Działalność gospodarcza bez obowiązku rejestracji w CEIDG

Działalność gospodarcza bez obowiązku rejestracji w CEIDG

Działalność nierejestrowana – kogo dotyczy?

Brak obowiązku rejestrowania działalności gospodarczej wynika ze spełnienia dwóch warunków. Może z niej skorzystać osoba, która nie prowadziła działalności gospodarczej przez poprzednie 60 miesięcy i osiąga przychody mniejsze niż 50% minimalnego wynagrodzenia. Jest ono określane w ustawie, a w 2019 roku limit przychodów wynosi 1125 zł miesięcznie. Jego przekroczenie powoduje obowiązek rejestracji działalności gospodarczej w ciągu 7 dni od dnia jego przekroczenia. Wraz z rejestracją działalności gospodarczej powstaje obowiązek opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne, a po upływie 6 miesięcy również ubezpieczenie społeczne.

Korzyści z prowadzenia działalności nierejestrowanej

Działalność nierejestrowana to dobre rozwiązanie dla osób, które chcą dorobić po godzinach lub sprawdzić pomysł na biznes. Prowadzenie działalności nierejestrowanej wyklucza bowiem obowiązki wobec ZUS. Nie ma obowiązku opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne ani społeczne, co znacząco obniża koszty stałe, które wiążą się z rejestracją działalności gospodarczej.  Osoby prowadzące działalność nierejestrowaną nie mają również obowiązków związanych z prowadzeniem dokumentacji księgowej, rozliczeniami VAT itp. Dzięki temu nie tylko znika biurokracja z tym związana, ale nie ma również potrzeby korzystania z biura rachunkowego, które mogłoby zająć się rozliczeniami.

Wady prowadzenia działalności nierejestrowanej

Prowadzenie działalności nierejestrowanej ma również wady. Jedną z nich, o której mówi wielu przedsiębiorców prowadzących działalność wysokokosztową, jest fakt uzależnienia obowiązku rejestracji od przychodów, a nie od dochodów. O ile w przypadku działalności usługowej np. korepetycji, usług naprawczych itp., gdzie koszty są niewielkie nie ma to aż tak dużego znaczenia, o tyle w przypadku produkcji np. rękodzieła, gdy trzeba zakupić materiały, przychód może być zdecydowanie wyższy od dochodu. Oznacza to, że osoby prowadzące taką działalność mogą przekroczyć próg przychodów, który zobliguje ich do rejestracji działalności, mimo że ich dochód będzie niższy niż osób prowadzących działalność nisko kosztową.  Wadą prowadzenia działalności nierejestrowanej jest również brak ubezpieczenia zdrowotnego, co jest równoznaczne z niemożnością korzystania ze służby zdrowia w ramach NFZ. Tę sytuację można jednak rozwiązać, dzięki możliwości skorzystania z ochrony ubezpieczeniowej przez innego członka rodziny. A zatem jeśli mąż/żona pracuje i jest objęty ubezpieczeniem zdrowotnym, to może również zgłosić do tego ubezpieczenia osobę, która prowadzi działalność nierejestrowaną.

1 Comment