Oferta

W naszej ofercie znajduje się najbardziej popularna forma rozliczeń księgowych – księgowość uproszczona, dedykowana mikro i małym przedsiębiorcom. Ze względu na jej charakter opiera się ona na prowadzeniu księgi przychodów i rozchodów lub ewidencji przychodów zryczałtowanego podatku dochodowego oraz rejestrów VAT.

Prowadzenie księgowości uproszczonej zawiera:

 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów rozchodów,
 • prowadzenie ewidencji ryczałtowych,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, wyposażenia,
 • prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży dla potrzeb podatku od towarów i usług, prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży dla potrzeb transakcji wewnątrzunijnych,
 • prowadzenie innych ewidencji wymaganych przepisami, ustalanie wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy,
 • kompleksową obsługę rozliczeń z Urzędem skarbowym (sporządzanie deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-UE, zeznań rocznych, aktualizacja danych firmy, kontakt z urzędem, reprezentacja podczas kontroli),
 • pomoc w załatwianiu formalności związanych z rejestracją firmy,
 • pomoc z dokumentacją w celu uzyskania kredytu firmowego,
 • pomoc w wyborze najbardziej odpowiedniej formy opodatkowania,
 • sporządzanie sprawozdań do GUS obejmujących dane wynikające z ksiąg.
Księgowość-uproszczona.-Eurokadra-Expert
Pełna-księgowość.-Eurokadra-Expert

Pełna księgowość jest formą prowadzenia ksiąg rachunkowych, do której zobligowana jest każda firma działająca na zasadach spółki: akcyjnej, z o.o. czy komandytowo – akcyjnej. W ramach pełnej księgowości dokonuje się bardzo precyzyjnego rozliczenia wszystkich podejmowanych przez firmę transakcji finansowych.

 

Usługa pełnej księgowości obejmuje prowadzenie ksiąg rachunkowych:

 

 • aktualizację planów kont,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, wyposażenia,
 • prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży dla potrzeb podatku od towarów i usług,
 • prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży dla potrzeb transakcji wewnątrzunijnych,
 • ustalanie wysokości zaliczek na podatek dochodowy,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z ustawą o rachunkowości,
 • kompleksową obsługę rozliczeń z Urzędem Skarbowym (sporządzanie deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-UE, zeznań rocznych, aktualizacja danych firmy, kontakt z urzędem, reprezentacja podczas kontroli),
 • pomoc w wyborze najbardziej odpowiedniej formy opodatkowania,
 • sporządzanie sprawozdań do GUS obejmujących dane wynikające z ksiąg,
 • pomoc w wypełnianiu wniosków kredytowych.

Dział kadr i płac z należytą starannością przygotowuje niezbędną dokumentację pracowniczą, sporządza zestawy dokumentów do ZUS oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami nalicza wynagrodzenia. Doradzamy również w zakresie prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych.

 

Obsługa kadrowo-płacowa obejmuje m.in.:

 

 • prowadzenie i administrację teczkami osobowymi,
 • sporządzanie raz w miesiącu listy płac,
 • rozliczanie czasu pracy,
 • przygotowanie comiesięcznych informacji dla pracownika o naliczonym wynagrodzeniu i dokonanych potrąceniach,
 • prowadzenie kartotek wynagrodzeń i kartotek zasiłkowych,
 • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz obliczanie składek ZUS od wynagrodzeń,
 • sporządzanie deklaracji ZUS DRA wraz z załącznikami,
 • wyrejestrowywanie oraz zgłaszanie zmian danych pracowników, zleceniobiorców i płatnika w ZUS,
 • prowadzenie kartoteki urlopowej pracowników oraz ustalanie wymiarów i limitów urlopów,
 • prowadzenie ewidencji pozostałych nieobecności,
 • kontrolowanie terminów kończących się umów o pracę, ważności badań lekarskich oraz szkoleń BHP,
 • wystawianie świadectw pracy,
 • wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu,
 • wystawianie zaświadczeń o zarobkach,
 • sporządzanie i wysyłka deklaracji podatkowych (PIT-11, PIT-40),
 • sporządzanie rocznej deklaracji podatkowej (PIT 4R, PIT 8AR),
 • sporządzanie deklaracji ZUS IWA,
 • sporządzanie informacji do GUS,
 • wyprowadzanie zaległości kadrowo- płacowych,
 • sporządzanie umów o pracę oraz aneksów do umów.
Kadry-i-płace.-Eurokadra-Expert
Legalizacja-zatrudnienia-cudzoziemców.-Eurokadra-Expert

Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu w procesach legalizujących, jesteśmy w stanie zaoferować Państwu pełne wsparcie w zakresie doboru odpowiedniej formy zalegalizowania zatrudnienia pracowników z zagranicy. Zweryfikujemy wszystkie niezbędne dokumenty i na ich podstawie przedstawimy możliwości zatrudnienia. Nasza oferta zawiera zarówno pomoc w przygotowaniu dokumentacji, jak i całkowite przejęcie procedur legalizacyjnych.

 

Dzięki naszej pomocy z łatwością uzyskają Państwo:

 

 • oświadczenie o powierzeniu zatrudnienia,
 • zezwolenie na pracę,
 • jednolite zezwolenie na pobyt i pracę tj. kartę pobytu.

Dysponujemy zestawem najskuteczniejszych narzędzi, które umożliwiają pozyskanie oraz odpowiednią weryfikację umiejętności i kompetencji kandydata. Wiemy jak istotne jest zatrudnienie dobrego pracownika i stworzenie grupy profesjonalistów w swojej firmie. Rzetelnie przeprowadzona rekrutacja daje pewność, że rekomendowany przez nas kandydat pasuje do konkretnego stanowiska, co zwiększa szansę na długotrwałą i owocną współpracę.

 

Co możemy zaoferować?

 

 • rekrutacja pracowników na różne szczeble również w niszowych branżach,
 • poszukiwanie pracowników metodą direct search/executive search,
 • poprowadzenie procesu rekrutacji od znalezienia odpowiedniego kandydata po finalizację zatrudnienia.
Rekrutacja-specjalistów.-Eurokadra-Expert
Audyt-i-outsourcing-procesów.-Eurokadra-Expert

Każdy przedsiębiorca zastanawia się nad tym jak skutecznie zwiększyć comiesięczne zyski w swojej firmie, jednak nie każdy wie jak to osiągnąć. W Eurokadra Expert z sukcesem tworzymy i zarządzamy procesami biznesowymi naszych Klientów, za mocą których przybliżamy ich do osiągnięcia upragnionego celu.

 

5 kroków dla wsparcia biznesu:

 

Krok 1 | Określenie zakresu outsourcowanego procesu na podstawie informacji dostarczonych przez Klienta. Analiza konkretnego procesu lub wspólne ustalenie płaszczyzny działania.
Krok 2 | Przeprowadzenie audytu organizacyjnego na wskazanym obszarze.
Krok 3 | Prezentacja propozycji działań w oparciu o wyniku audytu.
Krok 4 | Opracowanie struktury, na której oparty zostanie projekt.
Krok 5 | Optymalizacja procesu.