Pozostałe 28 kwietnia 2023

Ceny prądu 2023

Ceny prądu w Polsce w ciągu ostatnich 20 lat znacznie wzrosły. Jedynym wyjątkiem były lata 2017 – 2019, kiedy to zostały zamrożone ceny za energię elektryczną. Lata 2020-2021 ponownie przyczyniły się do wzrostu ceny energii dla klientów. Wpływ na to miały podwyżki cen nie tylko samej energii, ale również jej dystrybucji.

SPIS TREŚCI

ceny prądu 2023

Ceny prądu

Zmiany, jakie pojawiają się na rynku energetycznym, wymagają utworzenia specjalnego systemu rozliczeń za energię elektryczną. Narzędzie to powinno spełniać 3 zasadnicze funkcje:

 • skłonić odbiorców do oszczędzania energii 
 • pozwolić wytwórcom i sprzedawcom energii utrzymać się na rynku
 • chronić odbiorców, szczególnie tych zagrożonych ubóstwem energetycznym.

Odpowiedzią na wymienione powyżej problemy ma być zamrożenie cen prądu. Rozwiązanie zakłada zamrożenie cen energii czynnej i dystrybucji w 2023 r. na poziomie z 2022 r. 

20 października 2022 r. Sejm przegłosował ustawę, która ma na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej. Jej celem jest również wsparcie niektórych, indywidualnych odbiorców przez wprowadzenie mechanizmu ceny maksymalnej stosowanej w rozliczeniach z uprawnionymi odbiorcami. Zamrożenie to będzie obowiązywało od 1 grudnia 2022 r. do końca roku 2023. Jest to część wprowadzanej Tarczy Solidarnościowej. 

Zgodnie z założeniami rządu nowe przepisy przełożą się głównie na brak wzrostu kosztów energii. Obywatele w Polsce będą płacić za energię elektryczną podobnie jak w 2022 r. Jedynym warunkiem jest zmieszczenie się w ściśle określonym limicie. Dodatkową mogą korzystać z wprowadzonego dodatku elektrycznego, czy dodatku węglowego.


Maksymalna cena energii elektrycznej.

Podwyżki ceny prądu w 2023 r. dla gospodarstw domowych wyniosą 54%. Wynika to z tego, że rząd wprowadził maksymalną cenę za energię. Stawka ta wynosi 0,693 zł za kWh i będzie obowiązywać od 1 grudnia 2022 r. Gospodarstwo domowe będzie płacić za prąd po przekroczeniu przysługującego mu limitu zużycia energii. Jeśli nie zużyją więcej prądu – podwyżki nie będą się ich dotyczyć. 

Mechanizm ustalenia maksymalnej ceny prądu w 2023 r. chroni uprawnionych odbiorców przez gwałtownymi podwyżkami energii elektrycznej. Na podstawie wprowadzonej tarczy, niezależnie od wzrostu cen energii elektrycznej  od 1.12.2022 r. do 31.12.2023 r. w rozliczeniach z odbiorcami stosuje się następujące ceny maksymalne energii elektrycznej:

 • 785 zł/MWh – w przypadku odbiorców użyteczności publicznej oraz małych i średnich przedsiębiorstw
 • 693 zł/MWh – w przypadku odbiorców w gospodarstwach domowych. Cena maksymalna będzie obowiązywać po przekroczeniu rocznego limitu zużycia: 2MWh – dla gospodarstw domowych; 2,6 MWh – dla rodzin z osobą niepełnosprawną, 3 MWh – dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny oraz rolników. 

Jeżeli jesteś mikro przedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą, w 2023 roku będziesz mógł płacić za energię elektryczną niższą stawkę – 785 zł/MWh. Zamrożenie ceny prądu to nadzwyczajny środek, który ma wesprzeć firmy.


Dla kogo nie będzie podwyżki cen prądu?

Warto zaznaczyć, że podwyżka cen w 2023 roku nie dotknie wszystkich. Uniknąć jej mogą osoby, którzy zużywają prąd w skali roku na określonym poziomie. Przewidziane limity kształtują się następująco:

 • nie więcej niż 2000 kWh – wszystkie gospodarstwa domowe
 • nie więcej niż 2600 kWh – rodziny, w których jest osoba z niepełnosprawnością
 • 3000 kWh – rodziny wielodzietne z minimum 3 dzieci, czyli rodziny, które posiadają Kartę Dużej Rodziny
 • 3000 kWh – dla rolników.

Jak długo będą zamrożone ceny za energię elektryczną?

Zamrożenie cen prądu dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na poziomie 785 zł/MWh. Obowiązywać będzie od 1 grudnia 2022 roku do 31 grudnia 2023 r. W przypadku MŚP, które podpisały umowę sprzedaży energii elektrycznej (lub umowę kompleksową) przewidującą stawkę wyższą niż 785 zł/MWh po 23 lutego 2022 roku, stawka 785 zł/MWh będzie obowiązywała również z mocą wsteczną, za okres do 30 listopada 2022 roku.


Niższy prąd dla przedsiębiorców.

Przedsiębiorca, który chciałby skorzystać ze stawki 785 zł/ MWh jest zobowiązany złożyć do 30 listopada 2022 r. specjalne oświadczenie. Jeżeli oświadczenie będzie złożone po tym terminie, przewidziana stawka 785 zł/MWh będzie zastosowana do rozliczenia za miesiąc następujący po miesiącu otrzymania oświadczenia przez dostawcę energii elektrycznej. To znaczy, jeśli przedsiębiorca złoży oświadczenie 2 grudnia 2022 r. to z niskiej ceny prądu może korzystać od 1 stycznia 2023 r.

ceny prądu

Powyższe oświadczenie należy przesłać do dostawy energii, które dostarczają firmie energię elektryczną. Należy je wysłać na adres do korespondencji wskazany przez przedsiębiorstwo energetyczne w umowie na dostawie energii elektrycznej (lub umowie kompleksowej) lub na fakturze za dostawę prądu.

Wzór oświadczenia na niższe ceny prądu znajdziesz tutaj:  wzór oświadczenia 

Oświadczenie należy złożyć:

 • pocztą,
 • pocztą elektroniczną,
 • osobiście w siedzibie lub w innych miejscach wykonywania działalności wskazanych przez dostawcę energii elektrycznej.

We wniosku o zamrożenie ceny prądu należy podać takie dane jak:

 • nazwa, adres siedziby firmy, NIP lub PESEL
 • telefon lub e-mail, dane kontaktowe 
 • numer punktu poboru energii elektrycznej (PPE)
 • kategorię odbiorcy uprawnionego
 • datę zawarcia umowy sprzedaży energii lub umowy kompleksowej dla każdego PPE.

Jeżeli przedsiębiorca decyduje się złożyć oświadczenie elektronicznie, musi pamiętać o podpisie kwalifikowanym, podpisie zaufanym lub podpisie osobistym. Oświadczenie jest składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. 

Zapisz się do newslettera!


Co powinno zawierać oświadczenie na niskie ceny prądu?

Oświadczenie składane przez zainteresowane przedsiębiorstwa powinno zawierać:

 • szacunkowe wyliczenie energii elektrycznej przez firmy na potrzeby jego podstawowej działalności
 • wskazanie wszystkich punktów poboru energii elektrycznej (PPE), które mają zostać objęte mechanizmem zamrożenia cen.

Przedsiębiorca, który chciałby skorzystać ze stawki 785 zł/ MWh są zobowiązani złożyć do 30 listopada 2022 r. specjalne oświadczenie. Jeżeli oświadczenie będzie złożone po tym terminie, przewidziana stawka 785 zł/MWh będzie zastosowana do rozliczenia za miesiąc następujący po miesiącu otrzymania oświadczenia przez dostawcę energii elektrycznej. To znaczy, jeśli przedsiębiorca złoży oświadczenie 2 grudnia 2022 r. to z niskiej ceny prądu może korzystać od 1 stycznia 2023 r.

Powyższe oświadczenie należy przesłać do dostawy energii, które dostarczają firmie energię elektryczną. Należy je wysłać na adres do korespondencji wskazany przez przedsiębiorstwo energetyczne w umowie na dostawie energii elektrycznej (lub umowie kompleksowej) lub na fakturze za dostawę prądu.

Wzór oświadczenia na niższe ceny prądu znajdziesz tutaj:  wzór oświadczenia 

Oświadczenie należy złożyć:

 • pocztą,
 • pocztą elektroniczną,
 • osobiście w siedzibie lub w innych miejscach wykonywania działalności wskazanych przez dostawcę energii elektrycznej.

We wniosku o zamrożenie cen prądu należy podać takie dane jak:

 • nazwa, adres siedziby firmy, NIP lub PESEL
 • telefon lub e-mail, dane kontaktowe 
 • numer punktu poboru energii elektrycznej (PPE)
 • kategorię odbiorcy uprawnionego
 • datę zawarcia umowy sprzedaży energii lub umowy kompleksowej dla każdego PPE.

Jeżeli przedsiębiorca decyduje się złożyć oświadczenie elektronicznie, musi pamiętać o podpisie kwalifikowanym, podpisie zaufanym lub podpisie osobistym. Oświadczenie jest składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. 

Dodatkowe 10% upustu do ceny energii

Przedsiębiorcy, którzy w kolejnym roku (2023) zmniejszą swoje zużycie prądu o 10%  w porównaniu do średnio rocznego zużycia energii elektrycznej z okresu od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2022 roku będą mogli otrzymać dodatkowy upust do ceny energii elektrycznej.

Kwota upustu wyniesie 10% wartości nabytej przez przedsiębiorstwo energii elektrycznej za cały 2023 rok i zostanie zastosowana przez dostawcę energii elektrycznej w rozliczeniach z przedsiębiorcą w trakcie 2024 roku.


Jakie będą podwyżki cen prądu w 2023 r. po przekroczeniu limitów?

Jeśli zużycie energii elektrycznej przez rodzinę przekroczy ustalony limit zużycia, wtedy zapłaci ona 0,693 zł za kWh. Dodatkowo należy pamiętać, by do tej kwoty doliczyć podatek VAT 23% (dlatego, że na chwilę obecną rząd nie zatwierdził tarczy antyinflacyjnej na rok 2023) oraz około 30 groszy za opłaty dystrybucyjne. Wedle tych wyliczeń nowa stawka za energię wyniesie 1,158 zł za 1 kWh. Jest to stawka maksymalna. Dostawca energii nie może w żaden sposób jej zmienić (zmniejszyć, czy zwiększyć). Jeśli zdarzy się sytuacja, że tak się stanie z powodu droższej energii na giełdzie, wtedy gospodarstwo domowe otrzyma od państwa właściwą rekompensatę. 

Na stronach internetowych poszczególnych dostawców energii elektrycznej można znaleźć specjalne kalkulatory. Ich celem jest wyliczenie, ile energii rocznie zużywa poszczególne gospodarstwo domowe. 

Skontaktuj się z ekspertem!

Chcesz uzyskać poradę od naszego eksperta? Skontaktuj się z nami już teraz i otrzymaj fachowe wsparcie! Nasi eksperci są gotowi pomóc Ci rozwiązać Twoje problemy i osiągnąć sukces.

Specjalista ds.kadr i płac