Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

Oświadczenie-o-powierzeniu-wykonywania-pracy-cudzoziemcowi

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

Co należy wiedzieć przed złożeniem wniosku? Jakich dokumentów powinniśmy wymagać od cudzoziemca, przed tym nim zdecydujemy się na zatrudnienie? Jakie korzyści z pracy na oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi płynął dla obu stron?

Wiza, paszport a może karta pobytu 

Obcokrajowiec, który chce podjąć zatrudnienie w Polsce, powinien dostarczyć przyszłemu pracodawcy dokument uprawniający do wykonywania pracy  – czyli wizę, paszport lub kartę pobytu. Pracodawca natomiast, po dokonaniu weryfikacji dokumentacji, zobowiązany jest do przechowywania kopii (nie oryginałów) tych dokumentów przez cały okres wykonywania pracy. 

Kto może skorzystać z zatrudnienia na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi i jakie są warunki? 

Możliwość ta dotyczy wyłącznie obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji lub Ukrainy, przy czym należy zaznaczyć, iż oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi uprawnia do wykonywania pracy nie-sezonowej do 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy. W tym czasie również, pracownik nie będzie mógł wykonywać pracy sezonowej, która wymaga innego zezwolenia- typu S. Pracodawca natomiast ma bezwzględny obowiązek zawarcia umowy pisemnej z cudzoziemcem, w której uwzględnione zostaną warunki zawarte w oświadczeniu, a treść umowa zostanie przetłumaczona cudzoziemcowi w zrozumiałym dla niego języku. W przypadku, gdy obcokrajowiec podpisze umowę o pracę – ma prawo do co najmniej minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w Polsce, które w roku 2019 kształtuje się w wysokości 2250zł brutto, a minimalna stawka godzinowa wynosi 14,70zł brutto.  Pracodawca najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy potencjalnego zatrudnionego lub niepodjęciu w terminie 7 dni od daty wskazanej w oświadczeniu, jako rozpoczęcie pracy, informuje o tym urząd. W ciągu 7 dni pracodawca zgłasza cudzoziemca do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.  

Kiedy i gdzie należy złożyć właściwe dokumenty? 

Wniosek należy złożyć w Powiatowym Urzędzie Pracy. Powinien to zrobić przyszły pracodawca lub upoważniona przez niego osoba. Podmiot powierzający pracę, zobowiązany jest do złożenia wypełnionego oświadczenia z klauzulą o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, swojego dowodu osobistego oraz informacji o wpisie działalności gospodarczej z CEIDG lub KRS. 

Wzór oświadczenia do pobrania pod adresem: https://tiny.pl/tn6px

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.