Kadry i Płace 1 marca 2023

Kalkulator wynagrodzeń.

Kalkulator wynagrodzeń po 1 lipca 2022 r.

Jak zmienia się wynagrodzenie po 1 lipca 2022 r. ? 

Kalkulator wynagrodzeń jest narzędziem pozwalającym obliczyć wynagrodzenie netto. Mogą z niego skorzystać osoby zatrudnione na umowie o pracę oraz na umowach cywilnoprawnych. 

1 lipca 2022 r. weszła w życie nowelizacja polskiego ładu wprowadzonego na początku roku. Aktualnie obowiązują poprawione już przepisy. Tym samym mamy kolejne zmiany w opodatkowaniu dochodów z pracy. Wszystkie dotychczasowe zmiany jakie zachodziły w prawie podatkowym będą miały zastosowanie podczas rozliczenia za 2022 rok. 

kalkulator wynagrodzeń

Polski ład 2.0 – najważniejsze zmiany dla pracowników 

Część przepisów wejdzie w życie 1 stycznia 2023 roku.  

Co się zatem zmieni (najważniejsze zmiany): 

 • obniżenie stawki PIT z 17 % do 12 %
 • likwidacja ulgi dla klasy średniej
 • pozostawienie wyższej kwoty wolnej od podatku (30 tys. zł) i wyższego progu podatkowego (120 tys. zł)
 • likwidacja mechanizmu odraczania zaliczek
 • możliwość zmiany formy opodatkowania na skalę podatkową
 • składka zdrowotna częściowo odliczana
 • rozliczenie z dzieckiem dla samotnych rodziców
 • wyższy limit przy uldze na dziecko
 • zasiłek macierzyński wliczany do ulg. 

Najważniejszą zmiana ma związek z podatkiem PIT. Do chwili obecnej osoby płaciły 17% podatku dochodowego. Po 1 lipca 2022 roku zapłacą 12%. Niższą stawkę stosuje się do podatników, których dochody w bieżącym roku nie będą większe niż 30 000 zł, ale jednocześnie nie przekroczą 120 000 zł. Osoby, które zarobią mniej niż 30 tys. zł nie będą zobowiązane do zapłaty podatku. Natomiast dochody powyżej 120 tys. są opodatkowane 32% stawką PIT.

Obniżenie podatku dochodowego będzie korzystną zmianą dla tych podatników, którzy są opodatkowani według skali podatkowej. W tym przypadku nie ma znaczenia źródło przychodów, czy wysokość przysługujących kosztów uzyskania przychodu. Obniżenie podatku PIT obejmie także przedsiębiorców, rozliczających się na zasadzie ogólnej. 


Obniżenie podatku PIT do 12% będzie obejmować dochody z 2022 roku. Zaliczki na podatek będą liczone według nowych zasad od 1 lipca 2022r. Należy pamiętać, że w styczniu bieżącego roku zmieniła się kwota wolna od podatku. Obecnie wynosi ona 30 000 tys. zł. Obniżenie PIT spowoduje zmianę kwoty zmniejszającej podatek do 3.600 zł. Spowoduje to, że kwota  zmniejszająca podatek u pracowników wynosić będzie 300 zł miesięcznie.

Należy pamiętać, że nowa skala podatkowa będzie obejmowała dochody, jakie pracownik osiągnął od 01.01 do 30.06. Niższą stawką podatkową (12%) są objęci:

 • pracownicy
 • zleceniobiorcy
 • emeryci
 • przedsiębiorcy rozliczający się z wykorzystaniem skali podatkowej. 

Polski Ład 2.0: najważniejsze zmiany w wynagrodzeniach od 01.07.2022 roku

Ministerstwo Finansów na swojej stronie udostępniło specjalny kalkulator wynagrodzeń. Ma to na celu ułatwić pracownikom wyliczenie pensji od pracodawcy po zmianach polskiego ładu. Jak łatwo przypuszczać nie są to dokładne wyliczenia. Jednakże mają one pomóc pracownikom w orientacji jakie będzie ich dochód. Warto zwrócić uwagę na fakt, że kalkulator wynagrodzeń nie uwzględnia wszystkich możliwych składników pensji. Dlatego też warto się skonsultować ze swoim pracodawcą w sprawie szczegółowych informacji. Ponadto korzystając z kalkulatora online podatnik może porównać sobie swoje wynagrodzenie z 2021 r. oraz po zmianach polskiego ładu wprowadzonych w 2022r. 

Jak przypomina Ministerstwo Finansów :

„Przypominamy, że kalkulatory mają wyłącznie charakter poglądowy, dlatego nie mogą stanowić podstawy do rzeczywistego wyliczania wynagrodzeń i świadczeń społecznych. Rzeczywista sytuacja podatników może odbiegać od przyjętych założeń, a każdą rozbieżność należy analizować indywidualnie”. 


Kalkulator wynagrodzeń na podstawie Ministerstwa Finansów 

Kalkulatory podatkowe opracowane przez Ministerstwo Finansów mają na celu ułatwić osobom pracującym zrozumienie skutków reform, jakie weszły 1 lipca 2022r. Udostępniony przez MF kalkulator wynagrodzeń pozwala obliczyć wynagrodzenie netto dla osób zatrudnionych na umowie o pracę i umowie zlecenie w ujęciu miesięcznym. Uwzględnia się przy tym rozliczenie roczne. Jest to pierwszy element planu, który z czasem będzie rozszerzany na większą skalę. W przeciągu kolejnych tygodni planuje się go rozbudować i udoskonalić. Ponadto mają być także wprowadzone nowe funkcje, które pozwolą w sposób precyzyjny wyliczyć płace innych grupom podatkowym. 


 5 faz rozbudowy kalkulatora – kiedy i dla kogo każda z nich ? 

Udoskonalenie funkcjonalności kalkulatora jest rozłożone na 5 faz:

 • I faza – kalkulator w tej fazie działa od 1 lipca i obejmuje w szczególności umowy o pracę i umowy zlecenia
 • II faza –  od 8 lipca 2022r., pozwala liczyć wynagrodzenie netto dla współwystępowania umów o pracę i umów zlecenia
 • III faza – od 15 lipca 2022r., pozwala wyliczyć wysokość emerytury, rent netto oraz przypadki współwystępowania umów z emeryturą, czy rentą
 • IV faza – od 22 lipca 2022 r. uwzględnia wspólne rozliczenie roczne z małżonkiem
 • V faza – od 5 sierpnia 2022r. kalkulator ma być narzędziem dla przedsiębiorców 

Narzędzie to można znaleźć na stronie internetowej. Wyliczeń można dokonać w poniższym kalkulatorze. Kalkulator wynagrodzeń (link):  https://niskiepodatki-kalkulator.mf.gov.pl/ 

Należy podkreślić, że kalkulatory mają tylko i wyłącznie charakter poglądowy. Nie mogą stanowić podstawy do rzeczywistego wyliczania wynagrodzeń i świadczeń społecznych. 


Co uwzględnia kalkulator wynagrodzeń ?

Pracownicy korzystając z kalkulatora mogą wykonać wyliczenia swoich płac uwzględniając: 

 • umowę o pracę świadczoną przez cały rok,
 • umowę zlecenia świadczoną przez cały rok,
 • limit 30-krotności przy wyliczaniu składek społecznych,
 • wspólne limity ulg zwalniających część przychodu z opodatkowania oraz kosztów autorskich,
 • mechanizm zmniejszenia składki zdrowotnej do zaliczki,
 • rozliczenie roczne indywidualne oraz z dzieckiem,
 • ulgę na dziecko.

Czego nie uwzględnia kalkulator wynagrodzeń ?

Zmiany, jakie spowodował Polski Ład 2.0 w wyliczaniu płac nie uwzględniają:

 • świadczeń emerytalnych lub rentowych,
 • wynagrodzeń mundurowych,
 • wielu źródeł przychodu jednocześnie,
 • zasiłku chorobowego,
 • zasiłku macierzyńskiego,
 • dodatków do wynagrodzeń niepodlegających oskładkowaniu lub opodatkowaniu,
 • zryczałtowanego podatku dochodowego od umów zlecenia poniżej 200 zł,
 • kosztów autorskich naliczanych tylko od części przychodu z umowy o pracę,
 • jednoczesnego korzystania na zaliczkach z kosztów autorskich oraz ulg zwalniających część przychodu z opodatkowania,
 • innych ulg i zwolnień niż wymienione wcześniej.

 Źródło: gov.pl

Więcej bieżących informacji z zakresu prawa pracy, prawa podatkowego, czy z zakresu księgowości znajdziesz na naszej stronie internetowej w zakładce „blog”