynagrodzenia, wyliczenie stawki godzinowej czy określenie dokładnej kwoty netto, którą otrzymamy na rękę, to zagadnienia, które spędzają sen z powiek wielu osób. W momencie, gdy większość pracodawców podaje stawkę brutto w czasie rozmowy kwalifikacyjnej, jak znaleźć informacje o rzeczywistej wysokości składek i ostatecznej kwocie, którą otrzymamy? To właśnie tutaj z pomocą przychodzi kalkulator wynagrodzeń i płac, który pozwala błyskawicznie przeliczyć wynagrodzenie brutto na netto i netto brutto.

Posiadając dane na temat wynagrodzenia brutto, pracownik może szybko ustalić, ile otrzyma na swoje konto. Wykorzystanie kalkulatora wynagrodzeń i płac jest proste. Tak naprawdę wystarczy tylko dostęp do komputera.

Gdy pracodawca podaje nam informacje o wynagrodzeniu w formie brutto, dla nas ważne jest, aby szybko obliczyć, ile dostaniemy “na rękę”. Kalkulator wynagrodzeń jest na tyle prosty w użyciu, że wystarczy dostęp do Internetu, aby od razu przeprowadzić dokładne wyliczenia. Możemy to wykorzystać nawet podczas trwania rozmowy z pracodawcą w kwestii oczekiwań finansowych, aby wiedzieć, co zostało nam oferowane i jakie składki będą potrącane.


Minimalna pensja brutto netto 2023?

Minimalne wynagrodzenie to najniższa kwotą, którą może zapłacić pracownikowi jego pracodawca. Od 1 lipca 2023 kwota minimalnego wynagrodzenia została podniesiona do 3600 zł brutto. 3600 zł brutto ile to netto? Na umowie o pracę pracownik otrzyma ponad 2780 zł netto.

W przypadku minimalnej stawki godzinowej również nastąpiły zmiany. Na chwilą obecną wynosi ona 23,50 zł brutto na godzinę.


Podwójna podwyżka minimalnego wynagrodzenia w 2024 roku

Rada Ministrów przedstawiła już projekt rozporządzenia odnośnie wysokości minimalnego wynagrodzenia w 2024 r. (oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej). Jak przedstawia dokument, w następnym roku 2024 wysokość wynagrodzenia brutto ponownie się zwiększy. Pracownicy z minimalną pensją mogą liczyć na podwójną podwyżkę pensji minimalnej:

 • od 1 stycznia 2024 wyniesie 4242 zł brutto (około 3 221,98 netto)
 • od 1 lipca 2024 wyniesie 4300 zł brutto (około 3 261,53 zł netto)

W 2024 roku zmieni się również minimalna stawka godzinowa:

 • od 1 stycznia wyniesie 27,70 zł brutto (około 20 zł netto)
 • od 1 lipca wyniesie 28,10 zł brutto (około 21 zł netto).

Całkowity koszt pracodawcy

Jaki jest koszt zatrudnienia pracownika? Obowiązkiem każdego pracodawcy (niezależnie od formy zatrudnienia pracownika: umowa zlecenie czy umowa o pracę) jest odprowadzenie składek społecznych do ZUS-u. Jak już wiemy, obejmują one:

 • ubezpieczenie emerytalne,
 • ubezpieczenie rentowe,
 • ubezpieczenie wypadkowe,
 • ubezpieczenie zdrowotne.

Jeżeli chodzi o ubezpieczenie chorobowe – opłacane jest przez pracownika, czyli pobierane z pensji podczas przebywania na zwolnieniu chorobowym. Im wyższe opłaty za składki ZUS, tym większa będzie emerytura danego pracownika w przyszłości. W przypadku zatrudnienia na umowę o dzieło pracodawca nie odprowadza żadnych składek za pracownika.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat całkowitego koszty pracodawcy przeczytaj nasz artykuł: “Koszt zatrudnienia pracownika” gdzie dokładnie opisujemy jakie elementy składają się na koszt pracownika oraz jak to wygląda z drugiej strony.

Skontaktuj się z ekspertem!

Chcesz uzyskać poradę od naszego eksperta? Skontaktuj się z nami już teraz i otrzymaj fachowe wsparcie! Nasi eksperci są gotowi pomóc Ci rozwiązać Twoje problemy i osiągnąć sukces.

Specjalista ds.kadr i płac