Mikrorachunek podatkowy – kilka faktów

Mikrorachunek podatkowy

Mikrorachunek podatkowy – kilka faktów

Z dniem 1 stycznia 2020r. zaczął obowiązywać tzw. Mikrorachunek podatkowy.

Czym jest Mikrorachunek podatkowy?

Jest to indywidualny rachunek, na który wpłaca się należności z tyt. PIT, CIT i VAT, a także odsetki od tych zobowiązań podatkowych i ewentualne koszty upomnienia. Pozostałe podatki można wpłacać jak dotychczas, na rachunki podatkowe urzędów skarbowych.

Jak uzyskać numer rachunku?

Numer swojego rachunku, można wygenerować na stronie podatki.gov.pl, a w razie potrzeby czynność tę można powtarzać wielokrotnie. Numer rachunku można również sprawdzić w dowolnym urzędzie skarbowym.

Aby go wygenerować numer, wystarczy podać:

  • PESEL, jeśli jest się osobą fizyczną i nie prowadzi się działalności gospodarczej albo nie jest się zarejestrowanym podatnikiem VAT,
  • NIP, jeśli prowadzi się działalność gospodarczą lub jest się podatnikiem VAT albo płatnikiem podatków, składek na ubezpieczenie społeczne i/lub zdrowotne.

Mikrorachunek podatkowy a osoby fizyczne

Jako osoba fizyczna, potrzebujesz mikrorachunku głównie wtedy, gdy będziesz mieć do zapłacenia podatek z rocznego zeznania PIT od przychodów za 2019r. Jeśli wystąpi  zwrot podatku – zostanie on zrealizowany, jak dotychczas (przekazem lub na Twój rachunek osobisty w banku).

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.