CHANGE CONTRAST
CHANGE SIZE

W związku z narodzinami dziecka pracownikom-rodzicom należą się określone uprawnienia. Wśród nich jest przede wszystkim urlop macierzyński oraz urlop rodzicielski.

20/11/2017

Maternity and parenting rights

In relation to the birth of a child, the parents are entitled to certain rights. Among them are maternity leave and parental leave.

Read more
Jak postępować przy wadliwej realizacji umowy o dzieło?

13/11/2017

How to deal with faulty implementation of a work contract?

 
A work contract is the result contract, where the contracting authority pays the contractor the agreed remuneration if it has been executed in accordance with the contract. However, it happens that the work is not free from defects. How should the client do this?
Read more
Jak stworzyć specyfikację stanowiska w procesie rekrutacyjnym?

02/11/2017

How to create a job specification in the recruitment process?

During the recruitment process, it is time to assess staffing needs to hire a new employee. One of the methods of finding candidates is the publication of the job offer. This offer must include a specification of the position. How to make it?

Read more