Zaktualizowano dnia 12 maja 2022

mały zus plus

Mały ZUS plus – czym jest ?

Od 1 lutego 2020 r. obowiązują nowe zasady korzystania z „małego ZUS plus”, czyli z „małej działalności gospodarczej plus”. To rozwiązanie dla najmniejszych firm, z przychodem poniżej 120 tys. złotych (w 2019 r.). Oznacza to, że z Małego ZUS-u będzie mogło skorzystać więcej przedsiębiorców. Mały ZUS plus umożliwi opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne od podstawy wymiaru, której wysokość będzie zależeć od dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej.


Jakie należy spełnić warunki?

Aby móc skorzystać z „małej działalności plus”:

  • należy prowadzić działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG lub innych przepisów szczególnych,
  • przychód z tytułu działalności gospodarczej uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym nie może przekroczyć kwoty 120 000 zł.

Kto może z tego skorzystać?

Z małego ZUS plus nie mogą jednak skorzystać wszyscy przedsiębiorcy. Jest to opcja zarezerwowana dla osób, które:

  • w poprzednim roku kalendarzowym prowadziły pozarolniczą działalność gospodarczą przez co najmniej 60 dni,
  • osiągnęły przychód z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej nie wyższy od 120 tysięcy złotych,
  • podstawa wymiaru składek mieści się w przedziale pomiędzy 30% wynagrodzenia minimalnego a 60% średniej prognozowanej pensji.

Ustalenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne

Ustalenia podstawy wymiaru składek można dokonać w 3 krokach. Poniżej skrócona instrukcja.

  1. Ustal przeciętny miesięczny dochód z działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym.
  2. Pomnóż przeciętny miesięczny dochód z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym, przez współczynnik 0,5.
  3. Porównaj otrzymany wynik do kwoty 30% minimalnego wynagrodzenia i 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Podstawa wymiaru składek nie może być bowiem niższa niż 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku i nie może przekraczać kwoty 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego ustalonej na dany rok.

Czy można zrezygnować z małego ZUS plus?

Będziesz mógł zrezygnować z uprawnienia do ustalania podstawy wymiaru składek w zależności od wysokości dochodu, tj. do korzystania z „małej działalności plus”. Zrezygnować można w każdym czasie. Brak zgłoszenia w terminie też jest uznawane za rezygnację z „małego ZUS plus”.

Zmiany od 1 lutego 2020

Zmiany, które weszły w życie od 1 lutego 2020r. nie dotyczą podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne. Składki będą opłacane od zadeklarowanej kwoty nie niższej niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku. Przedsiębiorcy przystępujący do programu będą płacić składkę zdrowotną w pełnej wysokości za każdy miesiąc ubezpieczenia, nawet jeśli w danym miesiącu pobrałeś zasiłek.

Termin zgłoszenia

Przedsiębiorcy zgłoszeni w 2021 roku do dużego ZUS-u mogą dokonać przerejestrowania na ulgę mały ZUS plus maksymalnie do 31 stycznia 2022 roku.

Natomiast gdy przedsiębiorca spełni warunki do przystąpienia do tej ulgi w trakcie roku (np. po zakończeniu okresu preferencji), może dokonać przerejestrowania na kod 05 90/05 92 w ciągu 7 dni od momentu zmiany obowiązku ubezpieczeniowego.

Prowadzisz firmę? Jeśli masz jakieś pytania, lub chciałbyś dowiedzieć się szczegółów możesz skorzystać z naszej oferty. Skontaktuj się z nami, by dowiedzieć się jak wygląda to w praktyce.