Prawo Pracy 28 kwietnia 2023

Kontrola trzeźwości w pracy

1 grudnia 2022 r. Sejm uchwalił zmiany w kodeksie pracy. Nowelizacja przepisów wprowadza możliwość kontroli trzeźwości pracowników przez pracodawcę. Przepisy te obowiązywać będą z dniem 21 lutego 2023 r. Na co powinni przygotować się pracownicy? Jakie będą prawa pracownika, a jakie będą prawa pracodawcy w zakresie sprawowania kontroli? Kiedy można przeprowadzić kontrolę trzeźwości? Co w przypadku osób na pracy zdalnej? Czy badanie alkomatem jest zgodne z prawem? Na powyższe pytania znajdziesz odpowiedzi w naszym artykule. 

kontrola trzeźwości

SPIS TREŚCI

Kontrola trzeźwości pracowników

Jeśli pracodawca przypuszcza, że jego pracownik stawił się do pracy pod wpływem alkoholu, powinien szybko zareagować. Niestety, może to przynieść niepożądane skutki. Nie tylko dla pracodawcy, ale również dla pozostałych osób w zakładzie pracy.

Pracodawca powinien odsunąć takiego pracownika od jego obowiązków służbowych.

Nowelizacja kodeksu pracy daje mu prawo do samodzielnej kontroli stanu trzeźwości pracowników. Niezależnie od umowy, na jakiej pracują. Kontrola ta obejmuje osoby zatrudnione na:

 • umowie o pracę
 • umowie zlecenie
 • umowie o dzieło.

Nowelizacja przepisów pozwala pracodawcy przeprowadzić taką kontrolę bez przyczyny. Może to zrobić prewencyjnie lub wyrywkowo. Zależy to od uregulowania tej kwestii w wewnętrznych przepisach firmy.


Przetwarzanie danych

Pracodawca jest zobowiązany, przetwarzać informację o dacie, godzinie i minucie przeprowadzonego badania. Raport z kontroli trzeźwości pracownika powinien przede wszystkim zawierać wynik wskazujący na stan po użyciu alkoholu.

Wszelkie informacje zapisuje się w aktach osobowych pracownika przez okres nieprzekraczający roku od dnia ich zebrania.


Metody badania trzeźwości pracowników

Badanie trzeźwości pracownika przeprowadza się specjalnym urządzeniem, czyli alkomatem.

Stosowane urządzenie, powinno mieć dokumenty potwierdzające:

 • kalibrację,
 • wzorcowanie.

Pracodawca, wykonując kontrole trzeźwości pracowników, musi mieć pewność, że sprzęt nie jest wadliwy. W przypadku zwolnienia pracownika, na podstawie błędnego odczytu rodzi to problemy prawne dla pracodawcy. Urządzenie nie będzie mogło wykazać więcej niż 0,2 promila w wydychanym powietrzu.

Oprócz pracodawcy kontrola trzeźwości może być przeprowadzona przez inny, uprawniony do tego organ. W tym celu można używa się następujących metod:

 • niewymagających badania laboratoryjnego
 • laboratoryjnych, czyli badania krwi.

Dozwolona zawartość alkoholu

Ważne!

 1. Jeśli przeprowadzona kontrola wykaże u pracownika powyżej 0,2 promila alkoholu, zostanie odsunięty od swoich obowiązków.
 2. W przypadku obecności alkoholu poniżej 0,2 promila alkoholu pracownik jest dopuszczony do wykonywania swoich obowiązków.

Podobają Ci się nasze artykuły? Chcesz otrzymywać powiadomienia o nowościach na naszym blogu?

Zapisz się do newslettera!


Kto może badać trzeźwość w pracy?

Zgodnie z nowelizacją kodeksu pracy, trzeźwość w miejscu pracy może sprawdzać i kontrolować nasz przełożony. Jeśli podejmie decyzję o kontroli trzeźwości pracowników, powinien zadbać pierw o sprawy organizacyjne. Przede wszystkim ważny jest przekaz informacji. Przepisy związane z kontrolą powinny być zawarte w regulaminie lub w obwieszczeniu. Każdy z zatrudnionych osób ma obowiązek się z nimi zapoznać. W takim przypadku warto zadbać o potwierdzenie, że każdy z zatrudnionych zapoznał się z decyzją przedsiębiorstwa. W ten sposób w przyszłości unikniemy wszelkich nieporozumień.


Kontrola trzeźwości pracowników — procedury

Kodeks pracy mówi, by podczas kontroli zapewnić badanemu pracownikowi ochronę godności oraz innych dóbr materialnych. Dlatego pracodawca powinien zadbać w pierwszej kolejności o komfort i bezpieczeństwo zatrudnionych.

Wszystkie czynności, jakie wykonuje się podczas badania, należy opisać w regulaminie pracy lub w obwieszczeniu. Pracownicy, 14 dni przed wprowadzeniem przepisów są zobowiązani zapoznać się z nowymi procedurami firmy.

Sytuacja zaczyna się komplikować, jeśli kontrola wykaże, że pracownik przyszedł do pracy pod wpływem alkoholu. Wtedy pracodawca może zlecić wykonanie takiego badania przez inne organy. Policję można wezwać wtedy, gdy:

 • pracodawca nie ma właściwego sprzętu do przeprowadzenia badania
 • stan pracownika uniemożliwia wykonanie badania
 • pracownik odmawia badania
 • pracownik nie wyraża zgody na wykonanie badania alkomatem.

Kontrola trzeźwości pracy na pracy zdalnej

Zgodnie z nowelizacją, jeśli pracodawca podejrzewa, że pracownik znajduje się pod wpływem alkoholu w godzinach pracy zdalnej, może samodzielnie skontrolować jego stan. Kontrole takie można przeprowadzać także wyrywkowo, nawet gdy nie zachodzą ku temu podejrzenia. Przełożony ma prawo przeprowadzić rutynową kontrolę pracowników nie tylko w zakładzie pracy, ale również przy pracy zdalnej.

Pamiętajmy!

Praca zdalna to jest nadal praca. Na podstawie kodeksy pracy to czas, w którym pracownik cały czas pozostaje do dyspozycji swojego pracodawcy w zakładzie pracy lub innym, wyznaczonym do tego miejscu. Dlatego obowiązują te same zasady dotyczące stanu trzeźwości, jak te, które obowiązują w miejscu pracy i w czasie wykonywania poleceń służbowych.


Kontrola trzeźwości w pracy – konsekwencje

Pracodawca ma prawo skontrolować trzeźwość pracownika, jeśli pojawią się ku temu wątpliwości. Jeżeli badanie alkomatem wykaże u pracownika obecność alkoholu – musi on liczyć się z konsekwencjami. Najpoważniejszą karą za pracę pod wpływem alkoholu jest zwolnienie dyscyplinarne. To rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. Wiąże się to z utratą prawa do dni wolnych na poszukiwanie pracy, utraty prawa do zasiłku, czy problemami ze znalezieniem innej pracy w przyszłości.

Innymi konsekwencjami za stawienie się w pracy pod wpływem alkoholu jest:

 • nagana
 • kara pieniężna
 • upomnienie pisemne
 • upomnienie ustne.

Pamiętaj!

Dlatego zachowanie trzeźwości w miejscu pracy to jeden z podstawowych obowiązków pracownika. Warto pamiętać, że praca pod wpływem alkoholu jest złamaniem tego obowiązku oraz poważnym naruszeniem norm społecznych.

Skontaktuj się z ekspertem!

Chcesz uzyskać poradę od naszego eksperta? Skontaktuj się z nami już teraz i otrzymaj fachowe wsparcie! Nasi eksperci są gotowi pomóc Ci rozwiązać Twoje problemy i osiągnąć sukces.

Specjalista ds.kadr i płac