KSIĘGOWOŚĆ

 

Oferujemy następujące usługi księgowe:

 1. Prowadzenie ksiąg rachunkowych

 • kontrola dokumentów pod względem formalno-rachunkowym
 • bieżąca ewidencja operacji gospodarczych 
 • prowadzenie księgi rachunkowej oraz ewidencji dla podatku Vat
 • sporządzanie i wysyłka plików JPK do Urzędu Skarbowego 
 • ewidencja środków trwałych i wyposażenia
 • sporządzanie sprawozdań rocznych (bilans, RZiS, rachunek przepływów pieniężnych)
 • sporządzanie i wysyłka zeznania rocznego CIT-8
 • bieżąca kontrola zobowiązań i należności , wystawianie potwierdzeń sald
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych do GUS

 

2. Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów

 • kontrola dokumentów pod względem formalno-rachunkowym
 • bieżąca ewidencja operacji gospodarczych
 • prowadzenie rejestrów VAT
 • sporządzanie i wysyłka plików JPK do Urzędu Skarbowego 
 • sporządzanie i wysyłka deklaracji VAT
 • rozliczanie podatku dochodowego
 • sporządzanie i wysyłka PIT-36, PIT-36L
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych do GUS

 

3. Ryczałt ewidencjonowany

 • kontrola dokumentów pod względem formalno-rachunkowym
 • prowadzenie ewidencji przychodów
 • prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT
 • sporządzanie i wysyłanie do Urzędu Skarbowego deklaracji VAT
 • sporządzanie i wysyłanie do Urzędu Skarbowego plików JPK
 •  sporządzanie i wysyłanie do Urzędu Skarbowego rocznych zeznań PIT-28

 

4. Sporządzanie rocznych zeznań i deklaracji podatkowych CIT, PIT

 

Masz pytanie? Napisz do nas:* pola obowiązkowe